Let op: Wabo in werking per 1 oktober: bouw- en monumentenvergunning vervangen door omgevingsvergunning

Vanaf 1 oktober geldt in heel Nederland, ook in Amsterdam, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en worden ruim 25 vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning.

Onder de nieuwe omgevingsvergunning vallen onder meer een bouwvergunning, een sloopvergunning, kapvergunning, aanlegvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, monumentenvergunning en een ontheffing van het bestemmingsplan.
Voor ons is van belang dat de voorheen afzonderlijke procedures van de monumenten- en bouwvergunning worden samengevoegd. Het wordt eenvoudiger om te slopen en te bouwen. Dat heeft mogelijk consequenties voor het behoud van de monumenten. Bijvoorbeeld dat onder het Wabo-regiem het monumentenbelang sneller zal sneuvelen dan voorheen. Nederland is immers één van weinige landen in Europa waar beschermde monumenten kunnen worden gesloopt na een integrale belangenafweging. Wij vrezen dat dat nu nog gemakkelijker zal gaan.

Ook wordt de termijn voor afdoening van bouwvergunningen verkort van dertien weken tot acht weken. In die termijn moet bijvoorbeeld ook de beoordeling door de Welstandscommissie plaatsvinden en kunnen belanghebbenden waaronder onze vereniging hun stem laten horen. Dat betekent dat de kans groter wordt dan we een termijn missen, door tijdsdruk of vakanties. Er is dus een nog grotere waakzaamheid nodig bij iedereen die het behoud van ons erfgoed aan het hart gaat.

(WS, 29/9/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.