Tunfun op Mr Visserplein permanent?

Het 'tijdelijke' Tunfun op het Mr Visserplein. Tijdelijk dreigt permanent te worden.
De vereniging heeft in een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan Groot-Waterloo aangedrongen op het instellen van een onderzoek naar de gewenste ontwikkeling van het Mr. Visserplein. Een aantal jaren geleden kwam in de ondergrondse ruimten Tunfun. De vereniging had destijds ernstig bezwaar tegen het als tijdelijk gepresenteerde Tunfun. Die 'tijdelijke' situatie dreigt nu permanent te worden.

Alleen al door zijn ligging en grootte is het mr. Visserplein een belangrijk Amsterdams plein, waarvan de toekomstige inrichting en/of bebouwing de nodige aandacht verdient. Het zou dan ook zeer voor de hand hebben gelegen als de voorgestelde bestemming van dit plein zou zijn afgeleid uit een grondige stedenbouwkundige studie. Daarvan is helaas echter geen sprake. Afgezien van de bestemming ‘verkeer’ is de voorgestelde inrichting van het plein afgeleid van een toevallige, als tijdelijk bedoelde situatie, te weten het gebruik van de ondergrondse ruimten door Tunfun. Het rommelige aanzien dat het plein nu al heeft zal worden versterkt door de toevoeging van een eenlaags gebouwtje van 100 m2. De VVAB stelt daarom het volgende voor.

  1. het bedoelde gebied van gevel tot gevel hetzij op de bestemmingsplankaart aan te geven als uit te werken gebied, hetzij dit gedeelte uit het bestemmingsplan te nemen,
  2. een onderzoek in te stellen naar de meest gewenste ontwikkeling van het gebied, rekening houdende met alle relevante stedenbouwkundige en maatschappelijke eisen die aan zo’n ontwikkeling gesteld mogen worden, waaronder de resultaten van het Wibaut-as overleg,
  3. te zijner tijd een plan voor dit gebied ter inzage te leggen dat op voornoemd onderzoek is gebaseerd.

(WS, 26/11/2007)

Meer lezen:
[ Onze zienswijze]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.