Nieuwsarchief

2008

Minister Plasterk adviseert negatief over Binnengasthuisterrein

Minister Plasterk heeft het stadsdeel een negatief advies gegeven ten aanzien van de sloop van de Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein ten behoeve van nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam.
[Meer lezen]

Plaatsing kroonlantaarns in de binnenstad begonnen

Eindelijk is het dan zover! Op de Keizersgracht, in het rak tussen de Herenstraat en de Leliegracht, zijn de eerste nieuwe kroonlantaarns geplaatst. Op 6 november werden de nieuwe kroonlantaarns feestelijk onthuld door wethouder Herrema.
[Meer lezen]

Stedenbouwkundige visie op Mr Visserplein vereist

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil van de route Weesperstraat-IJtunnel een "autocorridor" maken, d.w.z. een route voor doorgaand autoverkeer voor zoveel mogelijk auto's met een zo hoog mogelijke snelheid. De VVAB is het daar niet mee eens.
[Meer lezen]

Nieuwe bestemmingsplan Haarlemmerplein op onderdelen niet aanvaardbaar

De vereniging heeft in een zienswijze het nieuwe bestemmingsplan voor het Haarlemmerplein op onderdelen niet aanvaardbaar genoemd. Het ambtelijk knoeiwerk dat tot de uitspraak van de Raad van State heeft geleid, leidt tot nieuw knoeiwerk.
[Meer lezen]

Stadsdeel handhaaft orde 2-beleid onvoldoende

De vereniging heeft in een brief aan het stadsdeel gewezen op de gebrekkige bescherming van Orde 2-panden panden die geen monument maar wel waardevol zijn voor het stadsgezicht. Het stadsdeel handhaaft de eigen gestelde regels onvoldoende. Er lijkt de laatste jaren een zekere verslapping te zijn opgetreden.
[Meer lezen]

Opnieuw huizen verzakt door metroaanleg

Opnieuw zijn er op de Vijzelgracht enkele wevershuizen verzakt door de metroaanleg. In juni gebeurde dat al eerder. Ditmaal bedraagt de verzakking 23 cm. De wevershuizen zijn belangrijke door Philips Vingboons ontworpen zeventiende-eeuwse woonhuizen. De vereniging verlangt een herstelplan.
[Meer lezen]

Rozenstraat 72 mag worden gesloopt

De Raad van State heeft het beroep van de vereniging tegen de verleende sloopvergunning van Rozenstraat 72 'gegrond' verklaard: het héle Rijksmonument is beschermd, ongeacht wat er in de redengevende omschrijving staat. Desalniettemin heeft de Raad van State de sloopvergunning niet vernietigd: het Van Houtenpand mag worden gesloopt.
[Meer lezen]

Proefplaatsing kroonlantaarn op Oudeschans

Tien jaar na het begin van de strijd voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn begint de grootscheepse vervangingsoperatie van de huidige plastic kapjes. De Europese openbare besteding van de lantaarns is afgerond. Op de Oudeschans zijn enkele lantaarns als proef geplaatst. In oktober begint de plaatsing van de nieuwe grachtenlantaarns.
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich opnieuw uit tegen bouwplan UvA op Binnengasthuisterrein

De vereniging heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake het bouwplan van de Universiteit van Amsterdam voor het Binnengasthuisterrein dat in het stadhuis ter visie is gelegd. Voor de bouw van een nieuwe universiteitsbibliotheek moeten twee Rijksmonumenten worden gesloopt. De vereniging was en blijft vóór behoud van het unieke negentiende-eeuwse ziekenhuiscomplex.
[Meer lezen]

Raad van State verklaart bezwaren Overhoeks ongegrond

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het beroep van de vereniging tegen het bestemmingsplan Overhoeks. De bezwaren werden ongegrond verklaard. Dat betekent dat de gemeente kan gaan bouwen. Er is nu niets meer dat een Manhattan aan het IJ kan voorkomen.
[Meer lezen]

Geen vrijstelling voor keurtuinen

Het stadsdeelbestuur heeft na bezwaren van o.a. onze vereniging het besluit om vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een koelunit in een keurtuin ingetrokken. Daarmee is een gevaarlijke precendentwerking voorkomen voor de aantasting van de beschermde tuinen tussen de Heren- en Keizersgracht.
[Meer lezen]

Vereniging wil geen gras op Rembrandtplein

De vereniging heeft zich in een inspraakreactie uitgesproken tegen het herinrichtingsplan van het stadsdeel voor het Rembrandtplein. Alhoewel de bedoelingen van het stadsdeel goed zijn, gaat het plan niet ver genoeg. De vereniging heeft vooral bezwaar tegen de keuze voor gras op het plein
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich uit tegen ondergrondse parkeergarages in de historische binnenstad

De vereniging heeft zich uitgesproken tegen de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder de Geldersekade. Ook over een veel verdergaand plan, van betonbouwer Strukton, om de gehele binnenstad te onderkelderen met parkeergarages en zelfs ondergrondse wegen, heeft de vereniging gereageerd.
[Meer lezen]

Herengracht 132 in nieuwjaarsnacht afgebrand

In de nieuwjaarsnacht heeft een vuurpijl Herengracht 132 verwoest. Het grachtenpand was een zesraams-breed dubbel huis, in de kern 17de-eeuws, met een voorgevel met rechte kroonlijst en dwarskap uit circa 1790. De brand roept de vraag op of het nog langer verantwoord is vuurwerk af te steken in onze kwetsbare binnenstad. Geef uw mening op onze meningspeiling.
[Meer lezen]

2007

Plaats monumentenzorg onder de burgemeester

Wethouder Gehrels wil van het Bureau Monumenten & Archeologie een onderafdeling maken van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. De vereniging heeft hiertegen ernstige bezwaren. Het zou de hoofdstedelijke monumentenzorg marginaliseren. De vereniging heeft een tegenvoorstel gedaan: plaats BMA rechtstreeks onder de burgemeester.
[Meer lezen]

Van Houtenpanden zijn vogelvrij

De Rechtbank Amsterdam verklaarde het beroep van de vereniging tegen de verleende sloopvergunning voor het Van Houtenmonument Rozenstraat 72 ongegrond. De rechterlijke uitspraak toont aan wat de vereniging al vreesde: de Van Houtenmonumenten zijn vogelvrij. De vereniging heeft beroep aangetekend bij de Raad van State.
[Meer lezen]

Vereniging wil welstandsbeleid voor terrassen

De vereniging verzoekt het stadsdeel om een welstandsbeleid voor terrasmeubilair. Daarnaast verzoekt de vereniging het stadsdeel de voor terrassen geldende regels adequaat te handhaven en de nodige maatregelen te treffen om dat mogelijk te maken.
[Meer lezen]

Tunfun op het Mr Visserplein permanent?

