Nieuwsarchief

2015

Bierwaterfiets gaat niet door

9 dec. 2015

De zogenaamde amfibike krijgt geen vergunning voor de Amsterdamse grachten. Het vaartuig dat wordt aangedreven door pedaaltrappende passagiers "past niet in het beeld dat het stadsbestuur van de grachten heeft", schrijft wethouder Udo Kock (Water) aan de raad.
[Meer lezen]

Terrasvergunningen brugvleugels

1 dec. 2015

De eerste aanvragen voor terrasvergunningen op brugvleugels zijn ingediend, nl. voor Keizersgracht 312, Leidsegracht 68 H, Paleisstraat 16 en Utrechtsestraat 102. De VVAB maakt haar zienswijze kenbaar over deze eerste aanvragen.
[Meer lezen]

Reclame Tours & Tickets aan de Westerkerk

27 nov. 2015

De VVAB heeft een verzoek ingediend bij het stadsdeel Centrum om over te gaan tot handhaving van de reclameregels inzake verlichte en onverlichte reclameuitingen van Tours & Tickets aan twee zijden van de Westerkerk.
[Meer lezen]

Eerste demonstratie tegen de drukte

10 okt. 2015

Op vrijdagmiddag 9 oktober 2015 vond de eerste 'rolkofferactie' plaats van bewoners tegen de drukte in de binnenstad, de snelle groei van het toerisme, van het aantal hotelkamers en de pretparkisering. De demonstratie, waarbij de rolkoffer als actiemiddel werd ingezet, voerde van het Koningsplein naar het voormalige Paleis van Justitie dat mogelijk een hotel wordt.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan Prins Hendrikkade

8 okt. 2015

In een zienswijze op het conceptbestemmingsplan Prins Hendrikkade tussen Droogbak en OZ Kolk heeft de VVAB gevraagd om het nieuw verkregen wateroppervlak in het Open Havenfront niet direct vol te zetten met rondvaartvoorzieningen. De VVAB heeft ook bezwaar tegen halteplaatsen voor touringcars.
[Meer lezen]

Bas Boot is weg

7 okt. 2015

Na een jarenlange procedure hebben VVAB en stadsdeel Centrum aan het langste eind getrokken: de Bas Boot is weg uit de Prinsengracht. De eigenaar heeft de boot verkocht en zelf verwijderd en zal binnenkort een aanvraag doen voor een nieuwe woonboot die wel aan de regels voldoet. De ligplaats blijft voor hem gereserveerd.
[Meer lezen]

Balansnota VVAB aangeboden

29 sept. 2015

De VVAB bood woensdag 30 september in het stadhuis een eigen visie op de balans van de binnenstad aan de burgemeester en het gemeentebestuur aan. De balansnota van de VVAB is opgesteld als reactie op het startdocument "Stad in Balans" van het College van B en W.
[Meer lezen]

Zet plannen UB op BG-terrein door

18 sept. 2015

De Amsterdamse erfgoedorganisaties waaronder de VVAB schreven een brief aan de UvA waarin zij aandrongen op het uitvoeren van de plannen voor een nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein, "ten behoeve van de gehele universitaire gemeenschap van de UvA en van de stad Amsterdam".
[Meer lezen]

3.000ste lid ingeschreven

17 sept. 2015

Op de maandelijkse borrel van de VVAB in de Zuiderkerk werd door voorzitter Jos Otten het 3.000ste lid van onze vereniging verwelkomd. De VVAB is in een korte tijd met honderden leden gegroeid en inmiddels staat de teller alweer hoger.
[Meer lezen]

Torensluis gekraakt

16 sept. 2015

Studenten van het 'Spinhuis Collectief' hebben op 8 september 2015 de Torensluis gekraakt. De brug is een Rijksmonument uit 1648. Het verdient aanbeveling dat er over het gebruik van de brugruimte en bescherming van monumentale waarden afspraken worden gemaakt met het stadsdeel.
[Meer lezen]

Bestuurscommissie staat terrassen op bruggen toe

7 sept. 2015

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft een wijziging doorgevoerd in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel staat terrassen toe op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
[Meer lezen]

VVAB nam niet deel aan debat op dakterras

28 aug. 2015

Vrijdagavond 28 augustus vond er, onder auspici├źn van Tracy Metz, een 'stadsgesprek' plaats op het tijdelijke dakterras op de Oude Kerk over het gebruik van monumenten voor kunstuitingen, c.q. commercie. De VVAB was uitgenodigd, maar heeft aan dit gesprek niet deelgenomen.
[Meer lezen]

Nieuw besluit over Hottug binnen drie maanden

30 jul. 2015

De Rechtbank heeft het besluit van B&W om de Hottug te vergunnen vernietigd. Het College van B & W is opgedragen binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen. Opvallend daarbij is dat de Rechtbank direct mondeling uitspraak heeft gedaan, hetgeen zeer ongebruikelijk is. Zulks in overeenstemming met het pleidooi van de VVAB.
[Meer lezen]

Fietsen naar de Maan

5 jul. 2015

De ruim vijftig jaar oude speelfilm Fietsen naar de maan, is door filmmuseum EYE gerestaureerd en wordt opnieuw vertoond. Op 4 juli 2015, mogelijk de warmste dag van het jaar, vond een speciaal voor de VVAB georganiseerde filmvoorstelling in EYE plaats.
[Meer lezen]

