Geurt Brinkgreve Restauratieprijs uitgereikt aan het Blaauwlakenblok

De oorkonde van de restauratieprijs 2012
Op de bijeenkomst ter gelegenheid van de verjaardag van Amsterdam, op zaterdag 27 oktober in Museum Het Grachtenhuis, heeft de VVAB de Geurt Brinkgreve Restauratieprijs 2012 uitgereikt aan architect Vincent Smulders voor het Blaauwlakenblok.

De jaarlijkse prijs van de VVAB wordt gegeven aan een geslaagd restauratieproject dat voor de buurt of de stad van groot belang was, vergelijkbaar met de projecten die door Geurt Brinkgreve destijds zijn gerealiseerd, zoals het Project De Pinto, de Bethaniënbuurt, etc. Dat waren restauraties waarbij niet alleen monumenten zijn gered, maar ook de omgeving wordt gerehabiliteerd en snode plannen de pas werden afgesneden. Het moet gaan om projecten die anderen laten liggen, omdat ze te moeilijk zijn en die o.a. het doel hadden om monumentale waarden te behouden. De VVAB hoopt dat het project dat de prijs wint, navolging vindt, bijvoorbeeld vanwege de zorgvuldige wijze waarop met aanwezige waarden is omgegaan.

Naar het oordeel van de jury, bestaande uit David Mulder, Walther Schoonenberg en Gerrit Vermeer, voldoet het Blaauwlakenblok geheel aan deze eisen.

Het Blaauwlakenblok is een complete buurt in het oude stadshart, gelegen tussen de Warmoesstraat en de OZ Voorburgwal en tussen de Sint Annenstraat en de Sint Jansstraat. Het was de laatste plek in de binnenstad, waar de treurige toestand van de binnenstad van de jaren zestig en zeventig nog zichtbaar was. In de jaren tachtig had de gemeente een groot deel van het gebied opgekocht, maar de stadsvernieuwing liet nog jaren op zich wachten. Uiteindelijk begon de restauratie van het hele gebied in 2002, door woningcorporatie De Key op basis van een plan van Vincent Smulders. Het werk is in drie fasen uitgevoerd, die respectievelijk werden opgeleverd in 2004, 2007 en 2012. Het totaal aantal panden betrof 38, het aantal woningen 90 en het aantal ateliers en bedrijfsruimten 35.

Sint Jansstraat Na restauratie
Warmoesstraat vóór restauratie OZ Voorburgwal na restauratie

Alles wat behouden kon blijven, is daadwerkelijk behouden, zelfs panden die aanvankelijk op de slooplijst stonden, zoals enkele zogenaamde 'orde 2'-panden. De restauraties van de monumenten is op sublieme wijze uitgevoerd, waarbij ook is voldaan aan hedendaagse duurzaamheidseisen. Ook zijn er twee toppen van gesloopte panden elders in het gebied, geheel tegen de geldende restauratieregels, herplaatst zodat ze behouden bleven voor het stadsgezicht. Het project vormt een voortrekkersrol voor de opwaardering van het Wallengebied.

Een 'speciale vermelding' kreeg Wolbert Vroom voor de restauratie van het kleine winkel-woonhuis Raamsteeg 6, een pandje opgegeven door BMA en RCE, maar uiteindelijk toch gespaard gebleven. Er konden meer authentieke details behouden blijven, dan aanvankelijk was gedacht. Zie: Raamsteeg 6 voltooid.

De overige genomineerden waren:

  • Het Zeven Keurvorstenhofje in de Tuinstraat door Archivolt Architecten in opdracht van woningcorporatie Ymere.
  • De Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein door Rappange Architecten (zie: Binnenstad 252).
  • Keizersgracht 138 door architectenbureau Smeding, samen met eigenaar Peter Schoots (zie: Binnenstad 252).
  • Herengracht 59 door de eigenaar de Vereniging Hendrick de Keyser.

(WS, 27/10/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.