Nieuwsarchief

2022

Raad van State bevestigt uitspraak rechtbank Amsterdam

21 dec. 2022

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevestigd: hotelplannen die niet passen in het bestemmingsplan moeten getoetst worden aan het Overnachtingsbeleid.
[Meer lezen]

Beroep aangetekend tegen Amsterdam Museum

16 dec. 2022

De VVAB heeft bij de Rechtbank Amsterdam beroep aangetekend tegen de verbouwing van het Amsterdam Museum. Ook de Bond Heemschut is in beroep gegaan. Tegelijkertijd is een verzoek voor een voorlopige voorziening gedaan.
[Meer lezen]

Oproep aan wethouder Mbarki

12 dec. 2022

Het college moet snel maatregelen nemen die het overtoerisme systematisch tegengaan. De VVAB vindt - samen met verschillende bewonersgroepen - de huidige Visie op Bezoekerseconomie onvoldoende.
[Meer lezen]

College kondigt maatregelen tegen drukte en overlast aan

1 dec. 2022

Het College van B & W heeft maatregelen aangekondigd tegen de drukte en de overlast voor bewoners in de stad. De Raad bespreekt de maatregelen op 21 december.
[Meer lezen]

Leeuwenmaskers terug op het Damrak

24 nov. 2022

Eén van de fraaie gevels in het natte Damrak is opnieuw voorzien van een aardig detail, namelijk de in hout gesneden leeuwenkoppen op de twee hijsbalken. De eigenaar heeft de koppen opnieuw laten snijden op basis van een oude foto.
[Meer lezen]

Het Plan-De Pinto 50 jaar geleden gepresenteerd

16 nov. 2022

Precies vijftig jaar geleden - op 16 november 1972 - presenteerde Geurt Brinkgreve (1917-2005) een restauratieplan voor het bouwblok van het Huis de Pinto in de Sint Antoniesbreestraat.
[Meer lezen]

Vuurwerkverbod in geheel Amsterdam

4 nov. 2022

In Amsterdam geldt dit jaar een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk. Dat is een resultaat van de VVAB, want al in 2017 vroeg onze vereniging een vuurwerkverbod. Dat is nu dit jaar voor het eerst van kracht.
[Meer lezen]

Werkbezoek aan Van Gendthallen

3 nov. 2022

Een delegatie van het bestuur van de VVAB bracht maandag 1 november 2022 een werkbezoek aan de monumentale Van Gendthallen. We hebben ons georiënteerd op de restauratieve werkzaamheden en de komende herbestemming van dit belangrijke industrieel erfgoed op Oostenburg.
[Meer lezen]

Centraal Station krijgt oude allure terug

3 nov. 2022

Het historisch aanzien van het Centraal Station wordt in 2024 hersteld door de terugplaatsing van de rijtuigkappen en de luifel aan de voorgevel van het stationsgebouw. Daarmee wordt een oude wens van de VVAB vervuld.
[Meer lezen]

Corona-terrassen zijn verleden tijd

1 nov. 2022

Goed nieuws voor bewoners, voetgangers en liefhebbers van de Amsterdamse binnenstad: de tijdelijke corona-terrassen liepen automatisch af op 31 oktober. Dat betekent dat ze allemaal vanaf 1 november opgeruimd moeten zijn.
[Meer lezen]

Koerswijziging bruggen en kademuren

13 okt. 2022

De gemeente slaat een nieuwe koers in wat betreft de aanpak van bruggen en kademuren. Daardoor wordt er niet alleen bezuinigd, maar worden ook minder destructieve methodes toegepast. Oude kademuren en bomen kunnen daardoor gered worden.
[Meer lezen]

Webdossier Energiecrisis en Erfgoed

12 okt. 2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een webdossier Energiecrisis en Erfgoed ontwikkeld om monumenteneigenaren te helpen de winter door te komen. Belangrijke informatie voor eigenaren en bewoners van woonhuismonumenten, die vaak slecht geïsoleerd zijn
[Meer lezen]

Stadsdelen niet blij met nieuwe horeca- en terrassenbeleid

30 sept. 2022

Amsterdamse stadsdelen zijn niet tevreden over het voorgestelde stedelijk kader horeca- en terrassenbeleid. Dat blijkt uit de kritische zienswijzen die verschillende stadsdelen hebben opgesteld.
[Meer lezen]

Vergunning geweigerd voor hoteluitbreiding aan de Amstel

29 aug. 2022

Vanwege verschillende strijdigheden, met het bestemmingsplan en met het overnachtingsbeleid, heeft de gemeente een vergunning voor de hoteluitbreiding aan de Amstel naast Carré (Amstel 107-111) geweigerd.
[Meer lezen]

Inspraak over terrassenbeleid

25 aug. 2022

Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad. De inspraaktermijn over het nieuw stedelijk beleidskader horeca en terrassen is verlengd tot 13 oktober.
[Meer lezen]

Bezwaren tegen verbouwing Amsterdam Museum

1 aug. 2022

De VVAB heeft in een zienswijze ernstige bezwaren geuit tegen het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum (het rijksmonumentale Burgerweeshuis). Ook de Bond Heemschut en het Cuypers Genootschap hebben dat gedaan.
[Meer lezen]

Subsidie voor historische winkelpuien

29 jul. 2022

In het kader van de Aanpak Binnenstad is er een subsidieregeling voor het herstel van historische winkelpuien. Zowel eigenaren als huurders/gebruikers komen daarvoor in aanmerking. Tot 31 december 2022 kan een aanvraag worden ingediend.
[Meer lezen]

