Nieuwsarchief

2013

Geurt Brinkgreve Restauratieprijs naar de Oude Kerk

1 jan. 2013

Op de viering van de Amsterdam Verjaardag, in het museum Het Grachtenhuis op de Herengracht, werd bekend gemaakt dat de Geurt Brinkgreve Restauratieprijs 2013 gaat naar de Stichting de Oude Kerk, voor de restauratie van de Oude Kerk, begonnen in 1955 en officieel afgesloten in 2013.
[Meer lezen]

Stadsdeel legaliseert het vernielen van een monument

1 jan. 2013

De VVAB heeft een zienswijze ingestuurd inzake een legaliseringsvergunning voor illegaal slopen van een monumentale kap en het daarna verhogen van het achterhuis door Hotel Toren, Keizersgracht 164. Het stadsdeel weigert te handhaven, maar wil de illegale ingreep legaliseren.
[Meer lezen]

Verkiezingsprogramma

1 jan. 2013

De VVAB heeft een verkiezingsprogramma geschreven met suggesties voor programmapunten voor de politieke partijen. Het programma heeft betrekking op het stadsgezicht, de openbare ruimte, het water en de dreigende 'pretparkisering' van de binnenstad.
[Meer lezen]

Stadsdeel legt zichzelf een bouwstop op

1 jan. 2013

Stadsdeel Centrum heeft zichzelf een bouwstop opgelegd. De bouwwerkzaamheden aan de Oudekerkstoren, terwijl de plannen nog ter visie liggen, zijn stilgelegd. de VVAB kondigt aan bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen voor de nieuwe ingang van de Oude Kerk.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen aquabussen

1 jan. 2013

De VVAB heeft bezwaar tegen het afgeven van een exploitatievergunning om drijvende caf├ęs in de grachten mogelijk te maken, de zgn. aquabus. Dit heeft niets te maken met innovatie maar draagt bij aan de 'pretparkisering' van de binnenstad.
[Meer lezen]

Reactie op Leidseplein

1 jan. 2013

De VVAB heeft schriftelijk gereageerd op de herinrichtingsplannen van het Leidseplein. De vereniging wil tevens dat het water niet wordt aangetast door fietsvoorzieningen en doet enkele alternatieve voorstellen.
[Meer lezen]

Welstandsnota aangepast over historiserend bouwen

1 jan. 2013

De nieuwe welstandnota is op voorstel van de VVAB aangepast. De suggestie van een verbod op historiserend bouwen en reconstructie in het Unesco Werelderfgoed is verwijderd. In een wijziging staat duidelijk dat passend bouwen in de context wenselijk is. Ook reconstructie is niet op voorhand uitgesloten.
[Meer lezen]

Alsnog bouwstop voor de Oude Kerk

1 jan. 2013

Het stadsdeel heeft alsnog een bouwstop afgekondigd voor de Stichting de Oude Kerk wegens de bouw van een nieuwe scheidingsmuur op een andere locatie dan de eerder gesloopte muren in het bijgebouw Oudekerksplein 17.
[Meer lezen]

Oude Kerk mag doorgaan met bouwen zonder vergunning

1 jan. 2013

In een brief schrijft het stadsdeel dat de bouwwerkzaamheden van de Stichting de Oude Kerk in Oudekerksplein 17 niet vergunningsplichtig zijn. VVAB beraadt zich op verdere actie.
[Meer lezen]

VVAB tekent bezwaar aan tegen drijvende badkuipen

1 jan. 2013

De vereniging heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de vergunning om een aantal drijvende badkuipen, de zgn. Hottug, in de grachten toe te staan. Deze pleziervaartuigen dragen bij aan de 'pretparkisering' van de binnenstad.
[Meer lezen]

VVAB vraagt monumentenstatus aan voor gebouw Duintjer

1 jan. 2013

De VVAB heeft een aanvraag ingediend om gebouw Duintjer, het voormalige bankgebouw van de ABN-Amro, in de Vijzelstraat op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De monumentenstatus kan volgens de vereniging een positieve invloed hebben op de verdere planvorming.
[Meer lezen]

VVAB vraagt bouwstop voor Oude Kerk

1 jan. 2013

De VVAB heeft het stadsdeel gevraagd een bouwstop af te kondigen voor de Oude Kerk vanwege geconstateerde sloopwerkzaamheden in een bijgebouw, aangezien ons niet bekend is of er hiervoor een vergunning is verleend. De VVAB wil eerst een totaalplan zien.
[Meer lezen]

