Nieuws

2024

Meer aandacht nodig voor structuurgroen in de Amsterdamse binnenstad

In twee raadsadressen heeft de VVAB de aandacht gevestigd op het 'structuurgroen' in de Amsterdamse binnenstad: de grachtentuinen en de bomen langs de grachten. Bij beide onderwerpen is een verbetering mogelijk en nodig om de stad te verder te 'vergroenen'.
[Meer lezen]

College moet zich houden aan de Verordening Toerisme in Balans

De initiatiefnemers van de Verordening Toerisme in Balans herinneren het College aan de verplichting het massatoerisme te beperken nu de limiet van 20 miljoen bezoekers is bereikt. De brief is medeondertekend door een aantal bewonersorganisaties en ook de VVAB.
[Meer lezen]

VVAB spreekt zich uit tegen verplaatsing Onderwijzerswoning op Uilenburg

Netbeheerder Liander heeft een plan gemaakt voor een nieuw elektriciteitsstation op Uilenburg. De voormalige onderwijzerswoning van de Sophie Rosenthal Bewaarschool – Joods erfgoed – moet hiervoor wijken. Volgens de VVAB kan hier echter geen sprake van zijn.
[Meer lezen]

VVAB adviseert tegen het beleidskader hoofdgroenstructuur te stemmen

Op 6 juni vindt er een referendum plaats over de zgn. hoofdgroenstructuur. Diverse bewonersgroepen hebben dit referendum aangevraagd omdat het nieuwe beleidskader niet voldoende het behoud van het bestaande structuurgroen garandeert. De VVAB adviseert tegen te stemmen.
[Meer lezen]

Zitting Raad van State op 29 mei

De VVAB stelde op 9 augustus 2023 bij de Raad van State hoger beroep in tegen het bouwplan van het Amsterdam Museum. Dit was nodig omdat de rechtbank het beroep tegen de bouwplannen 'ongegrond' verklaarde en beroepsgronden niet (voldoende) inhoudelijk behandelde. De zitting van de Raad van State vond plaats op 29 mei. Uitspraak over zes weken.
[Meer lezen]

Oude Stoofbrug teruggekeerd

De oude Stoofbrug is door de gemeente Amsterdam teruggeplaatst. In oktober 2023 werd de 'tijdelijke' 3d-geprinte brug weggehaald na een formeel verzoek van de VVAB. De oude brug over de OZ Achterburgwal is gerestaureerd en in het stadsbeeld teruggekeerd.
[Meer lezen]

Rob Labadie is de nieuwe voorzitter van de VVAB

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) op zaterdag 20 april 2024 in de Wittenberg is een nieuwe voorzitter gekozen.
[Meer lezen]

Dubbel glas in principe wel toegestaan bij beschermde woonhuismonumenten

Vaak wordt gezegd: ik mag in mijn monument nog geen spijker slaan zonder vergunning. Op een bijeenkomst van de VVAB bleek dat reuze mee te vallen. Het is tegenwoordig in principe toegestaan om enkel glas te vervangen door dubbel glas. Men onderzoekt nog of dat ook zonder vergunning kan.
[Meer lezen]

Subsidie voor onderhoud monumenten

Vanaf 1 maart 2024 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten. Deze subsidieregeling is bestemd voor particuliere eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis die in 2023 instandhoudingskosten hebben gemaakt. Het aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 april.
[Meer lezen]

Prijsvraag voor alternatief ontwerp Heineken Hoek

Een architectengroep die traditioneel bouwen voorstaat schreef een prijsvraag uit voor een alternatief ontwerp voor de Heineken Hoek op het Leidseplein. Daar is nieuwbouw verrezen die veel kritiek heeft gekregen. De prijsvraag wees een duidelijke winnaar aan.
[Meer lezen]

Huursector in monumenten wordt bedreigd

Erfgoedorganisaties zijn uiterst bezorgd over de voorgenomen wijzigingen van de puntentelling voor de huren van monumenten. Een gevolg van dit beleid kan zijn dat de restaurerende instellingen niet kunnen voortbestaan en er een einde komt aan de huursector in woonhuismonumenten.
[Meer lezen]

Geen verlenging MUPI-contract

Na een raadsadres van de VVAB - en overleg met raadsleden - heeft de gemeente laten weten dat het mupi-contract met JCDecaux op dit moment niet zal worden verlengd. De VVAB had daarom gevraagd omdat was gebleken dat over een verlenging werd gesproken.
[Meer lezen]

