Bezuinigingen dreigen op monumentenzorg

In een brandbrief aan wethouder Gehrels spreken vier Amsterdamse monumentenorganisaties, waaronder de VVAB, hun bezorgdheid uit over de dreigende bezuinigingen op het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). De organisaties stellen dat BMA al het minimale bureau is om de wettelijke taken uit te voeren.
Gebouw De Bazel in de Vijzelstraat waar behalve het Stadsarchief ook het Bureau Monumenten & Archeologie is gevestigd.

De brandbrief van het Amsterdam Overleg, gedateerd 9 juni 2010, luidde als volgt:

Geachte wethouder Gehrels,

Gisteravond vond een vergadering plaats van het Amsterdam Overleg, een regulier overleg van het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Er is gesproken over de dreigende bezuinigingen op het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). Naar wij hebben begrepen gaat het om een aanzienlijke bijdrage waardoor arbeidsplaatsen in gevaar komen en onderwerpen als educatie en draagvlakvergroting in het gedrang komen.

Op nationaal en internationaal niveau staat kennis en de kwaliteit van BMA hoog aangeschreven. Wij vrezen dat met deze te forse bezuinigingen datgene wat de laatste tien jaar is opgebouwd, verloren gaat. Wij zijn bang dat de wettelijke taken die de gemeente op het gebied van de monumentenzorg heeft en die voortvloeien uit de Monumentenwet in het gedrang komen. Het gaat hierbij om het adviseren over monumentenvergunningen, een kerntaak waarvoor specialistische kennis van de materie (op het gebied van waardestelling, restauratie en conservering) essentieel is. Immers, na de laatste bezuinigingen, met een ingrijpende reorganisatie als gevolg, is BMA al de minimale organisatie voor deze wettelijke taak. Daar komt nog bij dat de komende en van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco een extra reden is om niet te bezuinigen op BMA. De aanwijzing vergt een grotere, niet een kleinere inspanning op dit gebied, ook wat betreft educatie en kennisoverdracht. Amsterdam zou met deze bezuinigingen, die opnieuw de monumentenzorg treffen, een merkwaardig signaal geven.

Als gevolg van de huidige economische crisis is er een verschuiving in aandacht van slopen en nieuw bouwen naar hergebruik en transformatie van bestaande gebouwen. BMA heeft op dit moment meer werk dan ooit. Bij innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van hergebruik is de expertise die binnen de monumentenzorg op dit terrein is opgebouwd, onmisbaar. Het gaat dus om het duurzaam gebruik van monumentale gebouwen. Bovendien is het niet verstandig in tijden van economische crisis te bezuinigen daarop. Uit diverse economische onderzoeken is gebleken dat elke euro die in de monumenten wordt geïnvesteerd, vanwege de multiplicatorwerking, drievoudig wordt terugverdiend. Bezuinigingen op deze sector zijn dus heel onverstandig, naast onze observatie dat de wettelijke taak in het gedrang komt.

Namens de genoemde organisaties mag ik u deze boodschap, zo spoedig mogelijk, aan u overbrengen. Wij gaan ervan uit dat u als wethouder monumenten alles in het werk zult stellen om deze ons inziens buitenproportionele bezuiniging te voorkomen. Wij zouden graag op korte termijn met u willen spreken om bovenstaande mondeling toe te lichten, in de verwachting dat wij u daarbij kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Walther Schoonenberg
secretaris van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

(W.S., 21/6/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.