Home van de VVAB

Bouwvergunning nodig voor brievenbussen

Rode brievenbus op de Keizersgracht hoek Leidsegracht
Op verzoek van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft het stadsdeel Amsterdam-Centrum besloten dat voor het plaatsen van nieuwe brievenbussen een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het stadsdeel heeft dat aan TNT Post medegedeeld. De beslissing betekent dat beoordeeld gaat worden of de nieuwe oranje brievenbussen, die het postbedrijf in 2009 en 2010 in Amsterdam wil plaatsen, passen in het beschermd stadsgezicht. Over het uiterlijk van de brievenbussen zal advies moeten worden gevraagd aan de Welstandscommissie.

Nog niet zo lang geleden werden de rood-grijze brievenbussen al vervangen door glimmend signaalrode exemplaren. Bij deze vervangingsoperatie verhuisden de brievenbussen bovendien op grote schaal van plaats: van een plek tegen een gevel naar de rand van de stoep, of - op de grachten - van de gevels naar de stoepen aan de waterzijde. Om de brievenbussen meer te laten opvallen staan ze nu dus precies in de zichtlijnen. Uit eerdere vragen onzerzijds is gebleken dat het stadsdeel geen bouwvergunning geeft voor het plaatsen van deze brievenbussen en dat het postbedrijf zelf mag bepalen waar het de brievenbussen neerzet - wat wij in een beschermd stadsgezicht al merkwaardig vinden.
Aanleiding voor onze actie was het bericht in de media dat TNT Post voornemens is om, in verband met de naamsbekendheid van het 'nieuwe' postbedrijf, de rode signaalkleur van de brievenbussen te vervangen door een nog schreeuweriger oranje. De enige en uitdrukkelijke bedoeling van deze kleurkeuze is om op te vallen, hetgeen in strijd is met het streven van het stadsdeel om vanwege het beschermd stadsgezicht straatmeubilair juist zo onopvallend mogelijk te laten zijn. Het gaat de vereniging echter niet alleen om de kleur, maar ook om de plaats van de nieuwe brievenbussen in de openbare ruimte. De huidige nieuwe plekken aan het water zijn onacceptabel. Het belangrijkste is dat het stadsdeel zeggenschap krijgt over de plaatsbepaling en dus dat het postbedrijf dat niet zelf kan beslissen. Het stadsdeel dient immers de regie in de openbare ruimte te hebben.

Meer lezen:
[Rode brievenbussen op rare plaatsen] (Binnenstad, maart 2004)

(WS, 13/10/2007)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB