Agenda

Excursies en lezingen

Zaterdag 2 oktober. Het IJ als centrum van de 17de-eeuwse stad. Lezing van Jerzy Gawronski

Het zeventiende-eeuwse stadsplan van Amsterdam staat van oudsher centraal in het debat over de historische stadsontwikkeling van Amsterdam. Na vier stedenbouwkundige uitbreidingen tussen 1580 en 1660 kreeg de stad zijn kenmerkende halfcirkelvormige plattegrond met een concentrisch grachtenpatroon, radiale straten en een vestingstelsel van 26 bolwerken. De stedenbouwkundige vraag of deze stadsuitleg voortkwam uit een vooropgezet ontwerpplan volgens renaissancistische idealen en regels, of uit een stapsgewijs uitgevoerd proces naar praktische eisen, heeft lange tijd de gemoederen beziggehouden. In deze analyses komt de werking van water niet of nauwelijks aan bod, terwijl de stad aan het water ligt en doorsneden is door grachten. Een nieuwe invalshoek betreft het thema van de maritieme stad - de ontwikkeling en vormgeving van de stad als scheepvaartcentrum en als haven. Gawronski gaat nader in op het maritieme landschap van Amsterdam en de historische rol van het IJ als stadshart.
Prof. dr. J.H.G. (Jerzy) Gawronski is hoogleraar Maritieme en urbane archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode, in het bijzonder de stad Amsterdam.
Plaats/tijd: Zaterdag 2 oktober, 11.00 uur, Zuiderkerk (inloop vanaf 10.30 uur).
Kosten: € 10,00 voor leden. Niet-leden betalen € 15,00.

Toegangsregels in verband met corona
Bij de ingang wordt een 'coronatoegangsbewijs' gevraagd. Een papieren of digitaal coronatoegangsbewijs (QR-code) kan op drie manieren worden verkregen of aangemaakt:
1. Op basis van een negatieve testuitslag
2. Op basis van een herstelbewijs na besmetting
3. Op basis van een vaccinatiebewijs
Deelnemers die voor hun toegangsbewijs een beroep willen doen op 'testen voor toegang' kunnen terecht op: https://www.testenvoortoegang.org/ NB: Hiervoor dient tijdig een afspraak te worden gemaakt.

Maximaal aantal deelnemers: 80
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 32

Zaterdag 16 oktober. Rondleiding door De Burcht van Berlage

De Burcht

Gebouw De Burcht is ontworpen door Hendrik Petrus Berlage in opdracht van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). Het is in dezelfde periode ontworpen als de Beurs op het Damrak en werd 1 augustus 1900 in gebruik genomen. Henri Polak, de voorzitter van de ANDB, wilde het gebouw een monument laten zijn voor de arbeidersbeweging, de ANDB-leden noemden het hun Paleis. 
Dit huidige rijksmonument wordt onder andere gewaardeerd om zijn sobere, door de middeleeuwse Italiaanse raadhuizen geïnspireerde exterieur en het monumentale trappenhuis. Op het gebouw schittert een enorme diamant van glas. Vermeldenswaard zijn ook de latere inwendige toevoegingen, met o.a. de muurschilderingen van Roland Holst en de prachtige lamp in de traphal.
De rondleiding wordt verzorgd door vrijwilligers met een achtergrond in de vakbeweging en een binding met het gebouw De Burcht.
Plaats/tijd: Zaterdag 16 oktober 2021, uiterlijk 10.55 uur voor gebouw De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. Prijs: € 10,00 voor leden: € 15,00 voor niet-leden.

Toegangsregels in verband met corona
Bij de ingang wordt een 'coronatoegangsbewijs' gevraagd. Een papieren of digitaal coronatoegangsbewijs (QR-code) kan op drie manieren worden verkregen of aangemaakt:
1. Op basis van een negatieve testuitslag
2. Op basis van een herstelbewijs na besmetting
3. Op basis van een vaccinatiebewijs
Deelnemers die voor hun toegangsbewijs een beroep willen doen op 'testen voor toegang' kunnen terecht op: https://www.testenvoortoegang.org/ NB: Hiervoor dient tijdig een afspraak te worden gemaakt.

Maximaal aantal deelnemers: 30
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 18

Woensdag 27 oktober. Amsterdam Verjaardag in de Oosterkerk

Op 27 oktober is het 746 jaar geleden dat de graaf van Holland, Floris V, een kleine nederzetting bij een dam in de Amstel het recht verleende in Holland handel te drijven, zonder tol te hoeven betalen. Het document is het bekende Tolprivilege van 1275 dat tegenwoordig in de kluizen van het Stadsarchief wordt bewaard. Het is het oudste bewaard gebleven document waarin Amsterdam wordt genoemd. Dat betekent dat de (geschreven) geschiedenis van Amsterdam op 27 oktober 1275 begint.

