Stadsherstel koopt bedreigd monument aan de Raamsteeg

Stadsherstel heeft het zwaar vervallen Raamsteeg 6 aangekocht. Het Rijksmonument was zodanig bouwvallig dat er sloop- en nieuwbouwplannen waren. Met de aankoop van het bedreigde monument is sloop van de baan. Het pand zal worden gerestaureerd. Daardoor blijft het historisch karakter van het kleine straatje in stand. De Raamsteeg is één van de straatjes van het middeleeuwse stadshart en dateert nog van vóór de stadsuitleg van 1585.  Raamsteeg 6 heeft achter de 19e-eeuwse gevel dan ook een kern uit die tijd, bestaande uit een mogelijk middeleeuws houtskelet.
Duidelijk is te zien hoe slecht de voorgevel eruit ziet. Al het houtwerk lijkt rot. (foto Walther Schoonenberg)
Raamsteeg 6 in ernstig verwaarloosde toestand (foto Walther Schoonenberg)

Stadsherstel was al sinds 2007 met dit probleemgeval bezig, maar kon het pand destijds niet kopen omdat de eigenaar een te hoge prijs vroeg voor het kleine pand dat op slechts 30 m2 grondoppervlak staat. Het werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er echter al snel achter kwam dat restauratie te lastig en financieel niet haalbaar was. Hij vroeg een sloopvergunning aan om nieuwbouw te kunnen plegen. De bouwkundige staat was zo slecht dat zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Bureau Monumenten & Archeologie het pand opgaven en instemden met sloop/nieuwbouw met het argument dat de waardevolle interieuronderdelen waren aangetast door zwam. Het stadsdeel moest na dit advies wel een sloopvergunning verlenen. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft vervolgens aan het stadsdeel gevraagd te bevorderen dat in ieder geval de gevel behouden zou blijven.

Het pand heeft daarna nog een rol gespeeld in de discussie rond het onderwerp van de verwaarloosde panden in de binnenstad. Het verscheen in de Inventarisatie Verwaarloosde Panden Amsterdam van mei 2009, dat als raadsnotitie is ingediend.

Gelukkig was de Commissie voor Welstand en Monumenten heel kritisch over de ingediende nieuwbouwplannen. Deze werden keer op keer afgewezen. Ondertussen kreeg de eigenaar de financiering van de restauratie niet rond en Raamsteeg 6 werd opnieuw in de verkoop gedaan. Door de veranderde omstandigheden op de huizenmarkt was de prijs gedaald en kon Stadsherstel het eindelijk verwerven. Stadsherstel is gespecialiseerd in het redden van dergelijke schijnbaar hopeloze gevallen. Volgens de restaurerende instelling is het pand, ondanks het oordeel van monumentenzorg, wel degelijk te redden. Er zal door architectenburo Vroom een restauratieplan worden gemaakt, waarbij het oorspronkelijke houtskelet zo veel als mogelijk bewaard blijft. Dat betekent dus een uiteindelijk toch nog goede afloop voor het kleine woonhuismonument in de Raamsteeg.

(WS, 3/11/2010)

(Uit: Binnenstad 245, maart 2011)

Meer lezen:
[Rapport Verwaarloosde panden]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.