Nieuw stadsdeelkantoor naar Food Plaza?

Het Stadsdeel Centrum wil een nieuw stadsdeelkantoor maken in het gebouw achter het Paleis op de Dam, bekend als 'Food Plaza'. Op zich lijkt daar niets tegen. Integendeel: het stadsdeel zou kunnen laten zien dat herbestemming van monumenten op een goede wijze mogelijk is. Echter, het stadsdeel wil een extra verdieping op het gebouw zetten. Een BMA-advies daarover is onder druk van de deelraad openbaar gemaakt. Ook de Vereniging had dit advies met een beroep op de Wet Openbaar Bestuur opgevraagd. Het belandde prompt in onze brievenbus.
Het Geldkantoor, Nieuwezijds Voorburgwal 226 in aanbouw in 1924 (foto: Gemeentearchief) De huidige situatie. Merk de opening van de bovenste verdieping en de opbouw op.

In eerste instantie wilde men twee verdiepingen op het kantoorgebouw zetten. Het Bureau Monumenten schreef daarover eind vorig jaar: “BMA is van mening dat het toevoegen van nieuwe verdiepingen op het dak dermate ingrijpend is dat het karakter van het gebouw wezenlijk verandert. Dit heeft als resultaat dat het gebouw steeds verder verwijderd raakt van het oorspronkelijke concept en beeld. Het beschouwt de toegevoegde verdiepingen als een hoogst onwenselijke ontwikkeling. Door de verhoging zal het voormalige geldkantoor definitief zijn oorspronkelijke architectuur verliezen.”

Op grond van het negatieve advies heeft de welstandscommissie een negatief advies gegeven. Naar aanleiding hiervan is een nieuw plan ontwikkeld waarin sprake is van één verdieping. Ook die verhoging kan echter schade berokkenen aan het gemeentelijke monument én het stadsgezicht.
De deelraad nam op voorstel van deelraadslid Guido Frankfurther bijna unaniem (27 van de 28 stemmen) een motie aan waarin wordt gesteld dat het Dagelijks Bestuur “zich tot het uiterste [dient] in te spannen het advies van BMA aan de welstandcommissie uiteindelijk positief te kunnen laten zijn.” De motie kan gezien worden als een krachtig signaal dat het monumentenbelang zwaarder moet meewegen in de besluitvorming van het stadsdeel.

BMA-adviezen voortaan openbaar

Interessant is dat de aangenomen motie zich ook over de BMA-adviezen zélf uitspreekt. Het Dagelijks Bestuur dient “in overleg met de Welstandscommissie de mogelijkheden te bezien hoe meer recht zou kunnen worden gedaan aan de adviezen van BMA, bijvoorbeeld door deze zichtbaar te laten zijn in het advies van de Welstandscommissie”. Onze Vereniging had eerder al gewezen op de geheimhouding van BMA-adviezen. De beleidslijn is dat een advies van BMA aan de welstand niet aan derden wordt gegeven omdat dit een intern advies zou zijn en bovendien een momentopname in een proces. Toch is het van belang dat de adviezen openbaar zijn, omdat de politiek én de burgerij moeten kunnen controleren of de welstand iets doet met deze adviezen. Bovendien hebben direct betrokkenen het recht, in het geval van de overheid de plicht, te weten wat BMA adviseert. Het is dus goed dat er nu een concrete uitspraak van de deelraad ligt.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 221, april 2007)

Meer lezen:
[BMA-dossier 10874, Food Plaza]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.