Dorint Hotel, Oostelijke Handelskade

Zienswijze

Het Dorint Hotel wordt 65 m hoog, even hoog als het Havengebouw op het Westelijk Stationseiland. De inmiddels al gebouwde Labouchere toren is 90 m hoog.

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam
p/a Projectgroep Zuidelijke IJ-oever
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Hooggeacht college,

Ter inzage is gelegd de Bouwaanvraag nr. cka 144, gedateerd 30 november 2001, opdrachtgever Amplan, architecten Claus en Kaan, betreffende het Dorint hotel Kop Oostelijke Handelskade te Amsterdam.

Tegen het verlenen van de gevraagde bouwvergunning moet onze vereniging op grond van haar statutaire doelstelling bezwaar aantekenen. Dat neemt niet weg dat ook in onze kring respect bestaat voor het élan, waarmee de projectgroep Zuidelijke IJ-oever bezig is de vroegere haven-zone weer tot leven te wekken. In die visie gaat het om een functionele verruiming van de binnenstad. De hoogte-accenten zoals de bank Labouchère en het hotel Dorint maken daarvan deel uit.

Volgens de zienswijze van onze vereniging bestaat de prijs voor de beoogde functionele verruiming uit een visuele verstoring van de relatie tussen de oude stad en het IJ. Pas wanneer over enkele jaren het omvangrijke bouwprogramma zal zijn gerealiseerd wordt een antwoord mogelijk op de vraag of die prijs letterlijk te hoog is geweest. Dan is het te laat.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg, voorzitter
Geurt Brinkgreve, secretaris

Amsterdam, 9 januari 2002

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.