Petitie tegen bierfiets aangeboden

10 jun. 2015

De petitie tegen de bierfiets werd op donderdag 18 juni namens de VVAB door bestuurslid Els Iping aangeboden aan de burgemeester van Amsterdam. Er zijn zesduizend handtekeningen gezet voor een verbod van de bierfiets in de binnenstad.
[Meer lezen]

Zwembad-tuinhuis mag echt niet

8 mei 2015

De rechtbank Amsterdam heeft in haar besluit van 6 mei de vergunning een vergroot tuinhuis te bouwen in een keurtuin ten behoeve van een zwembad vernietigd. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het stadsdeel moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen, indachtig deze uitspraak.
[Meer lezen]

Oude Kerk plaatst strandtent op het dak

8 mei 2015

De Stichting de Oude Kerk heeft in december een plan ingediend om een tijdelijk bezoekersplatform te plaatsen op het dak van de Oude Kerk. Bureau Monumenten was daarmee niet akkoord omdat alleen een steiger voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. De Welstandscommissie ging echter wel akkoord.
[Meer lezen]

Terrasuitbreiding op brugvleugels

29 apr. 2015

Het stadsdeel Centrum wil een wijziging doorvoeren in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel gaat terrassen toestaan op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
[Meer lezen]

Actiesite tegen bierfiets groot succes

8 apr. 2015

Op initiatief van de VVAB werd op 10 april 2015 een actiesite tegen de bierfiets geopend. Met dit initiatief biedt de VVAB de bewoners een mogelijkheid zich over de bierfiets uit te spreken. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt.
[Meer lezen]

Open brief aan de burgemeester

7 apr. 2015

De VVAB heeft een open brief geschreven aan de burgemeester over de balans in de binnenstad. Volgens de VVAB is het 5 voor 12. Maatregelen zijn nu nodig om de balans te herstellen. De brief is als opiniestuk enigszins ingekort geplaatst in Het Parool van 11 april j.l.
[Meer lezen]

VVAB blij met vergroting Open Havenfront

19 mart. 2015

De gemeenteraad heeft 1 april 2015 unaniem ingestemd met het voorstel om de ondergrond van het busstation bij de Prins Hendrikkade te ontgraven en onder het water een fietsenstalling te realiseren voor ongeveer 7000 fietsen. De ruimtelijke kwaliteit van de stadsentree wordt daarmee enorm verbeterd.
[Meer lezen]

Good Hotel niet aan Westerdoksdijk

17 mart. 2015

De VVAB heeft in een raadsadres erop aangedrongen het Good Hotel niet te plaatsen aan de Westerdoksdijk, maar voor het drijvende hotel een locatie elders te zoeken in Amsterdam. De komst van het hotel is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en het beleid in de binnenstad.
[Meer lezen]

Juridische stappen fietsparkeren Lijnbaansgracht

6 mart. 2015

De VVAB gaat naar de rechter als de gemeente haar plannen voor een permanente fietsenstalling voor 1000 fietsen in de Lijnbaansgracht bij het Leidseplein doorzet. De VVAB vindt dat de status van beschermd stadsgezicht onvoldoende betrokken zijn in de planvorming en dat er onvoldoende rekening is gehouden met eerder vastgesteld beleid voor de grachten.
[Meer lezen]

Bouwvergunning Hotel Toren vernietigd

4 mart. 2015

De rechtbank Amsterdam heeft het zgn. herstelbesluit van stadsdeel Centrum vernietigd. Met dit besluit stond het stadsdeel het Hotel Toren toe om het rijksmonument met een doosvormige opbouw te vergroten. Het stadsdeel Centrum zal een nieuw besluit moeten nemen, indachtig deze uitspraak van de rechtbank.
[Meer lezen]

Convenant uitgaanspleinen

1 mart. 2015

Zeven partijen ondertekenden een convenant over de uitgaanspleinen, na daarover ruim twee jaar te hebben gepraat. De omwonenden zaten echter niet aan tafel. Die werden pas achteraf geïnformeerd door de burgemeester in een bijeenkomst van drie kwartier.
[Meer lezen]

Fietsparkeren Lijnbaansgracht

11 febr. 2015

De raadscommissie behandelde woensdag 18 februari een voorstel om in de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein, dus aan de Zieseniskade en bij de Melkweg, een drijvende parkeervoorziening voor 1.000 fietsen te plaatsen. Het betreft hier niet een tijdelijke, maar permanente voorziening.
[Meer lezen]

Energielabel

5 febr. 2015

Het energielabel, waarover monumenteneigenaren een brief ontvingen, geldt niet voor beschermde monumenten, dat wil zeggen rijks- of gemeentelijke monumenten. Dit is ten onrechte niet vermeld in de brochure die bij het energielabel was meegestuurd.
[Meer lezen]

Wittenberg heeft vergunning nodig

4 febr. 2015

De Lutherse Diaconie wil van haar verpleeghuis de Wittenberg een verzamelgebouw met 'short stay'-appartementen maken. Het plan riep de vraag op hoe het zich verhoudt tot de gemeentelijke regels. Daar is nu een antwoord op: de gemeente heeft de Diaconie laten weten dat er sprake is van onttrekking van woonruimte.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]