Nieuwsarchief

2014

Fietsparkeren op het water

8 dec. 2014

De VVAB is ongerust over ontwikkelingen om het water als restruimte te beschouwen waar problemen in de openbare ruimte opgelost kunnen worden. De VVAB heeft onlangs kennis genomen van een rapport daarover en is nogal geschrokken van de inhoud. Indien dergelijke plannen als een structurele oplossing worden overwogen, kan het Unesco Werelderfgoed worden aangetast.
[Meer lezen]

VVAB vraagt om maatregelen tegen 'short stay'

21 nov. 2014

Naar aanleiding van de komst van een 'short stay'-hotel in Wittenberg vraagt de VVAB in een raadsadres om maatregelen. In dit raadsadres wordt niet alleen gevraagd de komst van het 'short stay'-hotel te voorkomen, maar ook om structurele maatregelen om verdere verstoring van de balans in de binnenstad te voorkomen.
[Meer lezen]

Herstel luifels Centraal Station gevraagd

17 nov. 2014

De VVAB vraagt in een brief aan ProRail, de beheerder van het Centraal Station, de luifels van de voorgevel van het rijksmonument aan het Stationsplein in oude glorie te herstellen. Niets staat volgens de VVAB de terugkeer van het monumentale aangezicht van het Centraal Station in de weg.
[Meer lezen]

Handhaving vlaggen gevraagd

1 okt. 2014

De VVAB heeft in een handhavingsverzoek handhaving van het verbod op vlaggen op de grachten gevraagd. Uit een inventarisatie, gedaan door de VVAB, is gebleken dat er veel niet toegestane vlaggen op de grachten hangen. Het stadsgezicht wordt daardoor aangetast.
[Meer lezen]

Bierwaterfiets

2 sept. 2014

De VVAB heeft vernomen dat Waternet binnenkort zal overgaan tot verlening van zes exploitatievergunningen voor zgn. amfibike's, bierfietsen te water. EÚn van de exploitanten van de alom gewraakte bierfiets op de wal heeft bij Waternet hiertoe een aanvraag ingediend. De vereniging kondigt juridische stappen aan tegen deze nieuwe ongein.
[Meer lezen]

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

11 jul. 2014

De Mirakelkolom komt terug op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg. Het Parool bericht dat de Projectgroep Rode Loper de herplaatsing vermoedelijk in 2017 zal uitvoeren. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en opgeslagen op een gemeentelijk terrein.
[Meer lezen]

Toreningangplannen van de baan

11 jul. 2014

De toreningangplannen van de Oude Kerk zijn definitief van de baan. De VVAB had tegen de inbouw van een modieus interieur in de Oudekerkstoren bezwaar aangetekend bij de rechtbank Amsterdam en is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Nu de plannen van tafel zijn, heeft de VVAB haar beroep formeel ingetrokken.
[Meer lezen]

ASVO-schoolplein

26 jun. 2014

In juni lag een plan voor uitbreiding van het schoolplein van de ASVO-school aan de Achtergracht ter inzage. De VVAB heeft in een inspraakreactie haar zienswijze kenbaar gemaakt. De vereniging vindt niet alleen dat het plantsoen, maar ook het openbare karakter daarvan in stand moet blijven.
[Meer lezen]

Namenmonument in het Wertheimpark

14 jun. 2014

De VVAB neemt geen standpunt in over de komst van een Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark op zich, maar heeft gekeken of het ontwerp van Daniel Libeskind schade toebrengt aan het park. Na een moeilijke afweging is besloten dat de VVAB geen formeel bezwaar gaat aantekenen tegen de komst van het Namenmonument.
[Meer lezen]

Reactie op Muntplein

13 jun. 2014

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie gereageerd op het voorlopig ontwerp voor het Muntplein dat momenteel ter visie ligt. In deze brief vraagt de vereniging om verschillende maatregelen die de binnenstad autoluwer maken. Algehele afsluiting van het laatste deel van de Vijzelstraat acht de vereniging op dit moment onverstandig.
[Meer lezen]

