Standpunt VVAB ten aanzien van Namenmonument in het Wertheimpark

Het bestuur van de VVAB heeft besloten geen formeel bezwaar in te dienen tegen de komst van het Namenmonument in het Wertheimpark. De VVAB neemt geen standpunt in over de komst van een Holocaust Namenmonument op zich, maar heeft gekeken of het ontwerp van Daniel Libeskind schade toebrengt aan het park en of het mogelijk is daartegen bezwaar te maken.
Het Spiegelmonument van Wolkers met in de achtergrond, aan de rand van het park, de beoogde locatie voor het Namenmonument. Op deze kaart is in blauw het Spiegelmonument, in geel de locatie van het Namenmonument aangegeven. De rode lijn binnen het gele gebied geeft de huidige begrenzing van het Wertheimpark aan.

De VVAB moet vanwege haar statutaire doelstelling een plan beoordelen op de vraag of er sprake is van aantasting van monumentale waarden. Het Wertheimpark, het oudste wandelpark van Amsterdam, is van historische waarde, maar is niet beschermd als rijks- of gemeentelijk monument. Alleen de ingangspartij en de fontein zijn beschermd. Er is dus geen juridische titel op grond waarvan, vanuit de statutaire doelstelling, aantasting van het park kan worden tegengegaan.
Het Namenmonument is geplaatst achterin het park en neemt 600 m2 van het 7500 m2 grote park in, terwijl 400 m2 wordt gevonden in het tennispark ernaast. De twee monumentale bomen in het plangebied blijven behouden. De impact op het park blijft daardoor beperkt. Er zijn derhalve geen goede gronden voor de VVAB om een formeel bezwaar te maken die kans van slagen heeft. De fysieke schade aan het park, waarvan de karakteristieke plattegrond en opzet grotendeels in stand blijven, is niet van dien aard - bovendien gaat het hier om een Holocaust monument - dat dit een zwaar middel als formeel bezwaar rechtvaardigt.

Tegelijkertijd betreurt de VVAB de procedurele gang van zaken. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat de inspraakperiode reeds was beŽindigd toen het ontwerp van Libeskind bekend werd gemaakt. De VVAB had graag gezien dat de inspraak op een meer zorgvuldiger wijze had plaatsgevonden en kan zich voorstellen dat buurtbewoners er ook zo over denken. Bovendien begrijpt de VVAB de zorg van de buurt dat het park niet mag verworden tot een permanent evenement.


(WS, 14/6/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.