Overheid: pak de regie in de openbare ruimte terug

Op 8 februari werd in de raadscommissie Duurzaamheid een beleidsstuk besproken over de grote hoeveelheid stroomhuisjes - gebouwtjes van drie bij drie meter - die energiebedrijf Liander in de openbare ruimte wil plaatsen.
[Meer lezen]

Overnachten in tuinhuis niet toegestaan

Na vier jaar is een handhavingsverzoek van de VVAB gehonoreerd. De Raad van State wees het hoger beroep van de eigenaar af. In deze uitspraak is vastgesteld dat het bestemmingsplan met 'kortstondig verpozen' geen overnachting bedoelt.
[Meer lezen]

Aanvraag voor monumentenstatus kademuur Geldersekade

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de kademuur van de Geldersekade - even zijde - tussen Schreierstoren en Nieuwmarkt. Als gemeentelijk monument zal meer rekening worden gehouden met de aanwezige waarden.
[Meer lezen]

Kamer van Koophandel straks te zien vanaf de Herengracht?

De VVAB heeft in een zienswijze gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan De Ruyterkade 5 waarmee de gemeente Amsterdam een veel groter en hoger gebouw voor de Kamer van Koophandel mogelijk maakt op het Westelijk Stationseiland naast het Havengebouw.
[Meer lezen]

Platform Het is Genoeg vraagt maatregelen van de burgemeester

Het platform Het is Genoeg, waarin de VVAB participeert, schrijft aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, over de aanpak toeristenwinkels wegens drugsgerichte criminaliteit en ondermijning.
[Meer lezen]

2023

Nieuwbouw Heineken Hoek uit de steigers

De nieuwbouw van de Heineken Hoek op het Leidseplein hoek Kleine Gartmanplantsoen is uit de steigers gekomen. Het is nog niet helemaal klaar, maar iedereen kan nu al zien dat hier sprake is van een grote aanslag op het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Onderhoud en maatwerk aan bruggen en kades

Wethouder Melanie van der Horst schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de gemeente weer gewoon onderhoud gaat plegen aan onze bruggen en kademuren in plaats van de grootschalige sloop/nieuwbouw benadering van de laatste jaren.
[Meer lezen]

Platform tegen overtoerisme opgericht

Een aantal bewonersorganisaties die zich al langer verzetten tegen de gevolgen van de aanhoudende druk van bezoekers op de Amsterdamse binnenstad hebben de handen ineen geslagen in het platform Het is genoeg.
[Meer lezen]

Joods erfgoed op Uilenburg opnieuw bedreigd

Netbeheerder Liander heeft een plan gemaakt voor een nieuw elektriciteitsstation op Uilenburg. De voormalige onderwijzerswoning van de Sophie Rosenthal Bewaarschool – Joods erfgoed – moet hiervoor wijken. Volgens de VVAB kan hier echter geen sprake van zijn.
[Meer lezen]

Vergroening van monumentale gevels tast beschermd stadsgezicht aan

In een zienswijze protesteert de VVAB tegen een aanvraag voor de 'vergroening' van monumentale gevels aan de Nieuwendijk en de Heiligeweg. Dit plan tast het beschermd stadsgezicht aan.
[Meer lezen]

Raadsadres over verlenging contract JCDecaux

De VVAB heeft in een raadsadres gevraagd het contract met JCDecaux voor LED-schermen in de openbare ruimte niet te verlengen. Merkwaardigerwijze wordt daarover nu al gesproken terwijl het contract pas in 2027 afloopt. De VVAB vindt dat voorbarig.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve-lezing vestigt aandacht op Post 65-monumenten

Op de Amsterdam Verjaardag van de VVAB, op 27 oktober 2023, in de Keizersgrachtkerk sprak Aimée Albers in haar Geurt Brinkgreve-lezing over de Post 65-monumenten. Welke criteria worden gehanteerd voor de selectie? Is er wel genoeg aandacht voor de burgerinitiatieven in de periode na 1965?
[Meer lezen]

Petitie tegen nieuwbouw Raamplein

Het bewoners-actiecomité in de Raamstraat is een petitie begonnen tegen de nieuwbouw in de tuin van het rijksmonument aan het Raamplein. De actie wordt gesteund door de VVAB.
[Meer lezen]

3d-geprinte brug verwijderd; oude Stoofbrug komt terug

De tijdelijke 3d-geprinte brug bij de Stoofsteeg is door de gemeente Amsterdam verwijderd. De oude Stoofbrug komt begin 2024 terug. Eerst moeten nog de landhoofden worden aangepast.
[Meer lezen]

