Nieuwsarchief

2022

Bezwaren tegen verbouwing Amsterdam Museum

1 aug. 2022

De VVAB heeft in een zienswijze ernstige bezwaren geuit tegen het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum (het rijksmonumentale Burgerweeshuis). Ook de Bond Heemschut en het Cuypers Genootschap hebben dat gedaan.
[Meer lezen]

Subsidie voor historische winkelpuien

29 jul. 2022

In het kader van de Aanpak Binnenstad is er een subsidieregeling voor het herstel van historische winkelpuien. Zowel eigenaren als huurders/gebruikers komen daarvoor in aanmerking. Tot 31 december 2022 kan een aanvraag worden ingediend.
[Meer lezen]

Door laksheid van de toezichthoudende instanties werd een monumentaal interieur gesloopt

20 jul. 2022

De gemeente Amsterdam heeft verzuimd de monumentale status van 'orde 1'-panden te beoordelen voordat deze werden gesloopt. Nu het monumentale interieur volledig is gestript, is een aanwijzing als beschermd monument niet meer nodig.
[Meer lezen]

Bezuinigingen leiden tot uitstel en afstel van kademuurvernieuwing

15 jul. 2022

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Van der Horst dat er moet worden bezuinigd op de bruggen- en kademuurvernieuwing. Het ambitieuze project waarmee de gemeente een aantal jaren geleden begon, zal worden getemporiseerd.
[Meer lezen]

WOO-verzoek Amsterdam Museum

30 jun. 2022

De VVAB heeft een beroep gedaan op de Wet Open Overheid (WOO), de opvolger van de WOB, om over alle stukken te kunnen beschikken in het kader van de planvoorbereiding van de verbouwing van het Amsterdam Museum.
[Meer lezen]

Ontwerpbesluit Amsterdam Museum ter visie gelegd

20 jun. 2022

De gemeente Amsterdam heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor de ingrijpende verbouwing van het Amsterdam Museum ter visie gelegd. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 juni 2022 ter visie en in de periode van tervisielegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.
[Meer lezen]

Inspraaktermijn terrassenbeleid verlengd

16 jun. 2022

De inspraaktermijn terrassenbeleid is door de gemeente verlengd tot 13 oktober 2022. Dat betekent dat u nog alle tijd heeft om uw zienswijze kenbaar te maken. Dit is van belang tegen de achtergrond van de mogelijke blijvende verlenging van de tijdelijke corona-terrassen.
[Meer lezen]

Corona-terrassen mogen blijven

8 jun. 2022

In het coalitieakkoord staat dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, tenzij er sprake is van overlast. Bewoners worden dus geacht aan te tonen dat er sprake is van overlast. De VVAB helpt bewoners die bezwaarschriften willen indienen.
[Meer lezen]

Twee monumentale bomen voorlopig gered

7 jun. 2022

In overleg met de gemeente heeft de VVAB kunnen bereiken dat twee bomen waarvoor al een kapvergunning was afgegeven, voorlopig zijn gered. De kapvergunningen zijn door de gemeente ingetrokken.
[Meer lezen]

Amsterdams Akkoord gepresenteerd

28 mei 2022

PvdA, GroenLinks en D66 hebben woensdag 25 mei 2022 een coalitieakkoord voor Amsterdam gepresenteerd. Wat viel ons op aan het akkoord, vanuit onze invalshoeken van erfgoed- en binnenstadsbeleid?
[Meer lezen]

Kritische brief over parkeervrije inrichting op de Herengracht

27 mei 2022

De VVAB heeft kritisch gereageerd op een ontwerp voor een parkeervrije en ongedeelde inrichting op het eerste rak van de Herengracht. De vereniging pleit voor het behoud van de traditionele drie-indeling van het grachtenprofiel.
[Meer lezen]

Protest tegen beleidskader horeca en terrassen

11 mei 2022

Een aantal organisaties, waaronder de VVAB, heeft geprotesteerd tegen het 'concept-stedelijk beleidskader horeca en terrassen'. De VVAB stuurde ook nog een eigen zienswijze in, waarin ondermeer de risico's voor het beschermd stadsgezicht worden benoemd. Ook eist de vereniging een stopzetting van de corona-terrassen.
[Meer lezen]

Vergunning voor controversiƫle Halvemaansteeg-discotheek geschorst

19 apr. 2022

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het controversiƫle plan een grote discotheek te bouwen in een bouwblok aan de Amstel bij de Halvemaansteeg. De rechter heeft de vergunning echter geschorst tot de uitspraak in beroep.
[Meer lezen]

Bestuur uitgebreid met twee leden

2 apr. 2022

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVAB in de Amstelkerk op 2 april 2022 werd het bestuur uitgebreid met twee leden. Maarten Mol werd op voordracht van het bestuur gekozen als bestuurslid. Hij werd op de bestuursvergadering daarna benoemd tot penningmeester.
[Meer lezen]

Suggesties voor coalitieonderhandelingen

23 mart. 2022

De VVAB heeft de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord in Amsterdam een tiental suggesties gedaan voor een akkoord dat goed is voor de Amsterdamse binnenstad en haar bewoners.
[Meer lezen]

Hef de Bloemenmarkt op het Singel maar op!

17 mart. 2022

De VVAB heeft in een zienswijze voorgesteld om de Bloemenmarkt op het Singel op te heffen. De vereniging ziet geen toekomst meer voor deze markt. De vereniging pleit ervoor de ondernemers uit te kopen en de gracht te herstellen.
[Meer lezen]

Reactie op hoofdgroenstructuur

13 febr. 2022

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakbijdrage haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. De vereniging is positief over het nieuwe beleidskader, maar maakt zich wel zorgen over de groene scheggen en de 'rigoreuze vergroening', die de gemeente voorstaat.
[Meer lezen]

LED-schermen steeds groter probleem

1 febr. 2022

De komst van LED-schermen, vaak met bewegende of roterende beelden, vormt in de binnenstad een steeds groter probleem. Nu verschijnen er steeds meer LED-schermen achter winkelruiten.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen sloop Schuttersgalerij

1 febr. 2022

De Bond Heemschut en de VVAB schrijven in een gemeenschappelijk raadsadres ernstige bezwaren te hebben tegen de verbouwingsplannen van het monumentale Burgerweeshuis-complex ten behoeve van het Amsterdam Museum: 'Een veel te rigoureuze ingreep van het rijksmonument'.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor andere stedenbouw op Marineterrein

21 jan. 2022

In een schriftelijke zienswijze heeft de VVAB gepleit voor beperking van de bouwhoogte en een andere vorm van stedenbouw op het Marineterrein. Het gebied dient beschouwd te worden als een onderdeel van de binnenstad en niet van de IJ-oeverontwikkeling.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2000-2008]