2011

Monocultuur in binnenstad dreigt door uitbreiding horeca

1 jan. 2011

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie op de concept-nota Hotelbeleid Binnenstad gewaarschuwd voor een verdere 'verpretparkisering' door de uitbreiding van de horeca in de binnenstad. Deze groei wordt door het stadsdeel zoveel mogelijk gefaciliteerd. Om te voorkomen dat er een ongewenste monocultuur ontstaat doet de VVAB enkele aanbevelingen.
[Meer lezen]

Stadsdeel werkt mee aan herstelbesluit BG-terrein

1 jan. 2011

De VVAB verwijt het stadsdeelbestuur mee te werken aan een 'herstelbesluit' zodat de UvA alsnog de bedreigde Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein kan slopen. In de brief aan het stadsdeelbestuur wordt tevens een termijn gevraagd waarop de VVAB kan reageren voordat het stadsdeel een besluit neemt.
[Meer lezen]

Maatregelen tegen touringcars nodig

1 jan. 2011

In Het Parool van 15 november lanceerde wethouder Wiebes het voorstel dat touringcars het hart van de binnenstad moeten mijden en alleen nog maar buiten de binnenstad op toeristen mogen wachten. De VVAB is het daarmee eens.
[Meer lezen]

Beste Restauratie van het Jaar uitgereikt

1 jan. 2011

Op de bijeenkomst ter gelegenheid van de verjaardag van Amsterdam, op donderdagavond 27 oktober in het Amsterdam Museum, heeft de VVAB Kees Doornenbal van Rappange & Partners Architecten de prijs voor de Beste Restauratie van het Jaar uitgereikt voor de Sibbelwoningen aan de Hoogte Kadijk.
[Meer lezen]

Kastje in de Langestraat wordt monument

1 jan. 2011

Het historische elektriciteitskastje in de Langestraat wordt een gemeentelijk monument. Aldus besloot het stadsdeel na een positief advies van het Bureau Monumenten & Archeologie, op verzoek van o.a. de VVAB. De kast werd bedreigd doordat Liander een nieuwe kast wilde plaatsen.
[Meer lezen]

Dingeman Coumou secretaris, Walther Schoonenberg bureausecretaris

1 jan. 2011

Bestuurslid Dingeman Coumou is door het bestuur van de VVAB benoemd tot secretaris. Hij volgt Walther Schoonenberg op, die m.i.v. heden is aangesteld als bureausecretaris van de vereniging. Deze betaalde functie is niet verenigbaar met het bestuurslidmaatschap.
[Meer lezen]

Voorstel om markiezen geheel vrij te geven is ondoordacht

1 jan. 2011

De VVAB heeft in een raadsadres gereageerd op het raadsvoorstel om het plaatsen van markiezen aan gevels algemeen toe te staan. De vereniging vindt dit voorstel ondoordacht. In de raadscommissie zegde stadsdeelbestuurder Oranje toe de aanbevelingen van de vereniging bij het advies te betrekken.
[Meer lezen]

Geen procedure tegen het stadsdeel over BG-terrein

1 jan. 2011

De vereniging heeft besloten geen procedure tegen het stadsdeel Centrum te beginnen over het niet tijdig beslissen op de aanvraag van de UvA voor een monumentenvergunning voor het Binnengasthuisterrein, nadat de Rechtbank deze had vernietigd. De VVAB wil alle ruimte scheppen voor het opstellen van een 'plan B'.
[Meer lezen]

Stoeppalen Raepenhofje na een jaar gerestaureerd

1 jan. 2011

De stoeppalen van het Raepenhofje aan de Palmgracht zijn eindelijk gerestaureerd. In opdracht van Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) heeft Tobias Snoep de palen gerepareerd en nieuwe stangen aangebracht tussen de palen. De palen waren ruim een jaar geleden vernield.
[Meer lezen]

Behoud van historische kabelkasten bepleit

1 jan. 2011

De VVAB heeft het stadsdeelbestuur verzocht om een historische kabelkast in de Langestraat op de monumentenlijst te plaatsen en een quickscan te laten verrichten naar de monumentale waarde van de kast aangezien deze momenteel wordt bedreigd.
[Meer lezen]

Streetprint Singel onacceptabel

1 jan. 2011

De VVAB heeft het College laten weten dat de toepassing van asfalt met streetprint tussen de tramrails op het Singel bij het Koningsplein en op het Rembrandtplein, zogenaamd een experiment, onacceptabel is.
[Meer lezen]