De vereniging heeft in een zienswijze over het concept-bestemmingsplan Groot-Waterloo aangedrongen op een onderzoek naar de gewenste ontwikkeling van het Mr.Visserplein. Het destijds als 'tijdelijk' gepresenteerde Tunfun dreigt permanent te worden.
[Meer lezen]

Uitbreiding wonen op het water dreigt

Het stadsdeel wil het uitsterfbeleid voor woonarken beëindigen en het weer mogelijk maken dat woonarken worden vervangen door woonarken. Op 15 november werd dit voorstel besproken in de deelraadscommissie. Als dit voorstel beleid wordt, komen we nooit van de drijvende schoenendozen af en dreigt een nieuwe uitbreiding van het wonen op het water.
[Meer lezen]

Eerherstel voor Hendrick de Keyser

Onder het motto Eerherstel voor Hendrik de Keyser heeft een aantal Amsterdamse organisaties het gemeentebestuur van Amsterdam verzocht het graf van Hendrik de Keyser in de Zuiderkerk in ere te herstellen.
[Meer lezen]

Bouwvergunning nodig voor brievenbussen

Op verzoek van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft het stadsdeel Amsterdam-Centrum besloten dat voor het plaatsen van nieuwe brievenbussen een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het stadsdeel heeft dat aan TNT Post medegedeeld.
[Meer lezen]

Bouwstop op Amstelstraat

Tijdens de tervisielegging van de verbouwingsplannen van Heineken voor de Amstelstraat hoek Wagenstraat bleek het stadsdeel al toestemming gegeven te hebben om met de werkzaamheden te beginnen. De vereniging vroeg een bouwstop, zodat eventuele zienswijzen in die beslissing kunnen worden meegenomen. Inmiddels heeft de vereniging een zienswijze ingediend.
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich opnieuw uit tegen overkapping binnenplaats Scheepvaartmuseum

Het bouwplan voor de renovatie van het Scheepvaartmuseum is ter visie gelegd. De vereniging heeft zich in een zienswijze uitgesproken tegen de voorgenomen overkapping van de binnenplaats.
[Meer lezen]

Vereniging haalt gelijk bij voorzieningenrechter

De Rechtbank Amsterdam heeft besloten het verzoek van het stadsdeel Centrum een voorlopige voorziening toe te wijzen om het Rijksmonument Rozenstraat 72 te slopen, af te wijzen. Door deze uitspraak kan het Van Houtenmonument niet snel worden gesloopt, voóór de bodemprocedure plaatsvindt.
[Meer lezen]

Rijksdienst probeert herplaatsing geveltop tegen te houden

Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft geprobeerd de herplaatsing van een oude geveltop op Runstraat 4 te beletten. Het stadsdeel heeft dit merkwaardige advies echter naast zich neergelegd. Stadsherstel gaat het vervallen woonhuismonument restaureren.
[Meer lezen]

Rijksdienst wil moderne Haringpakkerstoren

Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft op eigen initiatief en zonder Stadsherstel daarvan op de hoogte te stellen geïntervenieerd in de lopende procedure rond de herbouw van de Haringpakkerstoren. De Rijksdienst wil geen herbouwde maar een eigentijds vormgegeven toren.
[Meer lezen]

Vereniging gaat in beroep bij de Raad van State

De vereniging is in beroep gegaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beslissing van de provincie Noord Holland om het bestemmingsplan Overhoeks goed te keuren. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van vijf woontorens van maximaal 115 meter hoog mogelijk gemaakt.
[Meer lezen]

Plan voor kleurrijke brugverlichting

De gemeente wil de bestaande lampjesverlichting van de historische bruggen in de binnenstad vervangen door moderne contourverlichting in verschillende kleurtinten. In een gesprek met de ambtenaren heeft de vereniging al laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen deze 'opleuking' van de binnenstad.
[Meer lezen]

Westertoren weer in het zicht

De Westertoren is na een omvangrijke restauratie weer in het zicht gekomen. De keizerskroon bovenop, het stadswapen halverwege en ook de vazen hebben hun oorspronkelijke 17de-eeuwse kleurstelling teruggekregen. Het resultaat is prachtig te noemen.
[Meer lezen]

Nieuw stadsdeelkantoor naar Food Plaza?

Het Stadsdeel Centrum wil een nieuw stadsdeelkantoor maken in het gebouw achter het Paleis op de Dam, bekend als 'Food Plaza'. Het tot nu toe geheim gebleven negatieve BMA-advies is vrijgegeven. De deelraad wil dat BMA-adviezen voortaan openbaar zijn - een belangrijk en historisch besluit.
[Meer lezen]

Bewoners lopen weg op discussieavond over nieuwe fietsroute Leidsegracht

Op donderdagavond 8 februari 2007 vond een druk bezochte discussieavond over een nieuwe fietsroute over de Leidsegracht plaats. Er kwam veel boze bewoners van de Leidsekade en de Leidsegracht op af. Halverwege de avond verliet een groot deel van de aanwezigen uit protest de zaal.
[Meer lezen]

Keizerskroon op Westertoren heeft blauwe kappen gekregen

Op 18 december 2006 werd het steigerdoek op de Westertoren verwijderd en kon de hele stad de nieuwe kleurstelling van de keizerskroon bewonderen. De keizerskroon heeft de kleur teruggekregen die zij van 1638 tot 1908 had: met blauw kappen en een rode binnenhoed. Het kleuronderzoek dat tot deze kleurstelling heeft geleid is gedaan door architect Walter Kramer.
[Meer lezen]

2006

Vereniging pleit voor goede kaders voor nieuwbouw in de Vijzelstraat

De vereniging is er niet voor dat het ABN-AMRO-kantoorgebouw in de Vijzelstraat van Duintjer op de monumentenlijst wordt geplaatst. De vereniging pleit wel voor het stellen van goede kaders waaraan de nieuwbouw van woningbouwvereniging Het Oosten moet voldoen.
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich uit tegen overkapping binnenplaats Scheepvaartmuseum

De vereniging heeft zich in een brief aan het College van B & W uitgesproken tegen de voorgenomen overkapping van de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum.
[Meer lezen]

Historische panden in Kinkerbuurt worden bedreigd

De vereniging heeft in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen sloop van waardevolle historische bebouwing aan de Kinkerstraat en de Da Costakade voor een hotel. Daarmee kijkt de vereniging een keer over de stadsdeelgrens van de binnenstad.
[Meer lezen]

Provincie keurt bestemmingsplan Overhoeks af

De vereniging heeft per brief vernomen dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 11 oktober 2006 heeft besloten het bestemmingsplan Overhoeks op formele gronden af te keuren.
[Meer lezen]

Geschilderd plafond van Keizersgracht 412 dreigt uit Nederland te verdwijnen

Momenteel vinden onderhandelingen plaats over de verkoop van een 17de-eeuws geschilderd plafond uit een Amsterdams grachtenhuis. Het belangrijke plafond dreigt daarmee uit Amsterdam te verdwijnen.
[Meer lezen]

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Binnengasthuisstraat op onderdelen

De Raad van State heeft op 27 september het beroep van de vereniging tegen het bestemmingsplan Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat gedeeltelijk gegrond verklaard en vernietigd.
[Meer lezen]

Overhoeks brengt UNESCO-aanwijzing in gevaar

De vereniging heeft bezwaar aangetekend bij de provincie tegen het bestemmingsplan Overhoeks. Dit bestemmingsplan maakt een uitzonderlijke bouwhoogte van 110 m mogelijk, dichtbij de historische binnenstad. Dat brengt de aanwijzing van de binnenstad als UNESCO-Werelderfgoed in gevaar.
[Meer lezen]

Vergissing Weesperstraat niet doorzetten

De vereniging heeft in een raadsadres haar zienswijze kenbaar gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan Weesperbuurt. De kritiek van de VVAB richt zich vooral op het mogelijk maken van nieuwe bebouwing aan de Weesperstraat, een straat die door de schaalvergroting van de vorige eeuw al een litteken in het weefsel van de historische binnenstad is.
[Meer lezen]

