Reactie op conceptbestemmingsplan Prins Hendrikkade

Rondvaartvoorzieningen mogen het nieuwe wateroppervlak niet volzetten

De VVAB heeft met veel waardering kennis genomen van het conceptbestemmingsplan 'Prins Hendrikkade tussen Droogbak en OZ Kolk', dat onder meer voorziet in ontgraving van het waterbassin bij de PH-kade en een grote fietsenkelder onder water. Om te voorkomen dat het beoogde effect van deze maatregelen straks weer verloren gaat door al te veel rondvaartvoorzieningen heeft de VVAB toch een zienswijze ingediend. Daarin wordt ook bezwaar aangetekend tegen halteplaatsen voor touringcars.
Links: 'Artist impression' van 2014 met het door de Raad aangenomen plan met het vergrote wateroppervlak. Midden: situatie conform bestemmingsplan, waarbij de stippellijn de huidige oeverlijn aangeeft. Rechts: voorstel VVAB.

Dit voorjaar heeft de gemeenteraad besloten het Open Havenfront bij de PH-kade te vergroten, waardoor het eilandkarakter van het Centraal Station verder wordt versterkt. Onder het waterbassin komt een fietsgarage. Plannen waar we als VVAB blij mee kunnen zijn. We vrezen echter dat de goede bedoelingen in gevaar komen door de realisering van 4 pieren van 5 m breed en 20 meter lang waarin het bestemmingsplan voorziet. Het gaat volgens de VVAB niet aan om vele tientallen miljoenen te investeren met als doel het wateroppervlak te vergroten, en dat effect weer grotendeels teniet te doen door het te ontgraven deel vervolgens weer al te vol te zetten met rondvaartvoorzieningen. Dat leidt tot de volgende aanbevelingen:

  1. Bouw geen pieren maar steigers en breng het aantal terug van vier naar drie.
  2. Beperk de lengte van de steigers tot 12 meter en de breedte tot 3 meter.
  3. Pas de regels aan waardoor aan de zuidkant alleen steigers mogelijk worden en geen pieren met bedrijfsruimten.
  4. Bepaal dat het oppervlak van de steigers vrij blijft van afdakjes, reclames en bouwsels van welke aard dan ook.
  5. Bepaal dat er behalve de twee kiosken in de bestemming 'gemengd' langs de randen van het te vergroten bassin geen terrassen mogen komen en geen (andere) voorzieningen ten behoeve van de rederijen.

Ook heeft de VVAB gevraagd af te zien van de laad- en losplaatsen voor touringcars op de Prins Hendrikkade. De touringcars veroorzaken overlast, maar doen bovendien afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ondanks begeleiding door speciale 'stewards' bij het in- en uitstappen, zorgt het sterk toegenomen aantal touringcars de laatste jaren voor steeds grotere problemen. Al jaren geleden zijn er plannen ontwikkeld om touringcars uit de binnenstad te weren. Deze plannen zijn vastgelegd in het 'Touringcarbeleid 2012-2020', maar wachten nog steeds op uitvoering. Bij de 'Passenger Terminal' (PTA) is een speciale P+R-voorziening gecreƫerd, waar de bussen kunnen parkeren en de toeristen kunnen overstappen op het openbaar vervoer. Ook bij de bouw van het nieuwe busstation achter het Centraal Station is rekening gehouden met de opvang van grotere hoeveelheden bussen.

[Zienswijze] (PDF-bestand)

Eerder artikel:
[VVAB blij met vergroting Open Havenfront]


(HB, 8/10/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.