Nieuwsarchief

2012

Foeliepanden moeten behouden blijven

1 jan. 2012

De VVAB heeft kennis genomen van het voorstel van het stadsdeelbestuur om de panden Foeliedwarsstraat 40-42-50-52 geheel te slopen en te vervangen door nieuwbouw en de panden Rapenburgerstraat 91-93 te slopen en te herbouwen. De vereniging vraagt in een raadsbrief de sloop van orde 2-panden te voorkomen.
[Meer lezen]

Vereniging stelt vragen over supermarkt Marqt

1 jan. 2012

De VVAB heeft in een zienswijze kritische vragen gesteld over de komst van supermarkt Marqt naar het voormalige bankcomplex aan de Keizersgracht hoek Wolvenstraat. De beoogde supermarkt is vijf keer groter dan het bestemmingsplan op deze locatie toestaat.
[Meer lezen]

Oude Kerk wordt kunsthal

1 jan. 2012

De Stichting de Oude Kerk wil het oudste gebouw van Amsterdam transformeren in een kunsthal voor hedendaagse kunst. Het gebouw moet zo leeg mogelijk worden en opgebroken worden naar de straat. Ook de introductie van horeca en een winkel in de kerk doet onze wenkbrauwen fronsen.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve Restauratieprijs uitgereikt

1 jan. 2012

Op de Amsterdam Verjaardag van 27 oktober werd in Museum Het Grachtenhuis de jaarlijke Geurt Brinkgreve Restauratieprijs uitgereikt aan architect Vincent Smulders voor het Blaauwlakenblok, een groot binnenstads-herstelplan in opdracht van woningcorporatie De Key.
[Meer lezen]

Welstandscommissie kiest voor een glaspaleis op het Rokin

1 jan. 2012

Rokin-Plaza op het Rokin, een lelijk gebouw uit de jaren tachtig, krijgt een face-lift. Het ontwerp, goedgekeurd door de Welstandscommissie, heeft het karakter van een glaspaleis dat in verschijningsvorm en materiaalgebruik wezensvreemd is aan de historische binnenstad.
[Meer lezen]

Raamsteeg 6 voltoooid

1 jan. 2012

De restauratie van het kleine winkelhuisje Raamsteeg 6 is voltooid. Het pandje was opgegeven door BMA en RCE, maar ontweek toch nog, dankzij de volharding van Stadsherstel en de VVAB, de sloophamer. Veel authentieke details konden tegen de verwachting in, bewaard blijven.
[Meer lezen]

Henk Zantkuijl overleden

1 jan. 2012

Op 6 september 2012 overleed Henk Zantkuijl, oud-directeur van Bureau Monumentenzorg, kort na zijn 87ste verjaardag aan de gevolgen van een ongelukkige val. Zantkuijl, Meischke en Brinkgreve waren de vrienden van de Amsterdamse binnenstad van het eerste uur. Met het heengaan van Zantkuijl wordt een tijdperk afgesloten.
[Meer lezen]

Drijvende kelders worden bedreigd

1 jan. 2012

Op de Keizersgracht hoek Reguliersgracht worden twee drijvende kelders met sloop bedreigd. Men grijpt het noodzakelijke funderingsherstel aan om de historische kelders onder het souterrain te vervangen door een betonnen kelderbak met stahoogte. Funderingsherstel is echter ook mogelijk zonder sloop van de kelders.
[Meer lezen]

Gele IJsselsteentjes van het Oudekerksplein gered

1 jan. 2012

De gele IJsselsteentjes rondom de Oude Kerk zijn gered. In overleg met BMA en de VVAB heeft het stadsdeel het herinrichtingsplan voor het Oudekerksplein aangepast. Het compromisvoorstel werd op 4 september in de raadscommissie aangenomen. De historische bestrating blijft bestaan.
[Meer lezen]

C&A-gebouw op het Damrak wordt gesloopt

1 jan. 2012

Op dit moment worden door twee architectenbureau’s plannen uitgewerkt voor een gedaanteverandering van het C&A-gebouw tussen Damrak en Nieuwendijk. Inmiddels zijn de plannen door de Commissie voor Welstand en Monumenten in twee vergaderingen besproken. Wat gaat er komen op deze prominente en gevoelige locatie?
[Meer lezen]

Bestemmingsplan Water helemaal uitgekleed

1 jan. 2012

De deelraad van het stadsdeel Centrum bespreekt het bestemmingsplan Water en slaagt erin alle ambities in het plan weg te schieten. Door toe te geven aan nimby-verzet maakt de deelraad zichzelf niet waar en draagt daarmee bij aan de eigen opheffing. De taak gaat over naar de centrale stad.
[Meer lezen]

Historische pui aan de Heiligeweg gesloopt

1 jan. 2012

Aan de Heiligeweg is een historische pui van snoepfabrikant Jamin gesloopt tijdens de ter visie legging. De VVAB kan daardoor geen bezwaar maken tegen deze sloop. In een brief aan het stadsdeel is hiertegen geprotesteerd.
[Meer lezen]