Vereniging bepleit terugbrengen Lijnbaansgracht op het Leidseplein

De vereniging heeft het stadsdeel gevraagd het terugbrengen van de Lijnbaansgracht op het Leidseplein als één van de mogelijke herinrichtingsvarianten te laten uitwerken.
[Meer lezen]

Belangrijk resultaat van de Werkgroep Waakhond: Bouwplan De Nieuwe Wever drastisch aangepast

Onze vereniging heeft zich samen met buurtbewoner Jan Fraijman op succesvolle wijze weten te verzetten tegen een grootschalig bouwplan in de Weteringbuurt. Het ontwerp is drastisch aangepast.
[Meer lezen]

Els Agtsteribbe voorzitter

Op de ledenvergadering van 22 april werd Els Agtsteribbe gekozen tot voorzitter van de vereniging. Walther Schoonenberg, voorzitter van 1999 tot 2006, is door het bestuur aangesteld als secretaris. Met deze nieuwe bestuurssamenstelling breekt voor de vereniging een nieuwe periode aan.
[Meer lezen]

Trap in Koninklijk Paleis niet 17de-eeuws

Naar aanleiding van een door Het Parool opgeklopte en op feitelijke onjuistheden gebaseerde berichtgeving over de sloop van een vermeende 17de-eeuwse trap in het voormalige stadhuis van Jacob van Campen heeft de vereniging laten weten dat de trap geenszins 17de-eeuws is.
[Meer lezen]

Walmuurvernieuwingen bekritiseerd

Naar aanleiding van enkele onrustbarende berichten over schade aan monumenten ten gevolge van walmuurvernieuwingen in de binnenstad heeft de vereniging een onderzoek laten doen naar het palenplan en de door het stadsdeel toegepaste heimethode.
[Meer lezen]

Eerste nieuwe kroonlantaarns geplaatst

Na de beslissing van de deelraad om kroonlantaarns te gaan plaatsen op de hoofdgrachten, zijn de eerste nieuwe kroonlantaarns geplaatst: op de Reguliersgracht tussen de Prinsengracht en de Falckstraat. De komende vier jaar zullen er nog zo'n 1.750 volgen.
[Meer lezen]

Vereniging in actie tegen hoogbouw

De vereniging heeft in een zienswijze bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Overhoeks. Dat bestemmingsplan heeft betrekking op het Shell-terrein aan de overzijde van het IJ tegenover het Centraal Station en maakt hoogbouw mogelijk tot maximaal 110 meter. Het stadsdeel wil een 'Manhattan aan het IJ' realiseren, ten koste van het stadsbeeld van de binnenstad.
[Meer lezen]

Vijzelgracht gaat niet open

In de gemeenteraad van 1 februari sneuvelde het plan om de Vijzelgracht weer open te graven. Bijna de gehele raad zag van haar eerder uitgesproken voornemen af, voornamelijk om financiële redenen. Het maken van de nieuwe gracht zou minimaal € 12 miljoen kosten.
[Meer lezen]

Kroonlantaarn komt terug op de hoofdgrachten

Op 26 januari besloot de deelraad van het stadsdeel Centrum de kroonlantaarn te plaatsen op de belangrijkste grachten van de Amsterdamse binnenstad. Het voorstel van het Kroonlantaarncomité en de VVAB ('variant B3') werd door de deelraad grotendeels overgenomen, op enkele bijzondere locaties na.
[Meer lezen]

Vereniging komt op voor Van Houten monumenten

Naar aanleiding van de sloop van het rijksmonument Rozenstraat 72, onderdeel van de Cluster Schievink, komt de vereniging op voor het behoud van de Van Houten monumenten. Dat zijn panden gebouwd vóór 1940 met oude gebeeldhouwde toppen. De monumenten vormen een belangrijk hoofdstuk in de architectuurgeschiedenis van Amsterdam.
[Meer lezen]

2005

Kroonlantaarn komt op de hoofdgrachten

Op 22 december werd bekend gemaakt dat het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum het voornemen heeft de kroonlantaarn op de belangrijkste grachten van de Amsterdamse binnenstad te plaatsen. In januari 2006 beslist de deelraad definitief over de 'nieuwe grachtenlantaarn'.
[Meer lezen]

Burgerinitiatief Elandsgracht ingediend

Op 15 december werd het Burgerinitiatief Elandsgracht bij de deelraad ingediend, met het daarvoor benodigd aantal handtekeningen. Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar een referendum over het opengraven van de Elandsgracht.
[Meer lezen]

Nader onderzoek over opengraven Vijzelgracht

De 'quick scan' van wethouder Van der Horst over het opengraven van de Vijzelgracht is niet besproken in de raadscommissie. Er gaat nader onderzoek gedaan worden. Daarbij wordt het comité 'Vijzelgracht - Entree met kracht' betrokken.
[Meer lezen]

Vereniging bepleit Heritage Center

De vereniging bepleit de komst van een Heritage Center in de Amsterdamse binnenstad. Dit in verband met de komende aanwijzing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het gaat om een informatiecentrum over de binnenstad als Werelderfgoed. Het Center zou het beste gehuisvest kunnen worden in het Huis met de Hoofden.
[Meer lezen]

Steun voor Actieplan Luchtkwaliteit

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft steun betuigd aan het Actieplan, waarmee de centrale stad de luchtkwaliteit van Amsterdam wil verbeteren. Opgeroepen daartoe door het Milieucentrum Amsterdam en Milieudefensie heeft de vereniging zich bij een grote groep organisaties aangesloten die hetzelfde hebben gedaan.
[Meer lezen]

Geen mogelijkheid meer tot bezwaar

Monumentenorganisaties en andere belangenhebbenden opgelet! Vanaf 1 juli 2005 is er geen mogelijkheid meer voor bezwaar tegen het al dan niet verlenen van een monumentenvergunning. Wel bestaat de mogelijkheid van een beroep bij de rechtbank, maar dan moet een zienswijze zijn ingediend. Bovendien worden alleen de in de zienswijze aangevoerde argumenten door de rechtbank in beschouwing genomen.
[Meer lezen]

Hoorzitting Visie op het Water

Op 18 oktober vond de hoorzitting plaats over de Visie op het water van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, waar opnieuw massaal werd ingesproken. De verplaatsingen binnen het UNESCO-kerngebied gaan niet door, op twee rakken op het Singel na, hetgeen door veel insprekers inconsequent en onaanvaardbaar werd genoemd. Er was ook kritiek op de bestemming van de Geldersekade als woonbotenlocatie.
[Meer lezen]

Proefplaatsing van de kroonlantaarn

Eindelijk is het dan zover! Op 5 oktober werd op de Herengracht bij het Bijbels Museum nieuwe prototypes van de 'nieuwe grachtenlantaarn' geplaatst: twee versies van de kroonlantaarn (één gekleurde en vier niet-gekleurde) en aan de overzijde van de gracht vijf nieuw ontworpen Ritterlantaarns. In december besluit de deelraad over de 'nieuwe grachtenlantaarn'.
[Meer lezen]