Beroep tegen Hottug

11 jun. 2014

De VVAB heeft bij de rechtbank een beroepsschrift ingediend tegen de vergunning voor zgn. Hottugs. Dit zijn drijvende badkuipen die men over het Amsterdamse grachten wil laten varen. De vereniging was in het gelijk gesteld door de bezwaarcommissie, maar de gemeente liet desalniettemin de verleende vergunning in stand.
[Meer lezen]

VVAB gaat in hoger beroep

5 mei 2014

De VVAB gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake de toreningangplannen van de Oude Kerk. De voorzieningenrechter verklaarde het beroep van de VVAB ongegrond. Daartegen bestaan nog juridische mogelijkheden open om de modernisering van het oudste gebouw van Amsterdam tegen te houden.
[Meer lezen]

Touringcars weren

2 mei 2014

In een brief aan de raadsleden, die op dit moment bezig zijn met de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord, vraagt de VVAB in de komende bestuursperiode touringcars uit de binnenstad te weren. De vereniging verzoekt de onderhandelaars dit voornemen in het coalitieakkoord op te nemen.
[Meer lezen]

Doorbraak in de Oude Kerk

15 apr. 2014

Op woensdag 9 april 2014 vond in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van het unieke authentieke kerkgebouw. Het gesprek is op een constructieve wijze verlopen. Er is een commissie benoemd die zich opnieuw gaat buigen over de toekomstplannen voor het authentieke kerkgebouw.
[Meer lezen]

Jos Otten nieuwe voorzitter

15 apr. 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 vond in het Bethani├źnklooster de Algemene Ledenvergadering van de VVAB plaats. Op deze goed bezochte bijeenkomst werd Jos Otten gekozen als nieuwe voorzitter. Ook werden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Yellie Alkema, Els Iping en Fred Kramer.
[Meer lezen]

Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

13 mart. 2014

De gemeenteraad van Amsterdam nam woensdag 13 maart 2014, 's avonds laat, unaniem een door GroenLinks, PvdA, D66 en SP ingediend amendement aan. Het raadsbesluit herbevestigt het uitgangspunt het Open Havenfront uit te graven. De gemeenteraad besloot tevens verschillende varianten uit te werken, met als voorkeursvariant het ontgraven van het Open Havenfront.
[Meer lezen]

Nieuwe gevelstenen onthuld

16 febr. 2014

In de muur van het gemeentelijke DIVV-gebouw aan de Nieuwe Uilenburgerstraat werden op 12 februari 2014 twee nieuwe gevelstenen onthuld. Deze stenen, gemaakt door Hans 't Mannetje, gedenken de terugkeer van de historische lantaarns in de Amsterdamse binnenstad, de kroonlantaarn uit 1883 en de Ritterlantaarn uit 1898.
[Meer lezen]

Voordracht mag nog niet naar Raad

10 febr. 2014

De raadscommissie stemde niet in met voordracht van College om het Open Havenfront niet te verbreden. Vrijwel de gehele raad vond dat het College de verschillende, o.a. door de VVAB naar voren gebrachte, alternatieven, nog eens goed moet bestuderen. Op 6 maart komt het onderwerp terug in de raadscommissie.
[Meer lezen]

Verbreding Open Haven Front geschrapt

21 jan. 2014

De VVAB heeft in een raadsadres haar teleurstelling uitgesproken dat het College van B & W de al jarenlang voorgenomen verbreding van het Open Havenfront bij het Centraal Station heeft geschrapt. Men wil op de plaats waar het water zou worden verbreed, nu een plein of plantsoen aanleggen.
[Meer lezen]

Bouw tuinhuis-zwembad stilgelegd

2 jan. 2014

De voorzieningenrechter heeft de bouw van het zwembad in een keurtuin stilgelegd door de door de VVAB gevraagde voorlopige voorziening toe te wijzen. De VVAB heeft daar beroep aangetekend tegen een vergunning om in een beschermde keurtuin tussen de Heren- en Keizersgracht een zwembad in de vorm van tuinhuis aan te leggen.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2000-2008]