Warmoesstraat 90 is ouder dan het Houten Huis

1 jan. 2012

Uit houtonderzoek is gebleken dat Warmoesstraat 90 ouder is het oudste bekende woonhuis, het Houten Huis op het Begijnhof. De ontdekking is gedaan op basis van houtonderzoek door BMA na een melding van een bouwinspecteur van het stadsdeel Centrum. Het pand kan gedateerd worden op ca. 1485.
[Meer lezen]

Nieuwe bestuursleden VVAB

1 jan. 2012

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) werden vier nieuwe bestuursleden gekozen. Hans Lurvink is de nieuwe penningmeester van de VVAB. De ALV werd goed bezocht en vond plaats in De Burcht.
[Meer lezen]

Steigerdoekreclame in binnenstad afgeschaft

1 jan. 2012

Op de deelraadsvergadering van 29 mei werd de steigerdoekreclame in de binnenstad formeel afgeschaft. Het historische besluit om de steigerdoekreclame in het centrum definitief uit te bannen is het eerste resultaat van de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad als Unesco Werelderfgoed.
[Meer lezen]

Werkbezoek aan Mokum Mariteam: Vracht door de gracht

1 jan. 2012

Op dinsdag 22 mei bracht de VVAB, vergezeld door enkele deelraadsleden, een werkbezoek aan Mokum Mariteam op het Food Center. Vanaf daar voeren we mee om enkele volle bouwcontainers op te halen. Vervoer van vracht door de gracht is het verleden en de toekomst van Amsterdam.
[Meer lezen]

Convenant stadsdeel-UvA over het Binnengasthuisterrein ondertekend

1 jan. 2012

Het convenant tussen stadsdeel Centrum en de UvA inzake het Binnengasthuisterrein is formeel ondertekend. Daarmee komt een einde aan de jarenlange juridische strijd tussen een aantal erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, en de UvA. De UvA gaat een nieuw plan ontwikkelen waarin de monumenten worden herbestemd.
[Meer lezen]

250ste nummer van Binnenstad verschenen

1 jan. 2012

Onlangs verscheen het 250ste nummer van Binnenstad, het ledenblad van de VVAB. Om deze mijlpaal te markeren, vertelt mevrouw Brinkgreve over de beginjaren van onze vereniging. En verder bevat het blad, zoals gebruikelijk, een groot aantal artikelen over diverse onderwerpen.
[Meer lezen]

Plan A van de baan, Plan B staat in de steigers

1 jan. 2012

UvA trekt sloopplan voor de monumenten op het Binnengasthuisterrein in, evenals het hoger beroep bij de Raad van State. De monumenten worden niet gesloopt, maar herbestemd. Niet Plan A, maar Plan B gaat worden gerealiseerd. Aldus een conceptovereenkomst tussen de UvA en het stadsdeel.
[Meer lezen]

Aanvraag monumentenplaatsing Marnixstraat 291-295

1 jan. 2012

De VVAB heeft een aanvraag gedaan voor de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van een complex van panden aan de Marnixstraat en Lijnbaansgracht. De panden zijn eigendom van het stadsdeel en komen op de markt. Het gaat om 'vergeten monumenten'.
[Meer lezen]

UvA blijft tegen beter weten in vasthouden aan verouderd plan

1 jan. 2012

De UvA reageerde eind februari op de VVAB-rapporten inzake het Binnengasthuisterrein. De VVAB heeft daarop gereageerd met een brief aan het stadsdeelbestuur. In deze brief concludeert de VVAB dat de UvA blijft volharden in het voornemen twee rijksmonumenten te slopen.
[Meer lezen]

VVAB reageert op UvA-onderzoeken met contraexpertises

1 jan. 2012

Eind 2011 kwam de UvA met enkele onderzoeksrapporten over de wenselijkheid van een nieuwe universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. De VVAB reageert daarop nu met een aantal contraexpertises en een begeleidende brief met conclusies.
[Meer lezen]

VVAB steunt Steigerplan

1 jan. 2012

De VVAB heeft in een zienswijze gereageerd op het conceptbestemmingsplan water. De vereniging steunt de de belangrijkste doelstellingen van het bestemmingsplan, maar vraagt maatregelen tegen de dreigende commercialisering van de binnenstad, in het bijzonder het water.
[Meer lezen]

Vereniging wil geen hotelboten

1 jan. 2012

De VVAB heeft zich in een schriftelijke inspraakreactie uitgesproken tegen het voorstel de Verordening op het Binnenwater te wijzigen om niet-watergebonden activiteiten mogelijk te maken. Het doel van deze wijziging is 'hotelboten' toe te staan. De vereniging wil geen nieuwe wildgroei op het water.
[Meer lezen]

Vereniging bekritiseert herinrichtingsplan Haarlemmerplein

1 jan. 2012

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie kritiek geuit op het herinrichtingsplan voor het Haarlemmerplein. Het plan heeft niet het ambitieniveau dat wij in een beschermd stadsgezicht zouden verwachten. Er is bovendien geen rekening gehouden met de geschiedenis van het plein.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2011]
[2010]
[2009]
[2000-2008]