Geurt Brinkgreve-lezing door Coert Peter Krabbe

's Avonds om 20.00 viert de VVAB de verjaardag van Amsterdam met een feestelijke bijeenkomst waarop dit jaar de Geurt Brinkgreve-lezing zal worden uitgesproken door Coert Peter Krabbe over zijn belangwekkende boek over de wooncultuur aan de grachten en monumentale interieurs van grachtenhuizen.

Plaats/tijd: Oosterkerk, Wittenburgergracht 25, 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De Amsterdam Verjaardag, georganiseerd door de VVAB, is een openbare bijeenkomst. Introducées zijn welkom. Opgave is wel nodig vanwege de corona-regels.

Meer informatie volgt nog.

Toegangsregels in verband met corona
Bij de ingang wordt een 'coronatoegangsbewijs' gevraagd. Een papieren of digitaal coronatoegangsbewijs (QR-code) kan op drie manieren worden verkregen of aangemaakt:
1. Op basis van een negatieve testuitslag
2. Op basis van een herstelbewijs na besmetting
3. Op basis van een vaccinatiebewijs
Deelnemers die voor hun toegangsbewijs een beroep willen doen op 'testen voor toegang' kunnen terecht op: https://www.testenvoortoegang.org/ NB: Hiervoor dient tijdig een afspraak te worden gemaakt.

Maximaal aantal deelnemers: 200
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 200

Acht donderdagavonden. Cursus geschiedenis van Amsterdam

In deze cursus geeft Walther Schoonenberg een schets van de geschiedenis van Amsterdam. De cursus is bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die de geschiedenis van hun stad beter willen kennen.

De cursus vindt plaats op de volgende donderdagavonden:

1. Do 18/11
2. Do 25/11
3. Do 9/12
4. Do 16/12
5. Do 20/1
6. Do 27/1
7. Do 3/2
8. Do 10/2

Locatie/tijd: Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69, 20.00-21.45 uur (met een pauze halverwege). Let op: De cursus begint exact om 20.00 uur!

Toegangsregels in verband met corona
Bij de ingang wordt een 'coronatoegangsbewijs' gevraagd. Een papieren of digitaal coronatoegangsbewijs (QR-code) kan op drie manieren worden verkregen of aangemaakt:
1. Op basis van een negatieve testuitslag
2. Op basis van een herstelbewijs na besmetting
3. Op basis van een vaccinatiebewijs
Deelnemers die voor hun toegangsbewijs een beroep willen doen op 'testen voor toegang' kunnen terecht op: https://www.testenvoortoegang.org/ NB: Hiervoor dient tijdig een afspraak te worden gemaakt.

[Programma]

Maximaal aantal deelnemers: 32
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 29

Inschrijving en deelname

De deelname wordt bepaald aan de hand van de betalingen. Vol = vol. Als u zich voor een activiteit opgeeft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Bij over-inschrijving laten wij dit weten en wordt uw betaling retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot een week voor de activiteit. Stuur tijdig - via het contactformulier - het annuleringsbericht naar de Excursiecommissie, dan wordt uw betaling teruggestort.

Oproep nieuwe leden Excursiecommissie

De excursiecommissie heeft behoefte aan een of twee nieuwe leden. Als u het leuk vindt om excursies en lezingen te organiseren, meld u dan aan bij de excursiecommissie. [Oproep nieuwe leden Excursiecommissie]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).
Op de hoogte blijven?
Zorg ervoor dat u de Nieuwsbrief ontvangt. Leden krijgen de nieuwsbrief als zij zich daarvoor opgeven, bij hun aanmelding of via het secretariaat.

Excursiecommissie

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Wouter Amesz, Bert Hamming, Govert Janssen en Peter Poelstra (voorzitter).

Contact

Als u contact wilt op de dag van de excursie dan kunt de excursieleider bellen: 06 1309 2496.

Hebt u suggesties of vragen? Gebruik dan a.u.b. het contactformulier.

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.

Amsterdam Cursus

In deze cursus gegeven door Walther Schoonenberg wordt een schets gegeven van de geschiedenis van Amsterdam. De inschrijving van de cursus, die wordt gehouden in het Huis de Pinto, is geopend!
[Info over de cursus]