[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Bloemgracht 5 gedeeltelijk ingestort

De voorgevel wordt vanuit een aan een kraan hangend bakje gedemonteerd.

Onze vereniging heeft kennis genomen van de gedeeltelijke instorting van Bloemgracht 5 (op 14 november 2002). Volgens onze informatie is de linkerbouwmuur ingestort na sloop van een betonnen keldervloer. Vervolgens zijn drie verdiepingen ingestort; de voorgevel en de kap bleven staan. Tijdens de instorting raakte niemand gewond. Het pand verkeert in een zodanig wankel evenwicht dat het Rijksmonument in de komende dagen geheel zal worden gesloopt. Het pand is particulier eigendom en zou worden gerestaureerd. De voorbereidende werkzaamheden daartoe zijn nog voor het verlenen van de monumentenvergunning aangevangen.
Volgens een persbericht van het stadsdeel Centrum zal de gemeente een onderzoek instellen. Stadsdeelwethouder Guido Frankfurther: "Het allerbelangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Op dit moment is het zaak om de monumentale onderdelen van het pand in veiligheid te stellen, want het gaat hier om een waardevol Rijksmonument. In een later stadium zullen we gaan bekijken of we het pand kunnen herbouwen".
Het buurpand aan de rechterzijde, Bloemgracht 7, wordt voor alle zekerheid gestut. Dit pand heeft met nummer 5 een gemeenschappelijke bouwmuur.

De instorting vond plaats tijdens het funderingsherstel. Bij deze werkzaamheden werd een betonnen vloer in de kelder gesloopt. Het onderzoek naar de instorting van Keizersgracht 268 heeft destijds uitgewezen dat de betonnen vloer onderdeel was geworden van de fundering (zie: Keizersgracht 268: een monumentale blunder in Binnenstad 195). In Binnenstad werd geconstateerd dat een van gemeentewege goedgekeurd sloop- en stutplan nuttig was geweest en in de toekomst dergelijke problemen zou kunnen voorkomen. Het door wethouder Frankfurther aangekondigde onderzoek zal moeten uitwijzen of op de Bloemgracht sprake is geweest van tekortschietend toezicht van de gemeente. Zoals bekend bestaat het gemeentelijk toezicht door Monumentenzorg niet meer na het wegbezuinigen van de bouwinspecteurs. Deze taak is overgenomen door Bouw- en Woningtoezicht (zie het interview met Jan van Niekerk van het bureau Monumenten & Archeologie, eveneens in Binnenstad 195). Verscherpt toezicht is nodig vanwege het feit dat in Amsterdam steeds vaker wordt gewerkt met onervaren bouwers uit de provincie of zelfs het buitenland.

(WS, 15/11/2002)

(N.B.: Onze zustervereniging van de Jordaan heeft tav Bloemgracht 5 een zienswijze ingediend. Zie: zienswijze.)