Nieuws

Subsidie voor onderhoud monumenten

Vanaf 1 februari 2022 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten. De ervaring leert dat het goed is de aanvraag tijdig in orde te maken, omdat de subsidie voor zes jaar vooruit wordt aangevraagd.
[Meer lezen]

Ontdekking oorlogstekening legt ook gemeentelijk falen bloot

In het pand Leidsekade 101 is op de zolder bij de sloop van een kamertje een tekening uit de oorlog ontdekt. Deze is overgedragen aan het Verzetsmuseum. De ontdekking vestigt opnieuw de aandacht op de sloopwerkzaamheden in dit pand.
[Meer lezen]

VVAB bepleit een echte hotelstop

In Het Parool van woensdag 17 november stond een opiniestuk van de VVAB over het hotelbeleid. De VVAB bepleit een paraplu-bestemmingsplan om verdere hotelgroei in Amsterdam te voorkomen. Anders gaat het niet lukken de hotelstop te handhaven.
[Meer lezen]

Instelling begeleidingscommissie Bruggen en kademuren

In de Raad werd op 11 november 2021 unaniem een motie aangenomen om de gemeenteraad in beeld te houden bij kademuurvernieuwingen. Dit mede naar aanleiding van een zienswijze van de VVAB.
[Meer lezen]

52 bomen gekapt op de NZ Voorburgwal

In een zienswijze inzake de herinrichting van het noordelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal heeft de VVAB geprotesteerd tegen de kap van 52 bomen. Men wil de bomen meer naar het midden plaatsen, om meer ruimte te creëren voor voetgangers.
[Meer lezen]

VVAB steunt parkeervrij maken van een gracht

De VVAB heeft met een raadsadres gereageerd op het 'inspiratiedocument Parkeervrije Hoofdgracht'. Daarin steunt de vereniging het streven een hoofdgracht in de Amsterdamse binnenstad autoparkeervrij te maken.
[Meer lezen]

Bevordering goederenvervoer over het water

In een brief aan de opstellers van de verkiezingsprogramma's doet de VVAB voorstellen om het goederenvervoer over de grachten te bevorderen. De kwetsbaarheid van bruggen en kademuren maakt de urgentie daarvan des te groter.
[Meer lezen]

Huis te Vraag opnieuw bedreigd

De historische begraafplaats Huis te Vraag wordt momenteel bedreigd door gemeentelijke plannen. Over de begraafplaats zouden verschillende fiets- en wandelpaden moeten worden aangelegd.
[Meer lezen]

Huidige plannen Amsterdam Museum zijn onacceptabel

De VVAB is het met het oordeel van CRK eens dat de huidige plannen van het Amsterdam Museum onacceptabel zijn. Er moet een veel minder ingrijpend plan komen, met meer respect voor de cultuurhistorie.
[Meer lezen]

Zienswijze nieuwe uitgaansgelegenheid Halvemaansteeg

De volgende stap in de vergunningsverlening voor een 'cultuurclubhuis' in de Halvemaansteeg is gezet. In een uitgebreide procedure is het ontwerpbesluit ter visie gelegd. De VVAB heeft met een zienswijze hierop gereageerd.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor behoud van paviljoen Theo Bosch op Binnengasthuisterrein

Tot 25 april was er de mogelijkheid te reageren op het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. De VVAB pleit voor het behoud van BG3, het paviljoen van Theo Bosch op het Binnengasthuisterrein.
[Meer lezen]

Ruimere toegang tot de bestuursrechter

Als gevolg van recente uitspraken zijn de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden verruimd. Zij hoeven nu niet meer in een uitgebreide voorbereidingsprocedure eerst een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen vergunningsvrij behandelen van een grote muurschildering

Op het Leidseplein is een metershoge muurschildering aangebracht. De VVAB heeft tegen het besluit dit vergunningsvrij toe te staan, bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Uitspraak rode raam in de Oude Kerk

De Raad van State heeft in het hoger beroep dat de VVAB had aangespannen tegen het rode raam in de Oude Kerk uitgesproken dat het raam mag blijven. De rechtbank bepaalde al dat het beroep van de VVAB ongegrond was. De nieuwe uitspraak brengt hier geen verandering in.
[Meer lezen]

Erfgoed verlammend voor stedenbouwkundige ontwikkeling?

De VVAB heeft in een schriftelijke zienswijze gereageerd op het ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De vereniging uitte daarin zorgen over de hoogbouw die men in de stad en met name langs de IJ-oevers wil toestaan.
[Meer lezen]

Reuzenrad gaat niet door

Het reuzenrad in het Oosterdok, waar rond de jaarwisseling veel ophef over was nadat er door Waternet een watervergunning was verleend, gaat definitief niet door. Uit de beantwoording van raadsvragen blijkt dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend.
[Meer lezen]

VVAB wint rechtszaak tegen hotelplan aan de Amstel

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 2 februari 2021 de omgevingsvergunning vernietigd voor een hotelplan aan de Amstel hoek Nieuwe Prinsengracht, vlakbij Carré. De vergunning is in 2019 verleend door het College van B & W toen de hotelstop al van kracht was.
[Meer lezen]

Inventarisatie

Nu we weer in Corona-lockdown zitten, maken we regelmatig een wandeling door de binnenstad om een luchtje te scheppen en de benen te strekken. Als u op zo'n wandelingetje een vervallen pand ziet met ernstig achterstallig onderhoud, laat het ons dan weten!
[Meer lezen]

Stegen en gangen

Na een gemeentelijke inventarisatie heeft de gemeente bij de ingang van zo'n honderd stegen een straatnaambordje met de historische naam geplaatst. Deze nieuwe bordjes zijn wit met blauwe letters. Op deze manier blijft de herinnering bewaard aan deze vaak afgesloten straatjes.
[Meer lezen]

Gevelfragmenten

De gemeente Amsterdam bezit een grote hoeveelheid gevelfragmenten van gesloopte panden, opgeslagen met het doel deze te hergebruiken bij restauraties of nieuwbouw in de Amsterdamse binnenstad. Als u denkt in aanmerking te komen, laat het ons weten!
[Meer lezen]

Alternatief plan voor kademuurherstel spaart bomen

De VVAB heeft in een brief aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel aangeboden. In de Methode De Beaufort wordt de fundering van de kademuur hersteld zonder de kademuur zelf te slopen. Daardoor is het mogelijk de bomen te behouden.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2021]
[Archief 2020]
[Archief 2019]
[Archief 2018]
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]