ALV 2014

Jos Otten nieuwe voorzitter

Op zaterdag 22 maart 2014 vond in het Bethaniƫnklooster de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VVAB plaats. Jos Otten werd gekozen als nieuwe voorzitter, na een schriftelijke stemming waarin de bestuursvoordracht vrijwel unaniem werd aangenomen.
Een overzicht van de zaal en het podium. Achter de bestuurstafel de bestuursleden en voorzitter Minne Dijkstra. De nieuwe voorzitter Jos Otten vertelt over zijn plannen.
De aftredende bestuursleden: Minne Dijkstra, Dingeman Coumou, Sebastiaan Levelt en David Mulder. Drie nieuwe bestuursleden: Els Iping, Fred Kramer en Yellie Alkema.
(foto's Wim Ruigrok)

Jos houdt zich al jaren bezig met het behoud en herstel van gevelstenen. Hij is tevens voorzitter van de uit de VVAB voortgekomen Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen (VVAG). Hij is al eerder voorzitter geweest van onze vereniging. De tegenkandidaat, stadsgids Hans Tulleners, werd niet verkozen.

Vanwege het aftreden van enkele bestuursleden was het nodig een aantal nieuwe bestuursleden te benoemen. De ALV koos drie nieuwe bestuursleden: Yellie Alkema, Els Iping en Fred Kramer. Zij zijn alledrie voormalige leden van de stadsdeelraad. Els is stadsdeelvoorzitter geweest, Yellie voorzitter van de deelraad. Met deze versterking van het bestuur zal de VVAB nog beter haar statutaire doelstelling - behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad - kunnen bereiken.

Op de ALV werd tevens het jaarverslag vastgesteld en vond er een levendige discussie plaats over diverse onderwerpen.

Binnenkort volgt hier een volledig verslag van de ALV.

[ALV 2014]


(WS, 15/4/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.