Handhavingsverzoek tegen illegaal kunstwerk

De VVAB heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam tegen het illegaal aangebracht kunstwerk op een gemeentelijk monument aan de Vijzelgracht. Het 'kunstwerk' neemt de hele zijgevel in beslag en tast het beschermd stadsgezicht aan.
[Meer lezen]

Aanvraag ingediend voor Raamgracht 17

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het pand Raamgracht 17, een reconstructie van een 18de-eeuwse halsgevel ontworpen door architect Gerard Prins uit 1976.
[Meer lezen]

Komst sportschool zorgt voor beroering

De voorgenomen vestiging van een sportschool TrainMore tussen Prinsengracht 13-15 en Keizersgracht 8-10 zorgt voor beroering. Bewoners vrezen het verlies van vleermuizen en gierzwaluwen, maar ook van de rust in de grachtentuin.
[Meer lezen]

Liander-trafokasten rukken op

Overal verschijnen lelijke trafokasten van energiebedrijf Liander in de openbare ruimte. Als gevolg van de energietransitie zullen er tot 2050 alleen al in het Centrum zo'n 140 worden geïnstalleerd. De helft moeten er al in 2030 staan.
[Meer lezen]

Jenny Bierenbroodspot (1941-2023)

Afgelopen maandag 7 augustus ontving de vereniging het droevige bericht van het overlijden van Jenny Bierenbroodspot. Tientallen jaren heeft zij op de bres gestaan voor het behoud van Amsterdams erfgoed waardoor vele karakteristieke gebouwen voor de stad zijn behouden.
[Meer lezen]

Actie tegen nieuwbouw Raamplein

De VVAB heeft een pamflet verspreid in de omgeving Raamplein om de bewoners te informeren over de plannen voor de bouw van een appartementencomplex op de hoek Raamplein / Raamstraat. Het betreft schokkende nieuwbouw die afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Maatregelen tegen guerrillamarketing Oatly

De VVAB diende een handhavingsverzoek in tegen de guerrillamarketing van Oatly op de Prinsengracht hoek Westerstraat. Op de gevel van het pand waren grote reclames aangebracht, afbeeldingen van ijsjes. Op last van de gemeente werd dit verwijderd.
[Meer lezen]

Erfgoedorganisaties willen een beter hoogbouwbeleid

Vijf erfgoedorganisaties waaronder de VVAB vragen in petitie aan de gemeente Amsterdam om een beter hoogbouwbeleid. Zo moet de Hoogbouweffectrapportage verplicht blijven. Ook moeten burgers meer zeggenschap en participatie krijgen over de toekomst van hun eigen stad.
[Meer lezen]

Erfgoedorganisaties verliezen rechtszaak Amsterdam Museum

Rechtbank Amsterdam verklaart het beroep van de Bond Heemschut en de VVAB tegen de renovatie en sloop van het Amsterdam Museum 'ongegrond'. Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.
[Meer lezen]

Dreigende plannen voor Paradiso

Drie erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, volgen de toekomstplannen van Paradiso met argusogen. De VVAB heeft een brief geschreven aan de directie om rekening te houden met de monumentale en stedenbouwkundige waarden die in het geding zijn.
[Meer lezen]

Organisaties luiden noodklok: Het is genoeg!

In een persbericht hebben een aantal organisaties, waaronder de VVAB, de noodklok geluid. De huidige maatregelen van de gemeente Amsterdam verminderen het overtoerisme in Amsterdam allerminst.
[Meer lezen]

Extra geld beschikbaar voor rijksmonumenten

De Nederlandse regering stelt dit jaar extra gelden beschikbaar om restauraties van rijksmonumenten te helpen financieren. Het gaat enerzijds om een restauratiebudget voor grote monumenten, anderzijds om hulp in de garantstelling voor leningen.
[Meer lezen]

Nieuwe hoogbouwvisie in de inspraak

Amsterdam gaat de hoogte in! Het nieuwe Hoogbouwbeleid geeft meer mogelijkheden voor hoogbouw en is vrijgegeven voor inspraak. Tot/met 17 juli 2023 kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dit kan zowel schriftelijk als online.
[Meer lezen]

Reactie op oproep in Het Parool

In Het Parool werd de VVAB opgeroepen het verzet tegen het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum op te geven. In een schrijven leggen Heemschut en de VVAB uit waarom daarvan op dit moment geen sprake kan zijn.
[Meer lezen]

