Monumentenorganisaties tegen bezuinigingen op ARS

In 15 december behandelt de Gemeenteraad een plan om de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) "om te vormen". Het Amsterdam Overleg (A.O.), waarin vertegenwoordigd zijn het Genootschap Amstelodamum, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut, Stadsherstel Amsterdam NV, en de Stichting Amsterdam Monumentenstad, kortom het gehele particuliere monumentenveld van Amsterdam, heeft met bezorgdheid kennisgenomen van deze bezuiniging.

De daarvoor gegeven motivering beschouwen zij als zwak, het ermee beoogde resultaat als onwenselijk. Met dit plan wordt onvoldoende onderkend dat de ARS een in zijn wetenschappelijke en maatschappelijke breedte uniek forum is, waarin alle relevante disciplines en daarmee verbonden achterbannen zijn vertegenwoordigd. Zo worden, naast de reguliere commissies van de ARS, regelmatig ad hoc-commissies ingesteld, waarin adviezen over actuele onderwerpen worden voorbereid door leden die op dat terrein de meeste kennis bezitten. Bij alle adviezen, van welk type ook, krijgen ook de cultuurhistorische aspecten steeds de nodige aandacht. Onder meer vanwege de unieke monumentale status bestaat daaraan juist in de metropool Amsterdam grote behoefte – ook en juist in een periode waarin de middelen schaars zijn.

Wanneer de ARS zou worden ondergebracht bij de dienst Ruimtelijke Ordening is het onafhankelijke karakter van de Raad niet meer op voorhand gewaarborgd. Vooral moet worden gevreesd dat hij in dat geval, ook qua onafhankelijkheid, alleen nog suboptimaal zal kunnen functioneren.

Het A.O. heeft de Raad verzocht de bevorderen dat de ARS, die zozeer bijdraagt tot de instandhouding van de terecht internationaal gerenommeerde Amsterdamse stedenbouw en stadsontwikkeling, in zijn huidige vorm kan worden gehandhaafd.

Meer lezen:
[Raadsadres] (1 december 2010)

(WS, 11/12/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.