Stadsherstel gaat de Haringpakkerstoren herbouwen

Stadsherstel gaat de Haringpakkerstoren herbouwen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stadsherstel in 2006. Dit werd op een persconferentie op 25 augustus in de Amstelkerk bekend gemaakt. Al vijftig jaar bestaat er in de stad een wens om de gesloopte torens van Hendrick de Keyser te herbouwen: de Jan Roodenpoortstoren en de Haringpakkerstoren. Twee keer eerder ging de herbouw van de Jan Roodenpoortstoren niet door.
[Meer lezen]

Geen kantoortorens hoger dan 200 meter

De VVAB heeft zich in een 'zienswijze' uitgesproken tegen de bouw van een meer dan 200 meter hoge toren in Teleport. Dergelijke extreem hoge kantoorgebouwen horen niet thuis in Amsterdam. Uit een studie in 1993 is immers al gebleken dat gebouwen hoger dan 125 meter in de binnenstad vanaf straatniveau te zien zijn.
[Meer lezen]

Huis met de Hoofden in de uitverkoop

Het College van B & W heeft besloten het Huis met de Hoofden te verkopen. Het Bureau Monumenten & Archeologie wordt gedwongen verhuisd naar gebouw De Bazel, het nieuwe Gemeentearchief, in de Vijzelstraat. De vereniging heeft geprotesteerd tegen deze 'uitverkoop van openbaar kunstbezit'.
[Meer lezen]

Vereniging steunt grachtenplan Vijzelgracht

De vereniging steunt het plan van het comité VijzelGracht - Entrée met KRACHT! om in plaats van een ondergrondse parkeergarage boven het metrostation de vroegere gracht terug te brengen. Het initiatief van Vijzelgracht-bewoner Huib Tilanus wordt gesteund door een groep bewoners en bedrijven van de in 1933 gedempte Vijzelgracht.

Eenhoornsluis op monumentenlijst

De Eenhoornsluis en de 'Steen van Hudde' die zich daarin bevindt komen op de gemeentelijke monumentenlijst. De Vereniging had daarom gevraagd. De Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM) heeft daarover een positief advies uitgebracht aan wethouder Frankfurther van het stadsdeel Centrum.

Inspraakavond Visie op het Water groot succes

De inspraakavond over de Visie op het water van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, op 7 juni in de Westerkerk was een groot succes. Honderden bewoners van de binnenstad maakten duidelijk dat zij geen uitbreiding van het wonen op het water willen. Door Walther Schoonenberg werden meer dan duizend handtekeningen aangeboden aan wethouder Frankfurther.
[Meer lezen]

GEURT BRINKGREVE OVERLEDEN

Woensdagavond 23 maart overleed Geurt Brinkgreve, in het gebouw van de Maatschappij Arti et Amicitae, de kunstenaarsvereniging waarvan hij jarenlang voorzitter is geweest. Brinkgreve was behalve hoofdredacteur van ons verenigingsblad Binnenstad tevens oprichter en erelid van onze vereniging.
[Meer lezen]

Westerpark moet consequenties aanvaarden

De VVAB heeft het stadsdeel Westerpark gevraagd ruimhartig mee te werken aan de verplaatsing van de laatste zaagmolen van Amsterdam, De Otter, naar Uitgeest. Het stadsdeel verzet zich daartegen, maar zij heeft zelf een groter gewicht gegeven aan de te realiseren hoogbouw in de buurt van de molen. Het stadsdeel moet de consequenties van haar eigen handelen nu aanvaarden.
[Meer lezen]

Het Parool opent aanval

In Het Parool van 4 februari opent redacteur Wiegman de aanval op stadsdeelwethouder Frankfurther en VVAB-voorzitter Schoonenberg. Aanleiding is het onderzoek dat het stadsdeel Centrum doet naar de herbouw van een oude toren. De krant ziet daarachter de hand van de vereniging. Het artikel heeft tot veel opschudding in de vereniging geleid. Op 9 februari reageerde Walther Schoonenberg met een ingezonden artikel in de krant.
[Meer lezen]

Bloemgracht 5 wordt niet herbouwd

Met teleurstelling heeft de VVAB geconstateerd dat het ingestorte pand Bloemgracht 5 niet wordt herbouwd. Er is een nieuwbouwplan ontwikkeld. De VVAB heeft zowel het stadsdeel Centrum als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om opheldering gevraagd. Tegen de verleende monumenten- en bouwvergunning heeft de vereniging bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

2004

Comité van Aanbeveling Open de Grachten

De samenstelling van het Comité van Aanbeveling is bekend gemaakt. In het Comité zitten meer dan dertig bekende Amsterdammers en/of deskundigen die het idee van het weer opengraven van grachten steunen, o.a. de oud-wethouders Guusje ter Horst, Ton Hooijmaijers en Cees Goekoop, artisten en musici als Willeke Alberti en Jos Brink, de historici Richter Roegholt en Geert Mak en de inititiatiefnemer van de herbouw van het Paleis voor Volksvlijt Wim T. Schippers.
[Meer lezen]

Nota Bereikbaarheid stap in de goede richting

De vereniging heeft in een schriftelijke inspraakbijdrage haar instemming betuigd met de Nota Bereikbaarheid van het stadsdeel Centrum: de nota is een belangrijke stap vooruit, maar nog niet voldoende.
[Meer lezen]

VVAB komt in actie tegen bouwplan Soeters

De vereniging komt in actie tegen een bouwplan van architect Soeters aan de Oudeschans. Het bezwaarschrift spreekt van een door schaal, vorm en materiaalgebruik onverteerbaar sloop/nieuwbouwplan in een zeer waardevolle omgeving tegenover de Montelbaanstoren.
[Meer lezen]

Actie 'Open de Grachten' van start gegaan

Op een goed bezochte bijeenkomst in buurtcentrum De Palm, op 3 mei, in de Jordaan is een nieuwe actie van onze vereniging van start gegaan, vóóór het weer opengraven van de gedempte grachten van de Jordaan.
[Meer lezen]

Reclamerichtlijnen in overeenstemming brengen met beschermd stadsgezicht

De VVAB steunt het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum met haar voorstellen de reclamerichtlijnen in overeenstemming te brengen met het beschermd stadsgezicht. Er is op dat gebied veel te winnen in de binnenstad.
[Meer lezen]

Staatssecretaris houdt aanwijzing Binnengasthuisterrein staande

De staatssecretaris van OCW heeft op 17 februari besloten het bezwaarschrift van de UvA tegen de plaatsing van het Binnengasthuiscomplex op de Rijksmonumentenlijst ongegrond te verklaren. Daarmee blijft het besluit het Binnengasthuisterrein als Rijksmonument aan te wijzen in stand.
[Meer lezen]

Bibliotheek op het Oosterdokseiland is te hoog

De vereniging heeft in een zienswijze het College van B & W laten weten dat het bouwplan van de nieuwe Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland de maximale bouwhoogte van het bestemmingsplan overschrijdt. De vereniging vreest dat met dit plan een weg wordt ingeslagen die zal leiden tot een algemene verhoging van het al te grote bouwvolume aan het Oosterdok.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan BG-terrein op onderdelen vernietigd

De Raad van State heeft het beroep van de Iniatiefgroep Burgwallen Zuid en de vereniging tegen het bestemmingsplan BG-terrein gedeeltelijk gegrond verklaard en het onderdeel van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de nieuwe faculteitsbibliotheek van de UvA vernietigd. Daarmee zijn de huidige bouwplannen van de UvA van de baan.
[Meer lezen]