Stadsdeel doof voor bewoners

1 jan. 2013

De VVAB heeft ingesproken in de commissievergadering over het nieuwe bestemmingsplan 1012. Het stadsdeel faciliteert de uitbreiding van de horeca in het oude stadshart zoveel mogelijk. Uit de beantwoording van de inspraakreacties blijkt dat het stadsdeelbestuur doof is voor de bewoners.
[Meer lezen]

VVAB in verzet tegen zwembad in keurtuin

1 jan. 2013

De VVAB heeft bij het stadsdeel bezwaar aangetekend tegen een vergunning om in een beschermde keurtuin tussen de Heren- en Keizersgracht een zwembad aan te leggen. Het zwembad is gemaskeerd als een modern glazen tuinhuis. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan.
[Meer lezen]

Motie over Oude Kerk

1 jan. 2013

De goed bezochte jaarvergadering van de VVAB in Felix Meritis sprak zich met algemene stemmen uit dat de VVAB zich, indien nodig, met alle beschikbare middelen, waaonder juridische, zal verzetten tegen aantasting van de Oude Kerk. Dit naar aanleiding van plannen om van de Oude Kerk een kunsthal te maken.
[Meer lezen]

Consensus over historiserend bouwen

1 jan. 2013

Op de door de VVAB georganiseerde discussieavond over de nieuwe welstandsnota was iedereen het erover eens dat historiserend bouwen niet op voorhand moet worden verboden. De welstandsnota moet daarom aangepast worden. Er zijn enkele amendementen voorgesteld.
[Meer lezen]

Raad neemt voorbescherming op in Erfgoedverordening

1 jan. 2013

Op 13 maart nam de gemeenteraad een amendement aan om de voorbescherming alsnog op te nemen in de nieuwe Erfgoedverordening. Enkele erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, hadden daarom gevraagd.
[Meer lezen]

VVAB krijgt voor elkaar wat het stadsdeel niet lukt

1 jan. 2013

De VVAB heeft in overleg met het bedrijf Booking.com voor elkaar gekregen wat het stadsdeel niet lukt: de beperking van de reclame aan Herengracht 595 tot de eisen die de Reclamerichtlijnen daaraan stellen. De vereniging heeft haar beroep bij de rechtbank ingetrokken.
[Meer lezen]

Reactie op conceptbestemmingsplan 1012

1 jan. 2013

De VVAB heeft in een schriftelijke zienswijze op het conceptbestemmingsplan 1012 gewaarschuwd voor de gevolgen van een verdere uitbreiding van de horeca in het oude stadshart. Deze groei wordt door het stadsdeel zoveel mogelijk gefaciliteerd. Als gevolg daarvan dreigt het ene pretpark te worden vervangen door het volgende.
[Meer lezen]

Bas Boot moet weg

1 jan. 2013

Het stadsdeel geeft gevolg aan het handhavingsverzoek van de VVAB: de Bas Boot moet weg uit de Prinsengracht. De VVAB krijgt een vergoeding van het stadsdeel vanwege het niet tijdig besluiten. Het stadsdeel zal de vereniging fl 1.260,- vergoeden.
[Meer lezen]

VVAB opent de beurs

1 jan. 2013

De VVAB opent de beurs van Amsterdam met een gongslag door de voorzitter ter gelegenheid van 400 jaar grachtengordel, op uitnodiging van NYSE Euronext.
[Meer lezen]

Vereniging wil geen banieren

1 jan. 2013

De VVAB heeft zich in een inspraakreactie uitgesproken tegen het plaatsen van banieren aan bruggen in de Amsterdamse binnenstad, immers een beschermd stadsgezicht. De banieren veroorzaken volgens de vereniging visuele schade en hinder. Toeristen kunnen geen foto meer maken.
[Meer lezen]

Vereniging luidt de noodklok

1 jan. 2013

De VVAB vraagt in een raadsbrief om aanvullende eisen aan de nieuwbouw ter plaatse van het voormalige Fortisgebouw aan het Rokin. De vereniging stelt voor om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Dit naar aanleiding van geruchten dat opnieuw een aanvraag voor een glaspaleis in aankomst is.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2012] [2011] [2010] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]