Vereniging bepleit Heritage Center

Onze vereniging heeft in het kader van de Cultuurnota van het stadsdeel Centrum de oprichting van een Heritage Center bepleit: een informatie- en educatiecentrum over de Amsterdamse binnenstad als UNESCO-Werelderfgoed. Ook in het buitenland bestaan dergelijke Heritage Centers.
Het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht. Straks Heritage Center?

De plaatsing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO is uitgesteld in verband met de benoeming van ex-staatssecretaris Rick van der Ploeg in het World Heritage-Comité in Parijs. Nederland beloofde toen geen nominaties te doen, zolang zij vertegenwoordigd is in het Comité. Dat zou immers belangenverstrengeling zijn. Rick van der Ploeg heeft echter aangegeven dat hij zijn termijn niet vol zal maken. Dat berekent dat de binnenstad mogelijk al in 2007 op de UNESCO-lijst kan worden geplaatst.
Als dat is gebeurd, ontstaat een behoefte om het verhaal van het behoud en het herstel van de Amsterdamse binnenstad aan bezoekers en toeristen te vertellen. De vereniging verstaat onder een Heritage Center een permanente tentoonstelling en informatiecentrum over de Amsterdamse binnenstad, het behoud en herstel van de binnenstad en de aanwijzing van de binnenstad op de UNESCO-lijst. Wat is de bijzondere waarde van de Amsterdamse binnenstad? Wat is er na de Tweede Wereldoorlog gebeurd om de binnenstad in stand te houden? Het Center richt zich niet alleen op toeristen, maar heeft ook een belangrijke taak van kennisoverdracht naar (oude en nieuwe) Amsterdammers. Een Center kan dus ook een bijdrage leveren aan de saamhorigheid van Amsterdammers door de kennis van en de liefde voor de stad te vergroten. Dat betekent bijvoorbeeld dat schoolklassen een bezoek kunnen brengen aan het Center. Tevens zou zo’n Center een verzamelpunt kunnen worden van historische-, monumenten- en andere organisaties die zich bezighouden met het erfgoed. De vereniging zoekt momenteel aansluiting bij andere organisaties om zo’n Heritage Center tot stand te brengen. De Stichting Amsterdam Monumentenstad heeft zich inmiddels bij het initiatief aangesloten. In een brief aan B en W van Amsterdam noemt de Stichting zelfs een locatie voor het Center:
“Het Huis met de hoofden op de Keizersgracht, waar thans nog het bureau Monumenten en Archeologie is gehuisvest, is een goed voorbeeld van een dergelijke door ons bedoelde prestigieuze locatie.”

Of dat mogelijk is hangt vooral af van de bereidheid het gebouw niet op de markt te brengen, maar onderhands te verkopen aan een ideële organisatie als de Vereniging Hendrick de Keyser met het doel een Heritage Center mogelijk te maken.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Huis met de Hoofden in de uitverkoop] (Binnenstad 213)
[Uitstel dreigt van plaatsing binnenstad op UNESCO-Werelderfgoed] (Binnenstad 203)

(Uit: Binnenstad 214, december 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.