2010

Hogesluis wordt herbouwd

1 jan. 2010

De gemeenteraad heeft besloten dat de Hogesluis in de oude staat wordt teruggebracht, ondanks de vertraging en kostenoverschrijding die dit met zich mee brengt. Het gemeentebestuur heeft hiertoe besloten vanwege de dreiging van bezwaarprocedures.
[Meer lezen]

Monumentenorganisaties tegen bezuinigingen op ARS

1 jan. 2010

Het Amsterdam Overleg, waarin de particuliere monumentenorganisaties van Amsterdam zijn vertegenwoordigd, spreekt zich uit tegen bezuinigingen op de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). Onderbrenging van de ARS bij de Dienst Ruimtelijke Ordening bedreigt de onafhankelijkheid.
[Meer lezen]

Meer aandacht voor historische poortjes

1 jan. 2010

Er komt meer aandacht voor de historische poortjes van Amsterdam. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft besloten de historische poortjes in de binnenstad in kaart te brengen en aandacht te vragen voor het herstel hiervan. Dit is naar aanleiding van het raadsvoorstel van raadslid Alkema (D66).
[Meer lezen]

Stadsherstel koopt bedreigd monument aan de Raamsteeg

1 jan. 2010

Stadsherstel heeft het zwaar vervallen Raamsteeg 6 aangekocht. Het Rijksmonument was zodanig bouwvallig dat er sloop- en nieuwbouwplannen waren. Met de aankoop van het bedreigde monument is sloop van de baan.
[Meer lezen]

Vereniging onderneemt actie tegen illegale reclame op grachten

1 jan. 2010

De VVAB voert actie tegen het illegaal aanbrengen van reclame op de elektriciteitskastjes op de grachten door bedrijf Bizon Mediagroep BV, oogluikend toegestaan door het stadsdeel Amsterdam-Centrum. Een termijn is gesteld na welke de illegale reclame dient te zijn verwijderd.
[Meer lezen]

Vereniging verzoekt stadsdeel illegale woonboot te verwijderen

1 jan. 2010

De VVAB heeft het stadsdeelbestuur verzocht tot handhaving over te gaan en de illegale woonboot Prinsengracht t/o 239 te doen verwijderen. Het uiterlijk en de omvang van deze woonboot is in strijd met de verleende vervangingsvergunning.
[Meer lezen]

Wabo in werking getreden

1 jan. 2010

Let op: De bouw- en monumentenvergunningen zijn vervangen door één zgn. omgevingsvergunning. Ook is de procedurele termijn van afdoening teruggebracht van 13 tot 8 weken. De VVAB vreest dat het gemakkelijker wordt om monumenten te slopen.
[Meer lezen]

Stadsdeel verwijdert 19de-eeuws hekwerk

1 jan. 2010

De VVAB is geschokt dat het stadsdeel Centrum het 19de-eeuwse hekwerk van het beeld van Thorbecke op het Thorbeckeplein heeft verwijderd. Dat is onderdeel van een beschermd Rijksmonument. Het stadsdeel zoekt dit nu uit en gaat Monumentenzorg om advies vragen.
[Meer lezen]

Stadsdeel maakt begin met bescherming historische interieurs

1 jan. 2010

De VVAB en Heemschut zijn blij met een eerste aanzet voor het behoud van historische interieurs van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Dat is een resultaat van een raadsnotitie over dit onderwerp. In een gezamenlijke reactie hebben de VVAB en Heemschut hun commentaar gegeven op de voorstellen.
[Meer lezen]

Unesco plaatst Amsterdam op Werelderfgoedlijst!

1 jan. 2010

In Brasilia heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De 17de-eeuwse grachtengordel is het 'kerngebied', de rest van de historische binnenstad binnen de Singelgracht de 'bufferzone'.
[Meer lezen]

Bezuinigingen dreigen op monumentenzorg

1 jan. 2010

In een brandbrief aan wethouder Gehrels spreken vier Amsterdamse monumentenorganisaties, waaronder de VVAB, hun bezorgdheid uit over de dreigende bezuinigingen op het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). De organisaties stellen dat BMA al het minimale bureau is om de wettelijke taken uit te voeren.
[Meer lezen]

Rechtbank stelt uitspraak Binnengasthuisterrein uit

1 jan. 2010

De Rechtbank Amsterdam heeft besloten op dit moment nog geen beslissing te nemen over het Binnengasthuisterrein. Zij wil meer informatie, o.a. over de alternatieven voor sloop van monumenten. Het stadsdeel moet deze informatie aanleveren.
[Meer lezen]

Deelraad spreekt zich uit tegen sloop monumenten

1 jan. 2010

De deelraad Centrum heeft zich uitgesproken tegen de sloop van de monumenten op het Binnengasthuisterrein. Dit is een opsteker voor allen die al vele jaren strijden voor het behoud van de monumentale gebouwen op het BG-terrein. Onlangs vond de hoorzitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam tegen de door het stadsdeel verleende monumentenvergunning.
[Meer lezen]

