[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Afsluiten Keizerrijk door hekken

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Betreft: bouwaanvraag 01-01-0015
openbare weg Keizerrijk en Spuistraat 189

Geacht bestuur,

En van de twee illegaal geplaatste hekken (overdag staan de hekken meestal open).
Op 9 januari 2001 ontving het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam van Woningbedrijf Amsterdam, vestiging Binnenstad, een aanvraag om bouwvergunning voor het veranderen van Spuistraat 189 en het plaatsen van twee hekken aan de uiteinden van Keizerrijk. Tegen laatstgenoemd onderdeel van de aanvraag heeft Herman Pinkse van de Werkgroep Waakhond namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad bezwaar gemaakt. Een afschrift van dat bezwaar voegen wij bij.
De aanvraag om plaatsing van de hekken is in de daarop volgende procedure ingetrokken en de bouwvergunning is op 10 april 2001 verleend, uitdrukkelijk alleen voor de veranderingen aan het pand Spuistraat 189.
Tot onze verbazing hebben wij onlangs geconstateerd dat bedoelde hekken inmiddels wel zijn geplaatst hoewel daarvoor geen bouwvergunning is afgegeven, althans nimmer een aanvraag om bouwvergunning ter inzage heeft gelegen. We moeten daarom aannemen dat de hekken illegaal zijn geplaatst. Hoewel de hekken niet waren gesloten is hier dus duidelijk sprake van een niet aanvaardbare situatie, die ongedaan moet worden gemaakt. Graag verzoeken wij u terzake de nodige actie te ondernemen.

Hoogachtend,

namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg, voorzitter
Geurt Brinkgreve, secretaris

Amsterdam, 10 juni 2002

[Meer lezen]