Door laksheid van de toezichthoudende instanties werd een monumentaal interieur gesloopt

20 jul. 2022

De gemeente Amsterdam heeft verzuimd de monumentale status van 'orde 1'-panden te beoordelen voordat deze werden gesloopt. Nu het monumentale interieur volledig is gestript, is een aanwijzing als beschermd monument niet meer nodig.
[Meer lezen]

Bezuinigingen leiden tot uitstel en afstel van kademuurvernieuwing

15 jul. 2022

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Van der Horst dat er moet worden bezuinigd op de bruggen- en kademuurvernieuwing. Het ambitieuze project waarmee de gemeente een aantal jaren geleden begon, zal worden getemporiseerd.
[Meer lezen]

WOO-verzoek Amsterdam Museum

30 jun. 2022

De VVAB heeft een beroep gedaan op de Wet Open Overheid (WOO), de opvolger van de WOB, om over alle stukken te kunnen beschikken in het kader van de planvoorbereiding van de verbouwing van het Amsterdam Museum.
[Meer lezen]

Corona-terrassen mogen blijven

8 jun. 2022

In het coalitieakkoord staat dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, tenzij er sprake is van overlast. Bewoners worden dus geacht aan te tonen dat er sprake is van overlast. De VVAB helpt bewoners die bezwaarschriften willen indienen.
[Meer lezen]

Twee monumentale bomen voorlopig gered

7 jun. 2022

In overleg met de gemeente heeft de VVAB kunnen bereiken dat twee bomen waarvoor al een kapvergunning was afgegeven, voorlopig zijn gered. De kapvergunningen zijn door de gemeente ingetrokken.
[Meer lezen]

Amsterdams Akkoord gepresenteerd

28 mei 2022

PvdA, GroenLinks en D66 hebben woensdag 25 mei 2022 een coalitieakkoord voor Amsterdam gepresenteerd. Wat viel ons op aan het akkoord, vanuit onze invalshoeken van erfgoed- en binnenstadsbeleid?
[Meer lezen]

Kritische brief over parkeervrije inrichting op de Herengracht

27 mei 2022

De VVAB heeft kritisch gereageerd op een ontwerp voor een parkeervrije en ongedeelde inrichting op het eerste rak van de Herengracht. De vereniging pleit voor het behoud van de traditionele drie-indeling van het grachtenprofiel.
[Meer lezen]

Protest tegen beleidskader horeca en terrassen

11 mei 2022

Een aantal organisaties, waaronder de VVAB, heeft geprotesteerd tegen het 'concept-stedelijk beleidskader horeca en terrassen'. De VVAB stuurde ook nog een eigen zienswijze in, waarin ondermeer de risico's voor het beschermd stadsgezicht worden benoemd. Ook eist de vereniging een stopzetting van de corona-terrassen.
[Meer lezen]

Vergunning voor controversiële Halvemaansteeg-discotheek geschorst

19 apr. 2022

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het controversiële plan een grote discotheek te bouwen in een bouwblok aan de Amstel bij de Halvemaansteeg. De rechter heeft de vergunning echter geschorst tot de uitspraak in beroep.
[Meer lezen]

Bestuur uitgebreid met twee leden

2 apr. 2022

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVAB in de Amstelkerk op 2 april 2022 werd het bestuur uitgebreid met twee leden. Maarten Mol werd op voordracht van het bestuur gekozen als bestuurslid. Hij werd op de bestuursvergadering daarna benoemd tot penningmeester.
[Meer lezen]

Suggesties voor coalitieonderhandelingen

23 mart. 2022

De VVAB heeft de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord in Amsterdam een tiental suggesties gedaan voor een akkoord dat goed is voor de Amsterdamse binnenstad en haar bewoners.
[Meer lezen]

Hef de Bloemenmarkt op het Singel maar op!

17 mart. 2022

De VVAB heeft in een zienswijze voorgesteld om de Bloemenmarkt op het Singel op te heffen. De vereniging ziet geen toekomst meer voor deze markt. De vereniging pleit ervoor de ondernemers uit te kopen en de gracht te herstellen.
[Meer lezen]

Reactie op hoofdgroenstructuur

13 febr. 2022

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakbijdrage haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. De vereniging is positief over het nieuwe beleidskader, maar maakt zich wel zorgen over de groene scheggen en de 'rigoreuze vergroening', die de gemeente voorstaat.
[Meer lezen]

LED-schermen steeds groter probleem

1 febr. 2022

De komst van LED-schermen, vaak met bewegende of roterende beelden, vormt in de binnenstad een steeds groter probleem. Nu verschijnen er steeds meer LED-schermen achter winkelruiten.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen sloop Schuttersgalerij

1 febr. 2022

De Bond Heemschut en de VVAB schrijven in een gemeenschappelijk raadsadres ernstige bezwaren te hebben tegen de verbouwingsplannen van het monumentale Burgerweeshuis-complex ten behoeve van het Amsterdam Museum: 'Een veel te rigoureuze ingreep van het rijksmonument'.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor andere stedenbouw op Marineterrein

21 jan. 2022

In een schriftelijke zienswijze heeft de VVAB gepleit voor beperking van de bouwhoogte en een andere vorm van stedenbouw op het Marineterrein. Het gebied dient beschouwd te worden als een onderdeel van de binnenstad en niet van de IJ-oeverontwikkeling.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2023] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2000-2008]