Samen ten strijde tegen sloopplannen Palmstraat

1 jan. 2011

De erfgoedorganisaties Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben in een persbericht laten weten gezamenlijk op te trekken tegen woningbouwvereniging Ymere. De woningbouwvereniging wil een groot deel van de Palmstraat slopen.
[Meer lezen]

Verbod op versterkte muziek op boten dichtbij

1 jan. 2011

Op de inspraakavond over het nieuwe bestemmingsplan water werd door bestuurders van het stadsdeel Centrum gezegd dat een verbod op versterkte muziek op boten in de Amsterdamse grachten serieus wordt overwogen.
[Meer lezen]

Stadsdeel trekt hoger beroep BG-terrein in

1 jan. 2011

De deelraad van het stadsdeel Centrum besloot het hoger beroep van het stadsdeel tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam inzake het Binnengasthuisterrein in te trekken. Dit betekent dat de VVAB straks alleen de UvA tegenover zich zal vinden bij de Raad van State.
[Meer lezen]

Bogen van Hogesluis worden teruggeplaatst

1 jan. 2011

De herbouw van de Hogesluis vordert gestaag. In april werden de eerste van de 18 gietijzeren sierbogen teruggeplaatst. De bogen zijn schoongemaakt en op fraaie wijze beschilderd met de originele kleuren.
[Meer lezen]

Amsterdam ontbeert onderhoudsplan voor monumenten

1 jan. 2011

Amsterdam ontbeert een onderhoudsplan voor de monumenten in bezit van de gemeente. Als gevolg daarvan is de Hogesluis gesloopt. Ook de andere bruggen lopen gevaar. Dit vertelde architect Andrť van Stigt op de jaarvergadering van de VVAB (in het BethaniŽnklooster op zaterdag 16 april).
[Meer lezen]

Milieueisen rampzalig voor monumenten

1 jan. 2011

Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel stimuleert het nemen van isolatiemaatregelen en pakt rampzalig uit voor monumenten, omdat het bij de huidige regeling voordelig is panden te renoveren in plaats van te restaureren.
[Meer lezen]

Hare Krishna wil monumentale kap slopen

1 jan. 2011

De Hare Krishna-beweging, eigenaar van het markante hoekpand Wittenburgergracht 313-315, wil de karakteristieke kap op het achterhuis vervangen door een nieuwe kap. In afwijking van de gemeentelijke regels voor Orde-2 panden en in strijd met het Welstandsadvies wil het stadsdeel een vergunning voor de sloop verlenen.
[Meer lezen]

Rechtbank vernietigt sloopvergunning

1 jan. 2011

De Rechtbank Amsterdam vernietigt sloopvergunning voor het Binnengasthuisterrein. Het is een grote overwinning voor de tegenstanders van de sloopplannen. De uitspraak betekent dat de UvA niet kan slopen, waardoor het niet mogelijk is een nieuwe universiteitsbibliotheek te bouwen.
[Meer lezen]

Deelraad neemt motie aan steigerdoekreclame

1 jan. 2011

De deelraad van stadsdeel Centrum heeft op 29 maart een motie aangenomen tegen de megareclames op steigerdoeken in de Amsterdamse binnenstad. Dit is het eerste resultaat van de plaatsing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.
[Meer lezen]

Vereniging vol lof over Rode Loper

1 jan. 2011

De VVAB heeft schriftelijk gereageerd op de herinrichtingsplannen voor de Rode Loper. Enkele aanvullende voorstellen zijn gedaan, bijvoorbeeld voor de Vijzelstraat, om een nog grotere kwaliteitsslag te kunnen maken.
[Meer lezen]

VVAB tevreden over hoogbouw in de structuurvisie

1 jan. 2011

Na een urenlange discussie heeft de gemeenteraad in de vroege ochtend van 17 februari de nieuwe structuurvisie vastgesteld. De VVAB kan tevreden zijn, want drie moties komen vergaand tegemoet aan de destijds door haar ingediende zienswijze.
[Meer lezen]

Brief over handhaving gebouwde omgeving

1 jan. 2011

Heemschut en de VVAB hebben in een brief aan het stadsdeel Centrum suggesties gedaan voor een betere handhaving. Een effectief handhavingsbeleid is een noodzakelijk instrument om de monumentale waarden en het karakter van de Amsterdamse binnenstad te kunnen behouden.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2010] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]