[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Prinsengracht 385-395

Geplaatste brievenbussen en intercom in de stoepenzone

De grensverleggende particuliere brievenbus op de stoepenzone van de Prinsengracht.

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: geplaatste brievenbussen en intercom in de stoepenzone voor Prinsengracht 385-395

Geacht bestuur,

Namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vraag ik uw aandacht voor een onzes inziens zorgwekkende ontwikkeling.
De panden Prinsengracht 385-395 hebben gezamenlijk aan de straatzijde niet meer dan een enkele deur, zonder noemswaardige ruimte terzijde daarvan. Aangezien er wel plaats moest zijn voor vijf brievenbussen en een intercominstallatie was er een probleem. Dat is opgelost door het plaatsen van een overigens zorgvuldig uitgevoerde vrijstaande manshoge zuil in de stoepenzone, waarin de brievenbussen en de intercominstallatie zijn ondergebracht.
Met die oplossing zijn wij niet gelukkig en naar ons oordeel biedt het bestemmingsplan daarvoor ook geen ruimte. Dat laatste is een formeel bezwaar maar het gaat ons natuurlijk in de eerste plaats om de invloed die dit soort voorzieningen heeft op de openbare ruimte. Als de hier gekozen oplossing ook elders wordt toegepast ontstaat naar ons oordeel een zeer rommelige overgangszone tussen de openbare straat en de gevel die geheel is strijd is met het historische stadsbeeld van Amsterdam en die hoe dan ook moet worden voorkomen.
Incidenteel kun je op andere plaatsen batterijen brievenbussen tegenkomen die haaks op de gevel zijn aangebracht. Ook dat vinden wij, bijzondere gevallen daargelaten, onwenselijk, maar een geheel van het betreffende pand losstaande voorziening lijkt ons ten principale onaanvaardbaar, zeker op onze unieke grachten.
Voor bijzondere situaties als hier aan de orde zal een bijzondere oplossing moeten worden gezocht. Die zal naar onze mening echter binnen het pand moeten worden gevonden. Moderne technische middelen moeten dat met enige inventiviteit mogelijk maken. Het vinden van dergelijke oplossingen is des te noodzakelijker omdat door de nog steeds plaatsvindende opsplitsing van grote panden dit soort problemen zich in toenemende mate zal voordoen.
Wij doen daarom een beroep op u op dit punt waakzaam te zijn, realisatie van voorzieningen als hier op de Prinsengracht getroffen te voorkomen en waar mogelijk bij te dragen aan het vinden van acceptabele alternatieve oplossingen. Als er op dit punt geen strak beleid wordt gevoerd valt naar ons oordeel het ergste te vrezen.

Hoogachtend,

namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse.

Amsterdam, 14 mei 2002