VVAB protesteert tegen nieuwe brievenbussen

De VVAB heeft in een brief aan het stadsdeel geprotesteerd tegen de nieuwe brievenbussen die in de binnenstad verschijnen. In tegenstelling tot de oude brievenbussen die veelal op onopvallende plaatsen tegen gevels stonden, staan de nieuwe knalrode bussen op opvallende plaatsen, op bruggen, langs het water, en detoneren daardoor met het beschermd stadsgezicht. Een beleid lijkt te ontbreken.
[Meer lezen]

VVAB vraagt aandacht voor ontwerpen metrostations

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft de VVAB in een raadsadres, een brief aan de gemeenteraad, gevraagd om meer aandacht voor de ontwerpen van de metrostations. De huidige plannen voor de metroingangen en de openbare ruimte boven de metrostations zijn niet passend in het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Binnenstad mogelijk niet op UNESCO-lijst

De benoeming van oud-staatssecretaris Van der Ploeg op een belangrijke positie bij de UNESCO lijkt een streep gezet te hebben door de aanwijzing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst. Het ministerie zou de belofte hebben gedaan geen nominaties meer in te dienen, omdat dat tot 'belangenverstrengeling' zou leiden. Aan de aanwijzing van de binnenstad wordt al enkele jaren gewerkt en zou in 2004 eindelijk gebeuren.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve erelid van de VVAB

In de bijzondere ledenvergadering van 27 september 2003 is - conform art. 3 lid 1 no 3 van onze statuten en op voorstel van het bestuur - bij acclamatie besloten om Geurt Brinkgreve, redder van de Amsterdamse binnenstad en oprichter van onze vereniging, tot erelid te benoemen.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan BG-terrein maakt aantasting mogelijk

De VVAB heeft in een brief aan de Raad van State gereageerd op het deskundigenrapport, als voorbereiding op de komende hoorzitting van de Staatsraad over het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. In deze brief wordt de werkwijze bekritiseerd van de gemeente en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inzake het BG-terrein. Het bestemmingsplan maakt een ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht mogelijk.
[Meer lezen]

Raad van State vernietigt besluit stadsdeel De Lieve

De Raad van State heeft woensdag 30 juli uitspraak gedaan in de zaak - De Lieve, de grote witte woonboot in de Prinsengracht. De RvS stelt de bewoners, gesteund door onze vereniging, in het gelijk en vernietigt het stadsdeelbesluit. De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor enkele andere zaken, waarbij onze vereniging betrokken is. Het stadsdeel is gevraagd De Lieve zo spoedig mogelijk te verwijderen.
[Meer lezen]

VVAB spreekt zich uit tegen reclame op steigerdoeken

De VVAB heeft zich in een zienswijze uitgesproken tegen reclame op steigerdoeken. Het stadsdeel Centrum wil de reclameverordening aanpassen om deze nieuwe vorm van reclame in de binnenstad toe te staan. De vereniging vreest dat deze maatregel ernstige negatieve effecten op het stadsbeeld zal hebben (zoals thans al te zien is op de hoek Paleisstraat - NZ Voorburgwal).
[Meer lezen]

Welstand gaat álle nieuwe woonboten beoordelen

Het stadsdeel Centrum heeft de Welstandscommissie opgedragen om voortaan álle vervangings- en verbouwingsaanvragen van woonboten te beoordelen. Aan de Welstandscommissie wordt tevens gevraagd ook de 'stedenbouwkundige inpasbaarheid' van woonschepen te beoordelen. Daarmee wordt een wens vervuld die al langer in de stad leeft, bij de VVAB en bewonersorganisaties.
[Meer lezen]

2003

Bezuinigingen op Monumentenzorg gaan niet door

De bezuinigingen op Monumentenzorg gaan niet door: de gemeenteraad heeft de bezuinigingen geschrapt. Het College van B & W wilde 10 % bezuinigen op het budget van het Bureau Monumenten & Archeologie: een structurele bezuiniging van € 340.000. Zowel de VVAB als de fracties in de Deelraad Centrum tekenden protest aan tegen deze bezuiniging.
[Meer lezen]

Bouwhoogte Stadsschouwburg onacceptabel

Na een goed bezochte ledenbijeenkomst over de uitbreiding van de Stadsschouwburg heeft het bestuur van de VVAB het verenigingsstandpunt bepaald. De geïntegreerde culturele functie op deze plaats is goed voor de binnenstad, maar de vereniging kan alleen akkoord gaan met de uitbreidingsplannen, wanneer de bouwhoogte niet uitstijgt boven de oude Stadsschouwburg.
[Meer lezen]

Nieuwe horecanota is een flinke stap in de verkeerde richting

De nieuwe horecanota is geen goede bestuurlijke nota, omdat de nota geschreven lijkt te zijn door en voor één belangengroep: de horeca. Deze eenzijdige benadering gaat ten koste van wat wij voor de binnenstad essentieel achten: de woonfunctie. De VVAB vindt dat de nota teruggenomen moet worden.
[Meer lezen]

Nieuwbouwplan Oudeschans tast stadsbeeld aan

Een nieuwbouwplan van architect Soeters tast het stadsbeeld aan de Oudeschans bij de Montelbaanstoren aan. De kleinschaligheid en parcellering van de gevelwand wordt op ernstige wijze aangetast. Als dit bouwplan wordt uitgevoerd, zal het zeer waardevolle stadsgezicht ter plaatse onherstelbaar worden verknoeid.
[Meer lezen]

Amsterdam-Overleg vraagt aandacht voor metroingangen

De in het Amsterdam-Overleg samenwerkende organisaties vragen aan het gemeentebestuur de metroingangen op het Rokin en de Vijzelgracht een bescheiden en eenvoudig uiterlijk te geven, om verdere schade aan het stadsbeeld te voorkomen. Ook wordt de oude wens herhaald het water boven de stations terug te brengen.
[Meer lezen]

Gemeente wil bezuinigen op Monumentenzorg

Het College van B & W wil 10 % bezuinigen op het budget van het Bureau Monumenten & Archeologie: een structurele bezuiniging van € 340.000. Zowel de VVAB als de fracties in de Deelraad Centrum tekenen protest aan tegen deze bezuiniging, die nog geen drie jaar komt na een grote reorganisatie van Monumentenzorg.
[Meer lezen]

Huurwoningen in monumenten bedreigd

Restaurerende instellingen en monumenteneigenaren in Amsterdam zijn bezorgd over de toekomstige mogelijkheden voor het niet-verliesgevend exploiteren van huurwoningen in monumenten. Twee restaurerende instellingen, Stadsherstel Amsterdam NV en de Stichting Diogenes, en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben de landelijke overheid hierover brieven geschreven.
[Meer lezen]

Uitbreiding wonen op het water dreigt (vervolg)

Het stadsdeel Centrum heeft de zienswijzen van de VVAB en circa 100 bewoners terzijde gelegd: de Dienst Binnenwaterbeheer heeft vergunning verleend voor vervangingsuitbreidingen van woonboten op de Keizersgracht en de Prinsengracht, waardoor veel openbare ruimte verloren gaat. De VVAB heeft formeel bezwaar aangetekend. Ook deze bezwaarschriften worden door bewoners ondersteund.
[Meer lezen]

