Touringcars weren uit de binnenstad

In een brief aan de raadsleden, die op dit moment bezig zijn met de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord, vraagt de VVAB in de komende bestuursperiode touringcars uit de binnenstad te weren. De vereniging verzoekt de onderhandelaars dit voornemen in het coalitieakkoord op te nemen.
Chaos op het Muntplein. Foto Cliff van Dijk.

Met de sterke groei van het toerisme draaien steeds meer touringcars rondjes door de historische binnenstad. Dit zorgt, ondanks de geweldige inzet van stewards, voor veel problemen: geparkeerde bussen, ronkende motoren, wachtende groepen, slecht luchtkwaliteit en onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Het gaat hierbij niet alleen om touringcars die toeristen van en naar de stad brengen, maar ook om toeristen die in de binnenstad overstappen voor een dagje Keukenhof of Volendam, de rode Hop-on-hop-off bussen en shuttlebussen naar regionale luchthavens. Veel touringcars hebben eigenlijk niets in de binnenstad te zoeken.
De plannen voor het weren van touringcars uit de binnenstad liggen al jaren klaar om uitgevoerd te worden. Bij de PTA is een P+R voorziening gecreëerd. Het nieuwe busstation achter het Centraal Station is eveneens speciaal gebouwd om bussen op te vangen. Er ligt bovendien een Touringcarbeleid 2012-2020 te wachten op uitvoering.

De touringcarsector schermt met het grote economische belang van de touringcars. Echter, de economische waarde van de touringcarsector (50 tot 100 miljoen per jaar) is feitelijk slechts 1 tot 2 procent van de totale inkomsten van het toerisme voor de Amsterdam regio. Dit staat niet in verhouding tot de problemen die deze sector meebrengt voor de binnenstad.

De touringcars doen, volgens de VVAB, afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Dat moet een binnenstad zijn waarin iedereen welkom is om te wonen, te werken en te ontspannen. Daar krijgen voetgangers en fietsers voorrang. Hier zijn auto's en vrachtwagens te gast. Hierbij passen volgens de VVAB geen touringcars. Niets doen is volgens de vereniging geen optie.

De ambities voor de bereikbare binnenstad, meer veiligheid, ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere luchtkwaliteit, zijn niet haalbaar als men niet bereid is in de komende raadsperiode de touringcars uit de binnenstad te weren. Het gaat hierbij, vindt de VVAB, niet alleen om het beheersen van de toeristische druk op de binnenstad, maar ook om het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van het leefbaarheid en de luchtkwaliteit. De vereniging wil dat de binnenstad aantrekkelijk is voor bewoners én toeristen.

[Brief] (1 mei 2014)
[Ingezonden brief] (Het Parool, 10 mei 2014)


(WS, 2/5/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.