Meer aandacht voor historische poortjes

Er komt meer aandacht voor de historische poortjes van Amsterdam. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft besloten de historische poortjes in de binnenstad in kaart te brengen en aandacht te vragen voor het herstel hiervan. Dit is naar aanleiding van het raadsvoorstel van raadslid Alkema (D66).
Poortje van de Agnietenkapel, OZ Voorburgwal Poortje van het Burgerweeshuis, St.Luciensteeg

De binnenstad van Amsterdam kent een veertigtal historische poortjes, die elk met hun eigen verhaal de historie van de stad vertellen en verbeelden. In 2008 is door Minne Dijkstra, voorzitter van de VVAB, een inventarisatie opgesteld van alle poortjes vanaf de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Het raadsvoorstel en ook het nadere onderzoek van het dagelijks bestuur borduren daarop voort.

Nader onderzoek moet uitwijzen wie de eigenaren van sommige poortjes zijn. Het ziet ernaar uit dat de Universiteit van Amsterdam binnen enkele jaren de poortjes die in haar bezit zijn zal hebben gerestaureerd. Stadsdeel Centrum zal de Bestuursdienst vragen werk te maken van de poortjes die eigendom zijn van de stad. De eigenaren zullen worden gestimuleerd hun poortjes te herstellen, hopelijk op een verantwoorde wijze, zulks te beoordelen door Bureau Monumenten & Archeologie in goed overleg met de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG).

[Preadvies van het stadsdeelbestuur]
[Raadsnotitie over de historische poortjes]
[Inventarisatie van historische poortjes]

(MD/WS, 16/11/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Een zeer belangrijk en uniek aspect van de stad. Vreemd dat van zoveel poortjes de huidige eigenaar niet bekend is. Ik neem aan dat hier kadastraal onderzoek voor nodig is?

 Maaike Dirkx 12/3/2011 18:06:53

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.