Geert Mak: binnenstad dreigt een historische illusie te worden

Op 13 maart hield Geert Mak voor de VVAB een lezing, waarin hij stelde dat de binnenstad een historische illusie dreigt te worden. Na afloop beantwoordde Geert Mak vragen en was er discussie, met name over Maks stelling dat de binnenstad een 'historische illusie' dreigt te worden.
De door de Excursie/ledenwerfcommissie georganiseerde avond was aangekondigd in de Echo en het Amsterdamse Stadsblad en werd bijzonder goed bezocht.
[Meer lezen]

VVAB schrijft Minister over Rijksdienst voor de Monumentenzorg

VVAB schrijft Minister een brief over de curieuze handelwijze van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inzake het Binnengasthuisterrein. De Rijksdienst is toegetreden tot het Kwaliteitsteam ter begeleiding van de bouwplannen van de UvA, terwijl zij tegelijkertijd een verweerschrift moet schrijven tegen de procedure van de UvA tegen de plaatsing van het BG-terrein op de Rijksmonumentenlijst.
[Meer lezen]

Joods erfgoed op Uilenburg dreigt gesloopt te worden

De VVAB heeft kennis genomen van het voornemen van de Dienst IVV van de gemeente Amsterdam om een laatste restant van joods erfgoed op Uilenburg te slopen om een nieuw kantoorgebouw te realiseren. De vereniging heeft het stadsdeel gevraagd de voormalige onderwijzerswoning van de bewaarschool aan de Nieuwe Uilenburgerstraat te redden. Het Centraal Joods Overleg heeft zich bij dit verzoek aangesloten.
[Meer lezen]

Ernstige aantasting stadsbeeld bij Leidseplein dreigt

Een ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht bij het Leidseplein dreigt. Een uitbreiding van de Stadsschouwburg en de Melkweg past qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad. De zich als een fabriek manifesterende uitbreiding is bijna 40 m hoog en steekt torenhoog boven de omringende bebouwing uit. De VVAB en het Cuypers Genootschap hebben in een zienswijze laten weten ernstige bezwaren tegen dit bouwplan te hebben.
[Meer lezen]

VVAB blijft zich verzetten tegen schokkend bouwplan Lijnbaansgracht

De VVAB heeft bezwaar aangetekend tegen een schokkend bouwplan voor de Lijnbaansgracht en de Fokke Simonszstraat. Het bouwplan past, volgens de vereniging, qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad en is in strijd met gemeentelijke beleidsuitspraken en met de welstandscriteria voor de binnenstad. Er is een voorlopige voorziening bij de rechtbank gevraagd: zolang de procedure loopt kan niet gebouwd worden.
[Meer lezen]

Bezwaar aangetekend bij Raad van State tegen bestemmingsplan Binnengasthuisterrein

De VVAB heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan BG-terrein e.o. Het bezwaar wordt ondersteund door het Koninklijk Oudheidkundige Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, het Cuypers Genootschap en de Stichting Diogenes.
[Meer lezen]

Uitbreiding wonen op het water dreigt

Binnenwaterbeheer geeft vergunningen af voor vervangingsuitbreidingen van woonboten. Op de Keizersgracht t/o 63 en op de Prinsengracht t/o 151 worden woonboten vervangen van 14 resp. 13 meter door boten van 21 resp. 25 meter. De openbare ruimte, die daarmee geprivatiseerd wordt, bedraagt 30 resp. 72 m2. De VVAB heeft zienswijzen ingediend en de bewoners ter plaatse opgeroepen dit voorbeeld te volgen.
[Meer lezen]

2002

Bouwplan Konijnenstraat past niet in de Jordaan

De Konijnenstraat is één van de laatste plekken waar de treurige toestand van de Jordaan uit de jaren '70 nog te zien is. Maar het bouwplan van de PPI-school past qua schaal niet binnen de karakteristiek van de Jordaan. Het plan is in strijd met het uitgangspunt van behoud en herstel. Door dit schoolgebouw, over vrijwel de hele breedte van de straat, wordt de Konijnenstraat een dode straat en daarmee een blijvende wond in de levendige Jordaan.
[Meer lezen]

Inspraakavond over kroonlantaarn groot succes

Op 23 september vond eindelijk de lang verwachte inspraakavond plaats over de kroonlantaarn. De avond was een groot succes voor de kroonlantaarn-actie. Zo'n 150 bewoners spraken zich ondubbelzinnig uit voor de terugkeer van de kroonlantaarn op de bestaande lantaarnpalen model 1883. Wethouder Frankfurther vond de avond 'hartverwarmend'.
[Meer lezen]

Deelraad wil verwijdering woonboot en aanscherping regels

In de commissievergadering van het Stadsdeel Centrum op donderdag 19 december 2002 werd de komst van de grote woonboot De Liève in de Prinsengracht bij de Elandsgracht - 30 meter lang en 5 meter hoog - uitgebreid besproken. De commissie sprak zich uit voor verwijdering van het woonschip en aanscherping van de regels: een woonschip moet onder de bruggen door kunnen varen.
[Meer lezen]

Bouwplan Konijnenstraat past niet in de Jordaan

De Konijnenstraat is één van de laatste plekken waar de treurige toestand van de Jordaan uit de jaren '70 nog te zien is. Maar het bouwplan van de PPI-school past qua schaal niet binnen de karakteristiek van de Jordaan. Het plan is in strijd met het uitgangspunt van behoud en herstel. Door dit schoolgebouw, over vrijwel de hele breedte van de straat, wordt de Konijnenstraat een dode straat en daarmee een blijvende wond in de levendige Jordaan.
[Meer lezen]

Bloemgracht 5 gedeeltelijk ingestort

Bloemgracht 5 is 14 november gedeeltelijk ingestort. Volgens onze informatie is de linkerbouwmuur ingestort na sloop van een betonnen keldervloer. Vervolgens zijn drie verdiepingen ingestort; de voorgevel en de kap bleven staan. Het pand verkeert in een zodanig wankel evenwicht dat het Rijksmonument in de komende dagen geheel zal worden gesloopt. De gemeente heeft een onderzoek aangekondigd.
[Meer lezen]

Scherpe kritiek op concept-bestemmingsplan Haarlemmerbuurt

De VVAB schrijft in een brief aan het stadsdeel dat het concept-bestemmingsplan Haarlemmerbuurt geen recht doet aan de te beschermen cultuurhistorische waarden. De planmethodiek betreft vooral het hanteren van uniforme bouwstroken, uniforme standaardbouwhoogte en een achterste bebouwingsgrens die zoveel mogelijk een rechte lijn is. Volgens de VVAB is dat in strijd met de bedoelingen van de aanwijzing van de binnenstad tot beschermd stadsgezicht, omdat de weg geopend wordt voor aantasting.
[Meer lezen]

VVAB blijft zich verzetten tegen schokkend bouwplan Lijnbaansgracht

De VVAB blijft zich verzetten tegen een schokkend bouwplan voor de Lijnbaansgracht en de Fokke Simonszstraat. Het bouwplan past, volgens de vereniging, qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad en is in strijd met gemeentelijke beleidsuitspraken en met de welstandscriteria voor de binnenstad.
[Meer lezen]

Inspraakavond over kroonlantaarn groot succes

Op 23 september vond eindelijk de lang verwachte inspraakavond plaats over de kroonlantaarn. De avond was een groot succes voor de kroonlantaarn-actie. Zo'n 150 bewoners spraken zich ondubbelzinnig uit voor de terugkeer van de kroonlantaarn op de bestaande lantaarnpalen model 1883. Wethouder Frankfurther vond de avond 'hartverwarmend'.
[Meer lezen]

