Terrasuitbreiding op brugvleugels

Het stadsdeel Centrum wil een wijziging doorvoeren in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel gaat terrassen toestaan op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
Op deze locaties wil het stadsdeel beginnen met het toestaan van terrassen op brugvleugels.

Het stadsdeel heeft gekeken op welke brugvleugels 'voldoende ruimte' zou zijn om terrassen toe te staan. De hele grachtengordel is doorgelopen en men heeft de volgende 26 locaties uitgekozen:

Keizersgracht 312 hoek Berenstraat, Keizersgracht 711 hoek Utrechtsestraat, Kloveniersburgwal 125, Kloveniersburgwal 127, Leidsegracht 68, Looiersgracht 144, Paleisstraat 16, Prinsengracht 341, Prinsengracht 424, Prinsenstraat 27, Prinsenstraat 30, Reestraat 2 hoek Keizersgracht, Roetersstraat 2, Rozengracht 251, Singel 278, Singel 321, Singel 387, Singel hoek Korte Korsjespoortsteeg, Torensteeg 7, Torensteeg 8, Utrechtsestraat 19, Utrechtsestraat 102, Utrechtsestraat 119, Utrechtsestraat 17, Vijzelstraat 137, Zandhoek 14-15

Voorbeeld van een terras op een brugvleugel: voetgangers moeten over de rijweg lopen.

De VVAB heeft ernstige bezwaren tegen deze uitbreiding van de terrassen vanwege de aantasting van het beschermd stadsgezicht en vermindering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Terrassen vormen nu al een aantasting van het visuele beeld van het beschermd stadsgezicht waar Amsterdam terecht zo trots op is. Door terrassen op brugvleugels in de grachtengordel te plaatsen vallen ze nog meer op, zowel vanaf het land als vanaf het water.
Bovendien gaan terrassen op brugvleugels ten koste van de ruimte voor voetgangers: het gaat immers om stoepen waarop obstakels worden gezet. De grote toename van voetgangers, waarmee Amsterdam wordt geconfronteerd, betekent dat nagedacht moet worden over het scheppen van extra ruimte voor voetgangers in plaats van deze nog eens te beperken door het toestaan van extra terrassen.
Tenslotte draagt de maatregel nóg verder bij aan de ontwikkeling van een toeristisch pretpark waar bewoners niets te zoeken hebben. De balans raakt nog verder verstoord. Met de voorgenomen beleidswijziging wekt het stadsdeel de indruk het commerciële en private belang van de exploitatie van de binnenstad door enkele horecabedrijven zwaarder te wegen dan het algemene belang van de leefbaarheid voor de bewoners van onze binnenstad. Financieel gewin en privatisering van de openbare ruimte gaan dan vóór de leefbaarheid.

Opmerkelijk is dat er in het voorstel geen enkel argument staat waarom de terrassen moeten worden uitgebreid. Het stadsdeel faciliteert de uitverkoop van de stad zonder deugdelijke motivering. Het stadsdeel maakt een niet te volgen afweging tussen het belang van een veilige en mooie openbare ruimte met prioriteit voor de voetganger en de wens om een paar terrastafeltjes extra neer te kunnen zetten.

De VVAB noemt het "ongerijmd" dat op een moment dat allerhande organisaties zich buigen over het vraagstuk hoe de balans in de binnenstad beter beschermd kan worden, er gewoon wordt doorgegaan met het faciliteren en zelfs stimuleren van ondernemers die hun nering willen uitbreiden ten koste van de openbare ruimte. De VVAB wil geen verdere privatisering van de openbare ruimte. Met de beoogde wijziging worden vooral de financiële belangen van de horeca gediend. Deze belangen wegen niet op tegen het algemeen belang van de stad bij een restrictief en op spreiding gericht horecabeleid, en een openbare ruimte waar bewoners en toeristen zich ontspannen kunnen verplaatsen en genieten van de schoonheid van de stad.

[Zienswijze VVAB] (PDF-bestand)


(WS, 29/4/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 8 reacties op dit artikel.

En passant misschien ook eens eisen dat er geen Autobahn achttien picknicktafels worden geplaatst of enorme bloembakken, zoals bij caf de Fles hoek Vijzelstraat Prinsengracht.
En hopelijk een zomer zonder afschuwelijke zwarte plantenbakken aan de brugleuningen!

 LASEUR 10/5/2015 16:27:35

Het is duidelijk dat de gemeente in de binnenstad zijn oor laat hangen naar de commercie ( we gaan de kant op van Veneti, dat ik goed ken)De bewoner komen op de tweede plaats en zijn slechts als melkkoe nuttig. Velen van zij die bij de negen straatjes wonen komen daar liever niet meer in het weeken..
[Meer lezen]

 Piet le Clercq 5/5/2015 20:17:48

De gemeente dreigt hier een grote vergissing te maken. Men zal moeten uitgaan van het belang van de voetganger die al te veel verdrongen is en niet van nog meer onzin op de stoep; de brugvleugel = stoep. Ik zal jullie tekst naar de gemeente sturen als mijn zienswijze.

 Pascal van den Noort 28/4/2015 13:42:29

Op de meeste bruggen is hier geen plaats voor. Een smal randje stoep wordt dan terras. Dat betekent dat je als voetganger over de rijweg moet. Dit gaat veel irritatie opleveren bij verkeersdeelnemers en wat zal je dan lekker zitten op je terras!?

 Peter Bijkerk 25/4/2015 19:28:07

Ik ben het volledig met Kevin, Arjan en Carla eens.
Er is al genoeg overlast en toeristendruk.
Wij wonen in een prachtige stad, maar naar ons, bewoners van de binnenstad, moet ook geluisterd worden. Ik voel mij soms net een pinautomaat van vlees en bloed, pincode bekent bij de gemeente belastingen..
[Meer lezen]

 elise wessels 13/4/2015 17:47:02

Schokkend om te lezen hoeveel tijd en werk er, ten koste van ons belastinggeld, al in is gestoken om dit onzalige voorstel uitgebreid te onderzoeken ten dienste van de horeca. Dit alles tegen alle klachten over overlast en toeristendruk en het gezonde verstand in. Is ons bestuur dan totaal in handen..
[Meer lezen]

 Kevin Polder 11/4/2015 13:13:35

Er wordt nooit naar bewoners geluisterd bij dit soort beslissingen. De economie en ondernemers krijgen het altijd voor elkaar lijkt wel.

 Arjan Welles 8/4/2015 17:45:24

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.