Torensluis gekraakt

Studenten van het 'Spinhuis Collectief' hebben op 8 september 2015 de Torensluis gekraakt. De brug is een Rijksmonument uit 1648 dat uniek is vanwege de restanten van de Jan Rodenpoortstoren in het oostelijke brughoofd. Het betreft één van de eerste stenen bruggen van Amsterdam (sluis = stenen brug). De ruimte onder de brug heeft in de 17de en 18de eeuw een functie gehad als gevangenis en wachthuis voor schutters en meer recentelijk als jazzsociëteit en galerie.
De Torensluis gebouwd in 1648 rondom de in 1829 gesloopte Jan Rodenpoortstoren

De binnenruimte is met een waterdichte ondergrond en gas- en elektra-leidingen geschikt gemaakt voor gebruik. Desalniettemin staat het bouwwerk, eigendom van de gemeente, stadsdeel Centrum, al vele jaren leeg. Langdurige leegstand beschouwen wij als maatschappelijk ongewenst. In-gebruik-name door krakers vormt daarop in Amsterdam het gebruikelijke antwoord. Het is aan het stadsdeel, als vastgoed-eigenaar, om in gesprek te gaan met de krakers. Overigens kennen wij de reden van de langdurige leegstand van de gekraakte ruimte niet.

De monumentale waarden van de Torensluis vragen om de nodige voorzichtigheid. In gesprek op locatie (9 september 2015), op uitnodiging van de krakers, hebben wij aangegeven dat er (deels preventieve) maatregelen nodig zijn om beschadiging van het monument te voorkomen. Het collectief is zich bewust van het belang daarvan. Wij hebben geadviseerd om contact op te nemen met het stadsdeel en bureau Monumenten & Archeologie om daarover operationele afspraken te maken.

Doel van de VVAB is bescherming van de monumentale binnenstad en van de balans tussen wonen, werken en recreëren. De tweede doelstelling brengt met zich mee dat wij op deze plek geen ruimte zien voor reguliere horeca. De bedoeling van de krakers lijkt te zijn het opzetten van een semi-openbaar academisch cafe met een diverse programmering. Zolang er geen sprake is van (extra) overlast-gevende voorzieningen en de activiteiten kunnen worden aangemerkt als cultureel-maatschappelijk, hebben wij geen moeite met het initiatief.

Het verdient aanbeveling dat er over het gebruik van de brugruimte en bescherming van monumentale waarden afspraken worden gemaakt met het stadsdeel.


(WS, 16/9/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.