Molen De Otter bedreigt door bestemmingsplan Marcanti

De VVAB heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Marcanti-eiland (na al eerder bezwaar te hebben aangetekend bij het stadsdeel). Naar het oordeel van de vereniging brengt het bestemmingsplan Molen "De Otter" ernstig in gevaar. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een toren van 55 meter op een afstand van ca. 300 meter van de molen mogelijk.
[Meer lezen]

Monumentale fout in nieuwe subsidieregeling

Verenigingen van Eigenaren van monumentale panden (en Stichtingen) zijn de dupe van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing binnenstad. Zij blijken meestal geen subsidie meer te kunnen krijgen. Een hiaat in de nieuwe verordening kwam onlangs aan het licht toen een Vereniging van Eigenaren de mogelijkheden voor subsidie onderzocht. De nieuwe regeling kwam in de plaats voor enkele bestaande regelingen waaronder die voor subsidie voor monumenten en beeldbepalende panden.
[Meer lezen]

Stadsdeel handelt onzorgvuldig bij Westerstraat 220-230

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel Centrum dat onzorgvuldig gehandeld wordt bij de gemeentelijke monumenten Westerstraat 220-230: een sloopvergunning wordt al afgegeven terwijl nog diverse procedures lopen.
[Meer lezen]

Keizerrijk afgesloten met illegaal geplaatste hekken

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel-Centrum dat de er geen bouwvergunning is afgegeven voor de hekken waarmee het Keizerrijk afgesloten kunnen worden. Derhalve is ons inziens sprake van een illegale afsluiting van een steeg. De vereniging is sterk gekant tegen toeëigening van openbare ruimte door particulieren. Op termijn gaat daardoor het fijnmazige karakter van de historische binnenstad verloren.
[Meer lezen]

Brievenbus op stoep Prinsengracht gevaarlijk precedent

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel-Centrum dat de particuliere brievenbus op de stoep van Prinsengracht 385-395 een aantasting van het beschermd stadsgezicht is. Bovendien is sprake van een gevaarlijk precedent: "Als er op dit punt geen strak beleid wordt gevoerd valt naar ons oordeel het ergste te vrezen."
[Meer lezen]

Betere bescherming 'Orde 2'-panden

Het Amsterdam-Overleg heeft het Stadsdeel-Centrum in een brief gevraagd om een betere bescherming van zogenaamde 'Orde 2'-panden. Dit zijn circa 6.000 panden in de binnenstad die geen monument zijn maar wel waardevol voor het stadsgezicht.
[Meer lezen]

Bezwaar bij provincie tegen bestemmingsplan BG-terrein

Het Amsterdam-Overleg heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen het door de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o.
[Meer lezen]

Monumentaal interieur aan Geldersekade bedreigd

De VVAB heeft bezwaar gemaakt tegen een verbouwing van een monumentaal pand aan de Geldersekade. Door er een maximaal aantal appartementen in te proppen, wordt het monumentale 17de-eeuwse interieur, minstens zo bijzonder als Onze Lieve Heer op Zolder of het Rembrandthuis, bedreigd.
[Meer lezen]

Geen verdere verloedering Singel

De VVAB maakt bezwaar tegen een wijziging in het bestemmingsplan Spuistraat e.o. Uit deze wijziging kan worden afgeleid dat de gemeente het Singel, een hoofdgracht, ziet als een concentratiegebied voor prostitutie. Ons inziens zou de gemeente het tegenovergestelde moeten doen: een actief beleid om de prostitutie uit deze panden te weren.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen bouwplan Palmgracht 1-3

De VVAB heeft bezwaar gemaakt tegen het bouwplan Palmgracht 1-3, waarvoor een klein 17de-eeuws pandje met voorgevel uit 1908, gewaardeerd als 'orde 2', wordt gesloopt. Het historiserende frontje kan niet verdoezelen dat hier sprake is van ongegeneerde volumebouw met schade aan het stedenbouwkundig patroon tot gevolg.
[Meer lezen]

Deelraad Centrum kiest historische lantaarn

De deelraad Centrum kiest de historische lantaarn voor de Amsterdamse binnenstad. Dat heeft het College van B & W besloten. Het College heeft wel de keuze beperkt tussen de kroonlantaarn uit 1883 en de Ritter-lantaarn uit 1898. Rond de zomer wordt een inspraakavond gehouden waar de bewoners zich kunnen uitspreken.
[Meer lezen]

Staatssecretaris maakt zich sterk voor monumenten BG-terrein

Staatssecretaris Rick van der Ploeg maakt zich sterk voor behoud monumenten; sloop Zusterhuis aan Kloveniersburgwal geblokkeerd. Wethouder Duco Stadig zegt toe: verdere besluitvorming BG-terrein bevoegdheid deelraad Centrum.
[Meer lezen]

Molen De Otter bedreigt door bestemmingsplan Marcanti

De VVAB heeft bezwaar aangetekend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Marcanti-eiland. Naar het oordeel van de vereniging brengt het bestemmingsplan het functioneren van Molen "De Otter" ernstig in gevaar, de laatste zaagmolen van Amsterdam. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een toren van 55 meter op een afstand van ca. 300 meter van de molen mogelijk.
[Meer lezen]

Opengraven van grachten: College aan zet

Op 28 februari 2002 vond een opmerkelijke verkiezingsstunt plaats van Guido Frankfurther, lijsttrekker van D66 voor de Deelraad Centrum: het opengraven van van de in 1891 gedempte Elandsgracht. Op uitnodiging van Guido Frankfurther was onze vereniging vertegenwoordigd door enkele bestuursleden. Walther Schoonenberg hield een toespraak.
[Meer lezen]

Binnentuinen worden beter beschermd

De binnentuinen van de grachtengordel worden beter beschermd. Door een amendement worden twee bestemmingsplannen aangescherpt: "bebouwing voor parkeerdoeleinden" is niet meer toegestaan. Deze kwestie speelt onder andere bij Keizersgracht 369-371 waar een toegang tot het binnenterrein wordt gebruikt door auto's. De VVAB heeft gesteld dat het gehele binnengebied als keurtuin moet worden aangemerkt.
[Meer lezen]

Laserlichten worden aangepakt

Na een brief van de VVAB aan de gemeenteraad gaat de gemeente het toenemende gebruik van laserlichtkanonnen in de binnenstad aanpakken. De drie horeca-bedrijven die met laserlichten de nachtelijke hemel boven de stad verlichten, gaan aangeschreven worden.
[Meer lezen]

Zienswijze tegen hoogbouw Oostelijke Handelskade

In een zienswijze tegen het Dorint hotel spreken de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zich uit tegen hoogbouw aan de IJ-oevers. De 65 m hoge toren is weliswaar lager dan de al gebouwde Labouchere toren (90 m), maar nog altijd even hoog als het Havengebouw. Dergelijke hoogbouw in de 'bufferzone' van het beschermd stadsgezicht beschouwt de VVAB als een bedreiging voor dat stadsgezicht.
[Meer lezen]

Oplossing BG-terrein is nabij: alternatief aan Slijkstraat

Uit een oud onderzoek van de UvA blijkt dat de faculteitsbibliotheek die de UvA wil bouwen op het BG-terrein heel goed past in vervangende nieuwbouw op de plaats van de uit de jaren '60 stammende nieuwbouwvleugel van het Oudemanhuiscomplex. De VVAB is van mening dat de gemeente in een beschermd stadsgebied alle beschikbare alternatieven voor sloop van monumenten op het BG-terrein moet onderzoeken.
[Meer lezen]