Hoogbouwbeleid aanscherpen

1 jan. 2010

In een zienswijze inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 vraagt de vereniging om een aanscherping van het hoogbouwbeleid. De VVAB spreekt zijn waardering uit voor de hoofddoelstellingen van de structuurvisie, maar meent dat de doelstellingen voor de binnenstad niet overtuigend worden uitgewerkt.
[Meer lezen]

Hogesluis wordt gesloopt en misschien niet herbouwd

1 jan. 2010

De gemeente overweegt de in restauratie zijnde Hogesluis (brug 246 van de Sarphatistraat over de Amstel) niet in de oude staat terug te brengen maar te vervangen door een eenvoudige betonnen wipbrug. De vereniging is daarover bijzonder verontrust. De Hogesluis is een belangrijk Rijksmonument.
[Meer lezen]

Unesco wil geen sloop Binnengasthuisterrein

1 jan. 2010

Uit het advies dat ICOMOS heeft uitgebracht over de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst blijkt dat de Unesco grote bezwaren heeft tegen de sloop van monumenten ten behoeve van een nieuwe universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein.
[Meer lezen]

Stadsherstel stopt met Haringpakkerstoren

1 jan. 2010

Stadsherstel stopt met de Haringpakkerstoren. Dat heeft de restaurerende instelling in een brief aan wethouder Gerson laat weten. De directe aanleiding is het advies dat ICOMOS heeft uitgebracht over de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst.
[Meer lezen]

Met Strukton gaat Amsterdam naar de kelder

1 jan. 2010

Betonaannemer Strukton wil onder de Amstel, tussen het stadhuis/muziektheater en het Amstel Hotel, een ondergrondse ruimte van zes verdiepingen aanleggen om parkeergarages en andere functies onder te brengen. In Carré vond een informatieavond plaats waar het plan werd gepresenteerd.
[Meer lezen]

Walter Kramer overleden

1 jan. 2010

In zijn woonplaats Amersfoort is restauratiearchitect Walter Kramer overleden. De beroemde monumentenzorger heeft diverse belangrijke monumenten in Amsterdam gerestaureerd, waaronder de Noorderkerk, de Beurs van Berlage en tenslotte de Westertoren.
[Meer lezen]

Minne Dijkstra nieuwe voorzitter van de VVAB

1 jan. 2010

Minne Dijkstra is op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad op zaterdag 6 maart in het Bethaniënklooster gekozen als voorzitter van de vereniging.
[Meer lezen]

Vincent van Rossem aanvaardt hoogleraarschap

1 jan. 2010

Op vrijdag 26 februari heeft Vincent van Rossem, architectuurhistoricus bij Bureau Monumenten & Archeologie en hoofdredacteur van ons tijdschrift Binnenstad zijn benoeming tot hoogleraar aanvaard met het uitspreken van de rede, getiteld Stedenschennis in de aula van de UvA.
[Meer lezen]

Vereniging heeft bezwaar tegen aantasting van orde 2-pand door Ons' Lieve Heer op Solder

1 jan. 2010

De vereniging heeft het stadsdeel in een zienswijze laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen de onttakeling van een orde 2-pand op de hoek van de OZ Voorburgwal en de Heintje Hoeksteeg door Museum Amstelkring oftewel Ons' Lieve Heer op Solder. De onttakeling van het pand is in strijd met het staand overheidsbeleid voor behoud en herstel van orde 2-panden.
[Meer lezen]

Bijenkorf vraagt om nader onderzoek voordat het boren begint

1 jan. 2010

De gemeente Amsterdam wil op 11 maart beginnen met het boren van de metrotunnel voor de Noord/Zuidlijn onder de binnenstad door. Op de valreep heeft de Bijenkorf een brandbrief geschreven aan de gemeente, waarin om nader onderzoek wordt gevraagd voordat het boren begint.
[Meer lezen]

Graf van Hendrick de Keyser in ere hersteld

1 jan. 2010

Tijdens een feestelijke bijeenkomst met een aantal genodigden heeft wethouder Gerson op vrijdag 29 januari de weer zichtbaar gemaakte grafzerken van Hendrick de Keyser in de Zuiderkerk onthuld. Daarmee is het belangrijkste doel bereikt van het Comité Eerherstel Hendrick de Keyser.
[Meer lezen]

Hoogbouwplannen in Structuurvisie bekritiseerd

1 jan. 2010

De vereniging heeft kritiek op de hoogbouwplannen van Amsterdam, zoals die zijn beschreven in het eerste deel van de conceptstructuurvisie. De vereniging stelt voor te komen tot een hoogbouwzonering in Amsterdam.
[Meer lezen]

Prinsengracht 43 illegaal gesloopt

1 jan. 2010

Prinsengracht 43 is recent vrijwel geheel gesloopt. Het stadsdeel heeft toestemming verleend het pand grotendeels te slopen zonder Monumentenzorg te verzoeken een 'quickscan' uit te voeren. Dit is tegen de regels.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]