Vincent van Rossem niet eens met plannen Amsterdam Museum

In een brief aan de VVAB heeft prof. dr. Vincent van Rossem laten weten dat de vergunning voor het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum nooit verleend had mogen worden.
[Meer lezen]

De Houten Eeuw van Amsterdam

In de Zuiderkerk werd het eerste exemplaar van het boek 'De Houten Eeuw van Amsterdam' uitgereikt aan de burgemeester. Het lang verwachte boek gaat over de ontwikkeling van Amsterdam tussen 1275 tot 1578 met een nadruk op de periode na de grote stadsbrand van 1452.
[Meer lezen]

Reclamebeleid in Wallengebied wordt strenger

De welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam wordt aangepast om in het Wallengebied hetzelfde strenge reclamebeleid te hanteren als in de rest van de binnenstad. Dit is een belangrijk resultaat van de VVAB.
[Meer lezen]

Monumenten hoeven niet aan de warmtepomp

In een Kamerbrief heeft de minister De Jonge bekendgemaakt dat eigenaren van monumenten niet worden verplicht om een warmtepomp aan te schaffen. Dit mag wel, maar hoeft niet.
[Meer lezen]

Brief aan de burgemeester over de drukte op de Wallen

Verschillende organisaties waaronder de VVAB vragen aan de burgemeester de raadsmotie om de gordijnen van de 'ramen' op de Wallen te sluiten uit te voeren. Dat kan ook door het aanbrengen van ondoorzichtig folie. Het initiatief van de brief ging uit van Wijkcentrum d'Oude Stadt.
[Meer lezen]

Oudeschans 3 aangewezen als gemeentelijk monument

Het stadsdeel Centrum heeft Oudeschans 3 aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee komt het stadsdeel tegemoet aan de wens van de VVAB die in 2021 een aanvraag deed voor de monumentenstatus.
[Meer lezen]

Negatief advies over het Amsterdam Museum uitgebracht

De welstandscommissie van Noord-Holland heeft op verzoek van de VVAB gekeken naar het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum. De Second-Opinion commissie heeft geoordeeld dat het plan niet voldoet aan de geldende beoordelingscriteria.
[Meer lezen]

VVAB wint rechtszaak: Grote LED-scherm op de Dam mag niet

De VVAB wint rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam: het grote LED-scherm achter een raam op de Dam is in strijd met bestaande regelgeving en de gemeente moet daartegen handhavend optreden. De vereniging krijgt het griffiegeld terug.
[Meer lezen]

Kaart in Amsterdam teruggekeerd

Het Allard Pierson, eigenlijk de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, heeft in Londen een gedetailleerde overzichtskaart van ongekende waarde aangeschaft: een contemporain ingekleurde versie van de plattegrond van Amsterdam van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625.
[Meer lezen]

Spiegelkamer gerestaureerd

In de voormalige kosterij van de Oude Kerk zijn de beschilderde behangsels van de zgn. Spiegelkamer gerestaureerd. De behangsels dateren uit de 18de eeuw en zijn van hoogmonumentale waarde.
[Meer lezen]

Subsidie voor onderhoud monumenten

Vanaf 1 maart 2023 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten. Deze subsidieregeling is bestemd voor particuliere eigenaren die in 2022 instandhoudingskosten hebben gemaakt. Het aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 april.
[Meer lezen]

Reactie op concept-Managementplan UNESCO

De VVAB reageert op het concept-Managementplan UNESCO met een lijvig rapport over de bedreigingen van het Werelderfgoed. Er is ook een bijeenkomst voor bewoners geweest in de Amstelkerk.
[Meer lezen]

3d-geprinte brug OZ Achterburgwal illegaal

De tijdelijke vergunning voor de 3d-geprinte brug over de Oudezijds Achterburgwal is in november vorig jaar al verstreken. De VVAB heeft gevraagd de brug te verwijderen.
[Meer lezen]

Feestelijke oplevering Open Havenfront

Op 25 januari werd de nieuwe fietsenstalling onder het Open Havenfront bij het Centraal Station feestelijk geopend door staatssecretaris Vivianne Heijnen. Het Open Havenfront is hierbij veel groter en mooier geworden.
[Meer lezen]

VVAB wint kort geding over verbouwing Amsterdam Museum

De rechter heeft de bouwwerkzaamheden van het Amsterdam Museum opgeschort tot de uitspraak in de hoofdprocedure. Dat betekent dat het museum niet kan beginnen met onomkeerbare sloop van de monumentale onderdelen van het complex.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]