2001

Zienswijze bestemmingsplan Binnengasthuisterrein

In een zienswijze op het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. bestrijdt het Amsterdam Overleg dat sprake is van een beschermd bestemmingsplan. De sloop van Rijksmonumenten wordt mogelijk gemaakt en er is zelfs sprake van de mogelijkheid voor het bouwen van een 40 m hoge 'landmark'.
[Meer lezen]

Aangezicht Portugese Synagoge wordt aangetast

De VVAB heeft bezwaar aangetekend tegen een plan voor het mr. Visserplein. Pal voor één van de hoofdmonumenten van de stad, de Portugese Synagoge, zou een modieuze luifel met een hoogte van 10 m komen. De luifel is geheel in overeenstemming met de rest van het ontwerp: een kermisachtig geheel, op een plek die aan drie kanten omringd wordt door belangrijke monumenten.
[Meer lezen]

Stadsbeeldprijs naar Onno Boers en Hans 't Mannetje

Op 18 oktober 2001 werd tijdens de opening van het Weekend van het Kunstambacht in de Amstelkerk voor de eerste keer de Stadsbeeldprijs uitgereikt, aan Onno Boers de kenner en Hans 't Mannetje de maker van gevelstenen.
[Meer lezen]

Erfpacht voor woonbootbewoners

Het gemeentebestuur wil water in erfpacht uitgeven aan woonbootbewoners. Niet alleen de woonbootbewoners, ook de VVAB keert zich tegen dit voorstel. Niet privatisering, maar openbaarheid en toegankelijkheid van het water staat voor ons voorop. Het water is van ons allemaal.

[Meer lezen]

De laatste restanten van de oude Jordaan

In de Westerstraat worden de laatste restanten van de woonomstandigheden in de oude Jordaan met sloop bedreigd: inpandige bebouwing achter enkele eveneens bedreigde panden aan de Westerstraat zelf. Voor de panden is de rijksmonumentenstatus aangevraagd.

[Meer lezen]

Bouwplan Scheepvaarthuis overschaduwt Buiten Bantammerstraat

Een projectontwikkelaar heeft een bouwplan ingediend voor een uitbreiding van het Scheepvaarthuis ten behoeve van een hotel, op de hoek van de Binnenkant en de Buiten Bantammerstraat. De uitbreiding van de schepping van Van der Mey zal de Buiten Bantammerstraat overschaduwen, nu nog één van de fraaiste straatjes in de binnenstad. De VVAB heeft bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Kalverstraat wil zelf woningen gaan bouwen

De acties van de gemeente om wonen boven winkels mogelijk te maken heeft tot nu toe weinig spectaculaire resultaten opgeleverd. Kalverstraat-manager Marion Ponsen zegt dat het initiatief van de particuliere eigenaren moet komen. Zij heeft de gemeente voorgesteld een NV op te richten waarin de gemeente, de vereniging van eigenaren en een projectontwikkelaar deelnemen.
[Meer lezen]

Zienswijze tegen "tijdelijk" beeld op Westermarkt

De vereniging heeft bezwaar gemaakt tegen het plan om de juist prachtig heringerichte Westermarkt te ontsieren door een potsierlijk reclame-beeld. Ook al betreft het ideële reclame tegen de vervuiling van de stad door afval, ons inziens is het beeld zelf vervuiling.
[Meer lezen]

Raadsadres Binnengasthuisterrein

Het bestuur van de VVAB schrijft in een brief aan de Gemeenteraad (een zogenaamd Raadsadres) tegelijk verheugd en teleurgesteld te zijn over het nieuwe voorstel van het College van B & W voor het Binnengasthuisterrein.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen schokkend bouwplan Lijnbaansgracht

Onze actieve werkgroep Waakhond heeft bezwaar aangetekend tegen een schokkend bouwplan voor de Lijnbaansgracht en de Fokke Simonszstraat. Het bouwplan past, volgens de vereniging, niet binnen het beschermde stadsgezicht en is in strijd met de welstandsrichtlijnen voor de binnenstad.
[Meer lezen]

Mirakelkolom miraculeus verdwenen

De Mirakelkolom op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg is miraculeus verdwenen. De verdwijning heeft te maken met de aanleg van de Noord/Zuidlijn, maar niemand heeft ons iets laten weten. We kwamen er achter omdat we gebeld werden door oplettende leden van onze vereniging.
[Meer lezen]

Panden Prof.Tulpstraat blijven behouden

De panden in de Prof.Tulpstraat blijven behouden. Begin mei is door Delta Lloyd besloten dat de panden worden gehandhaafd. De panden nummer 10 en 12 zullen worden herbouwd. De panden, die inmiddels zwaar gestut zijn, zullen steen voor steen, handmatig dus, worden afgebroken, zodat de stenen opnieuw gebruikt kunnen worden bij de herbouw.
[Meer lezen]

Kroonlantaarns geplaatst op de Prinsengracht

Op de Prinsengracht bij de Leidsegracht zijn eind april acht kroonlantaarns als proef geplaatst. De proefplaatsing gaat vooraf aan de besluitvorming in de gemeenteraad na het komende zomerreces.
Behalve de kroonlantaarn is ook de "Ritter-lantaarn" geplaatst. Deze wordt als een alternatief voor de kroonlantaarn naar voren geschoven.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve wint Europa Nostra Medal of Honour

Op 25 januari 2001 werd bekend gemaakt dat Geurt Brinkgreve een hoge Europese onderscheiding krijgt: een Europa Nostra Medal of Honour. Europa Nostra is de pan-Europese federatie ter behoud van het erfgoed. De prijs werd uitgereikt op 30 maart 2001 in Maastricht.
[Meer lezen]

2000

Plan voor parkeergarage op de Palmgracht

Het College van B & W stelt voor het hergraven van de Palmgracht te combineren met de bouw van een ondergrondse parkeergarage, uitsluitend bedoeld voor bewoners. Er dreigt nu hetzelfde als op het Rokin: de parkeergarage gaat mogelijk wel door, maar het terugbrengen van het water niet.
[Meer lezen]

De strijd om het Binnengasthuisterrein

Op het Binnengasthuisterrein wil het College van B & W de gemeenteraad laten kiezen tussen sociale woningen en monumenten. In beide "modellen" worden twee kantoortorens van 40 m. hoog gebouwd, middenin het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Actie voor authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn

Op 3 oktober heeft in het Bureau Monumentenzorg, Keizersgracht 123, de officiële start plaatsgevonden van de actie voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn op de grachten. Jos Brink heeft de website www.kroonlantaarn.nl geopend, waarop alles te lezen is over de kroonlantaarn, de oorspronkelijke bekroning van de nog overal aanwezige gietijzeren lantaarnpalen model 1883. Het Amsterdams Kroonlantaarn Comité, ijvert voor de terugkeer van de kroonlantaarn in de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]

Bewoners Palmgracht vóór hergraven van gracht

Op initiatief van onze vereniging heeft een handtekeningenactie plaatsgevonden onder de bewoners van de Palmgracht. Deze actie bracht 93 handtekeningen op vóór het weer opengraven van de Palmgracht.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.