Agenda

Voorlopig geen VVAB-borrels

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats. Tijdens de maandelijkse VVAB-borrel worden actuele onderwerpen besproken en kunt u kennismaken met verenigingsleden.
De borrels kunnen momenteel helaas geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat de eerstvolgende borrel naar wij hopen in september of oktober zal plaatsvinden. Meer informatie volgt.

U hoeft zich voor deze activiteit niet in te schrijven.

Excursies en lezingen

Zaterdag 14 november. Het IJ als centrum van de 17de-eeuwse stad

Fragment van het stadsprofiel van Amsterdam aan het IJ, Blaeu 1606 (Stadsarchief Amsterdam)

Het 17de-eeuwse stadplan van Amsterdam staat van oudsher centraal in het debat over de historische stadsontwikkeling van Amsterdam. Na vier stedenbouwkundige uitbreidingen tussen 1580 en 1660 kreeg de stad zijn vormgegeven en kenmerkende halfcirkelvormig plattegrond met een concentrisch grachtenpatroon, radiale straten en een vestingstelsel van 26 bolwerken. De stedenbouwkundige vraag of deze stadsuitleg voortkwam uit een vooropgezet ontwerpplan volgens renaissancistische idealen en regels, of uit een stapsgewijs uitgevoerd proces naar praktische eisen, heeft lange tijd de gemoederen beziggehouden. In deze analyses komt de werking van water niet of nauwelijks aan bod, terwijl de stad aan het water ligt en doorsneden is door grachten. Een nieuwe invalshoek betreft het thema van de maritieme stad - de ontwikkeling en vormgeving van de stad als scheepvaartcentrum en als haven. Jerzy Gawronski gaat nader in op het maritieme landschap van Amsterdam en de historische rol van het IJ als stadshart.
Prof. dr. J.H.G. (Jerzy) Gawronski is hoogleraar Maritieme en urbane archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode, in het bijzonder de stad Amsterdam (leerstoel in samenwerking met Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam).

Plaats/tijd: Zaterdag 14 november 2020, 11.00 uur in de Zuiderkerk. Zaal geopend vanaf 10.30 uur.

De lezing door Jerzy Gawronski op 14 november in de Zuiderkerk gaat door!

Vanwege de corona is de toegestane groepsgrootte verlaagd van 50 naar 30 personen. De excursiecommissie zal daarom uit de reeds geboekte aanmeldingen de eerste 30 selecteren voor deelname, de deelnemers ontvangen hiervan bericht. Besluit u alsnog van deelname af te zien, wilt u dat dan a.u.b. vóór zaterdag 7 november kenbaar maken met een e-mail naar excursiecommissie@amsterdamsebinnenstad.nl?

De overige aanmeldingen komen op de wachtlijst. Mocht iemand van de eerste 30 aanmeldingen toch van deelname afzien, dan wordt de eerstvolgende van wachtlijst ervan verwittigd dat men toch kan deelnemen. Terugstorting van de excursiebijdrage van niet-deelnemers vindt plaats na 14 november.

Helaas moet ook de koffie tijdens de inloop vervallen.

Voor deelname aan de lezing gelden de volgende corona-richtlijnen:
- Bij het binnengaan en verlaten van de Zuiderkerk draagt u een mondkapje.
- De stoelen staan op 1,5 m afstand. Op uw plaats zittend mag het mondkapje af.
- Vragen vanuit het publiek mogen pas na afloop van de lezing gesteld worden en alleen vanaf een daartoe aangewezen veilige plek.

De Excursiecommissie is heel blij dat de lezing onder deze omstandigheden toch plaats kan vinden, wij vragen begrip voor de bovenstaande richtlijnen.

VOLGEBOEKT

Amsterdam Cursus

In deze cursus gegeven door Walther Schoonenberg wordt een schets gegeven van de geschiedenis, architectuurgeschiedenis en stedenbouw van de historische binnenstad van Amsterdam. De cursus vindt plaats op een historische locatie in de binnenstad en is bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die hun stad beter willen kennen.

Vanwege de Coronamaatregelen is het aantal deelnemers teruggebracht en zijn maatregelen genomen om veilig aan de cursus te kunnen deelnemen. De cursus wordt gegeven in de periode vanaf 29 oktober (geschiedenis) en 11 november (architectuur).

Vanwege de corona-maatregelen kan de cursus de komende weken geen doorgang vinden. Zodra het weer kan, gaat de cursus alsnog van start. U wordt hierover nog bericht.

[Info over de cursus]

Inschrijving en deelname

De deelname wordt bepaald aan de hand van de betalingen. Vol = vol. Als u zich voor een activiteit opgeeft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Bij over-inschrijving laten wij dit weten en wordt uw betaling retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot een week voor de activiteit. Stuur tijdig - via het contactformulier - het annuleringsbericht naar de Excursiecommissie, dan wordt uw betaling teruggestort.

Werf 5 leden voor de vereniging en win een dialezing!

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing, bijvoorbeeld over de restauratie van de binnenstad in de jaren zestig en zeventig of over het behoud van de Jordaan. U komt hiervoor gratis in aanmerking wanneer u minimaal vijf leden voor de vereniging werft. Hoe? Door uw vrienden of familieleden te vragen bijgaand formulier in te vullen. U kunt ook aan cadeauabonnement geven. Laat het aan ons weten.
I.v.m. de coronacrisis is een huiskamerbijeenkomst momenteel niet mogelijk. Het is wel mogelijk de dialezing digitaal, via het programma ZOOM, aan u voor te dragen. De nieuwe door u geworven leden zullen dan eveneens worden uitgenodigd.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).
Op de hoogte blijven?
Zorg ervoor dat u de Nieuwsbrief ontvangt. Leden krijgen de nieuwsbrief als zij zich daarvoor opgeven, bij hun aanmelding of via het secretariaat.

Excursiecommissie

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Wouter Amesz, Bert Hamming, Govert Janssen en Peter Poelstra (voorzitter).

Contact

Als u contact wilt op de dag van de excursie dan kunt de excursieleider bellen: 06 1309 2496.

Hebt u suggesties of vragen? Gebruik dan a.u.b. het contactformulier.

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.