Contact

Laat het ons weten als er ergens in de binnenstad historische bebouwing wordt bedreigd of het stadsgezicht wordt of gaat worden aangetast door nieuwe bebouwing of objecten aan en in de openbare ruimte. De VVAB is van zulke meldingen afhankelijk!

Verwacht u dat de VVAB een juridische procedure begint? De VVAB is vanwege haar statutaire doelstelling ontvankelijk in juridische zin in procedures tegen bouwplannen, die monumentale waarden aantasten en/of het woon- en werkklimaat in de gemeente Amsterdam nadelig beïnvloeden. De beslissing om een procedure te beginnen, ligt bij het bestuur van de VVAB. Procedures voeren kosten veel tijd en geld. Uiteraard proberen wij eerst andere wegen te bewandelen. [Meer lezen]

Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen: 4 en 5 maaktWilt u lid worden van de vereniging en ons blad Binnenstad en de email-nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.
Bent u al lid en krijgt u de email-nieuwsbrief niet? Laat dat dan even aan ons weten met dit contactformulier.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis
Sloterkade 21-A
1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
KvK-nummer: 40530305
Algemeen emailadres:
Ledenadministratie:

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Helpt u mee door lid te worden?

De VVAB telt momenteel 2.556 leden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om het historische stadsgezicht van Amsterdam, in het bijzonder de binnenstad, in stand te houden.

[Ik wil lid worden]

Privacyverklaring

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze privacyverklaring.

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag
(€ 35,- per jaar; korting € 20,-; zonder blad/gezinsleden € 10,-; bedrijfslid € 150,-)
over op:
NL67 INGB 000 1775 369
t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369

U kunt hier online betalen: