Nieuwsarchief

2009

Rapport van de Enquetecommissie is onthutsend

1 jan. 2009

Op 15 december werd het rapport van de Enquetecommissie Noord/Zuidlijn aangeboden. De conclusies van de commissie zijn onthutsend. De commissie zegt dat het boren onder de stad opnieuw bekeken moet worden. Ook de vereniging meent dat nader onderzoek nodig is.
[Meer lezen]

Bouwvergunning Nieuwe Jonkerstraat alsnog geweigerd

1 jan. 2009

Het stadsdeelbestuur heeft alsnog besloten de bouwvergunning te weigeren voor een groot bouwplan in de Nieuwe Jonkerstraat dat in strijd was met met de regels van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De vereniging had daartegen bezwaar gemaakt. Na een ongekend lange heroverwegingsprocedure heeft het stadsdeelbestuur dit bezwaar gehonoreerd.
[Meer lezen]

Vereniging vraagt om bouwfysisch onderzoek monumenten langs Noord/Zuidlijn

1 jan. 2009

Op 11 november heeft de VVAB in een raadsadres haar onderzoeksresultaten naar de risico's van het tunnelboren beschikbaar gesteld. De vereniging adviseert de gemeente opdracht te geven tot het alsnog uitvoeren van een bouwfysisch onderzoek naar de monumenten langs het tracé.
[Meer lezen]

Bierfiets moet verboden worden

1 jan. 2009

De vereniging heeft het stadsdeel Amsterdam-Centrum in een raadsadres gevraagd de bierfiets (een rondrijdende biertap) te verbieden, omdat de binnenstad geen pretpark is en niet moet worden. Bovendien is de bierfiets een gevaar op de weg en veroorzaakt overlast voor bewoners en bedrijven.
[Meer lezen]

Binnenstad niet op slot door Unesco-aanwijzing

1 jan. 2009

Eind september bezocht een delegatie van Icomos Amsterdam om te beoordelen of de Amsterdamse binnenstad in aanmerking komt voor de Werelderfgoedlijst en de bescherming van de binnenstad goed geregeld is. In een lezing in de Boomspijker op 19 september beaamde Walther Schoonenberg dat de aanwijzing niet betekent dat de binnenstad op slot gaat. "Conservering en dynamiek zijn niet altijd in strijd met elkaar."
[Meer lezen]

Steigerdoekreclame in strijd met aanwijzing Werelderfgoedlijst

1 jan. 2009

De vereniging is tegen het toestaan van steigerdoekreclame in de Amsterdamse binnenstad. Deze reclameuitingen kunnen de plaatsing van de grachtengordel op de Werelderfgoedlijst van de Unesco in gevaar brengen. Dit heeft de vereniging geschreven in een brief aan het stadsdeel Centrum.
[Meer lezen]

Vereniging reageert op voornemen van Rijk om Paleisgevels bij te kleuren

1 jan. 2009

De vereniging heeft in een zienswijze gereageerd op het voornemen van het Rijk om de Paleisgevels op te knappen en bij te kleuren. Naar het oordeel van de vereniging dient voorrang gegeven te worden aan technisch herstel, o.a. van de voegen, en dienen cosmetische aanpassingen tot een minimum te worden beperkt.
[Meer lezen]

Verder afbouwen Noord/Zuidlijn op dit moment niet verantwoord

1 jan. 2009

Op 25 juni vond een ledenvergadering plaats van de vereniging over de Noord/Zuidlijn naar aanleiding van het rapport van de Commissie Veerman. De ledenvergadering sprak uit dat het niet verantwoord is door te gaan met de metroaanleg als nog niet duidelijk is wat de risico's zijn, welke maatregelen nodig zijn om die risico's te beheersen en een professionele organisatie bestaat om toereikend toezicht uit te oefenen.
[Meer lezen]

Monumentenorganisaties bezorgd over metroaanleg

1 jan. 2009

Het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vragen in een gezamenlijk raadsadres aandacht voor de gevolgen van de aanleg van de Noord-Zuidlijn voor de monumenten van de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]

Vereniging reageert op voorstellen Project 1012

1 jan. 2009

De vereniging heeft schriftelijk gereageerd op de voorstellen met betrekking tot Project 1012. De vereniging steunt de doelstellingen van dit project vanuit het uitgangspunt dat het behoud en herstel van de historische bebouwing en het karakter van de binnenstad gebaat is bij een gezond en duurzaam, tevens veilig en leefbaar binnenstadsmilieu, maar vreest dat de uitwerking teveel neerkomt op het omarmen van grootschalige ontwikkelingen.
[Meer lezen]

Parkeergarage onder Geldersekade van de baan

1 jan. 2009

Het stadsdeelbestuur heeft besloten een ondergrondse parkeergarage te gaan maken onder het Oosterdok. Daarmee is de parkeergarage onder de Geldersekade van de baan, waartegen onze vereniging zich op 8 februari vorig jaar per brief aan wethouder Koldenhof uitsprak. Ook de bewoners van de Geldersekade hebben zich tegen de parkeergarage verzet.
[Meer lezen]

Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend

1 jan. 2009

Het stadsdeel heeft op 12 januari 2009 de monumentenvergunning aan de UvA verleend om de Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Dat is nog binnen de termijn van de tervisielegging. Op dezelfde dag diende de vereniging een zienswijze in met inhoudelijke en procedurele bezwaren tegen deze monumentenvergunning. Onze zienswijze kan niet door het stadsdeel meegenomen zijn in haar besluitvorming.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]