Nieuwsarchief

2021

Attiek Hans 't Mannetje verdwenen

20 dec. 2021

De monumentale attiek van de achtergevel van Kerkstraat 61, in de jaren zeventig gemaakt door Hans 't Mannetje, is van de gevel verwijderd. De VVAB heeft nadere informatie ingewonnen.
[Meer lezen]

Objectieve criteria voor casco-funderingsonderzoek

17 dec. 2021

De gemeente Amsterdam heeft nieuwe beleidsregels voor het onderzoek naar funderingen van bestaande panden in Amsterdam. Daarin zijn objectieve criteria vastgelegd voor het op last van de gemeente instellen van casco-funderingsonderzoeken.
[Meer lezen]

NACO-huisje terug in Amsterdam

13 dec. 2021

Het NACO-huisje (van de scheepvaartafdeling van de Noordhollandsche Autocar Onderneming) is na 17 jaar weer terug in Amsterdam. Op 13 december 2021 werd dit historische gebouwtje min of meer op zijn oorspronkelijke locatie teruggeplaatst. Het markante bouwwerk is gerestaureerd door Stadsherstel.
[Meer lezen]

The British School wint Geurt Brinkgreve Bokaal 2021

8 dec. 2021

The British School of Amsterdam heeft de Geurt Brinkgreve Bokaal 2021 gewonnen. Deze bijzondere onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan het beste initiatief voor de herontwikkeling of renovatie van Amsterdams erfgoed.
[Meer lezen]

Subsidie voor onderhoud monumenten

2 dec. 2021

Vanaf 1 maart 2022 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten. De ervaring leert dat het goed is de aanvraag tijdig in orde te maken, omdat de subsidie voor zes jaar vooruit wordt aangevraagd.
[Meer lezen]

Ontdekking oorlogstekening legt ook gemeentelijk falen bloot

26 nov. 2021

In het pand Leidsekade 101 is op de zolder bij de sloop van een kamertje een tekening uit de oorlog ontdekt. Deze is overgedragen aan het Verzetsmuseum. De ontdekking vestigt opnieuw de aandacht op de sloopwerkzaamheden in dit pand.
[Meer lezen]

VVAB bepleit een echte hotelstop

18 nov. 2021

In Het Parool van woensdag 17 november stond een opiniestuk van de VVAB over het hotelbeleid. De VVAB bepleit een paraplu-bestemmingsplan om verdere hotelgroei in Amsterdam te voorkomen. Anders gaat het niet lukken de hotelstop te handhaven.
[Meer lezen]

Instelling begeleidingscommissie Bruggen en kademuren

12 nov. 2021

In de Raad werd op 11 november 2021 unaniem een motie aangenomen om de gemeenteraad in beeld te houden bij kademuurvernieuwingen. Dit mede naar aanleiding van een zienswijze van de VVAB.
[Meer lezen]

38 bomen gekapt op de NZ Voorburgwal

9 nov. 2021

In een zienswijze inzake de herinrichting van het noordelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal heeft de VVAB geprotesteerd tegen de kap van 38 bomen. Men wil de bomen meer naar het midden plaatsen, om meer ruimte te creëren voor voetgangers.
[Meer lezen]

VVAB krijgt prijs voor jarenlange inzet voor het erfgoed

26 sept. 2021

Op 25 september 2021 ontving de VVAB van het Law Firm Network, een internationaal netwerk van advocatenbureau's, een prijs voor haar jarenlange inzet voor de binnenstad.
[Meer lezen]

VVAB steunt parkeervrij maken van een gracht

21 sept. 2021

De VVAB heeft met een raadsadres gereageerd op het 'inspiratiedocument Parkeervrije Hoofdgracht'. Daarin steunt de vereniging het streven een hoofdgracht in de Amsterdamse binnenstad autoparkeervrij te maken.
[Meer lezen]

Govert Janssen is de nieuwe voorzitter van de VVAB

15 sept. 2021

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) op vrijdag 10 september 2021 in de Zuiderkerk is een nieuw bestuur aangesteld.
[Meer lezen]

Bevordering goederenvervoer over het water

15 sept. 2021

In een brief aan de opstellers van de verkiezingsprogramma's doet de VVAB voorstellen om het goederenvervoer over de grachten te bevorderen. De kwetsbaarheid van bruggen en kademuren maakt de urgentie daarvan des te groter.
[Meer lezen]

Huis te Vraag opnieuw bedreigd

14 sept. 2021

De historische begraafplaats Huis te Vraag wordt momenteel bedreigd door gemeentelijke plannen. Over de begraafplaats zouden verschillende fiets- en wandelpaden moeten worden aangelegd.
[Meer lezen]

Huidige plannen Amsterdam Museum zijn onacceptabel

28 jul. 2021

De VVAB is het met het oordeel van CRK eens dat de huidige plannen van het Amsterdam Museum onacceptabel zijn. Er moet een veel minder ingrijpend plan komen, met meer respect voor de cultuurhistorie.
[Meer lezen]

Zienswijze nieuwe uitgaansgelegenheid Halvemaansteeg

17 jun. 2021

De volgende stap in de vergunningsverlening voor een 'cultuurclubhuis' in de Halvemaansteeg is gezet. In een uitgebreide procedure is het ontwerpbesluit ter visie gelegd. De VVAB heeft met een zienswijze hierop gereageerd.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor behoud van paviljoen Theo Bosch op Binnengasthuisterrein

30 apr. 2021

Tot 25 april was er de mogelijkheid te reageren op het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. De VVAB pleit voor het behoud van BG3, het paviljoen van Theo Bosch op het Binnengasthuisterrein.
[Meer lezen]

Ruimere toegang tot de bestuursrechter

22 apr. 2021

Als gevolg van recente uitspraken zijn de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden verruimd. Zij hoeven nu niet meer in een uitgebreide voorbereidingsprocedure eerst een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen vergunningsvrij behandelen van een grote muurschildering

29 mart. 2021

Op het Leidseplein is een metershoge muurschildering aangebracht. De VVAB heeft tegen het besluit dit vergunningsvrij toe te staan, bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Uitspraak rode raam in de Oude Kerk

25 mart. 2021

De Raad van State heeft in het hoger beroep dat de VVAB had aangespannen tegen het rode raam in de Oude Kerk uitgesproken dat het raam mag blijven. De rechtbank bepaalde al dat het beroep van de VVAB ongegrond was. De nieuwe uitspraak brengt hier geen verandering in.
[Meer lezen]

Erfgoed verlammend voor stedenbouwkundige ontwikkeling?

17 mart. 2021

De VVAB heeft in een schriftelijke zienswijze gereageerd op het ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De vereniging uitte daarin zorgen over de hoogbouw die men in de stad en met name langs de IJ-oevers wil toestaan.
[Meer lezen]

Reuzenrad gaat niet door

10 mart. 2021

Het reuzenrad in het Oosterdok, waar rond de jaarwisseling veel ophef over was nadat er door Waternet een watervergunning was verleend, gaat definitief niet door. Uit de beantwoording van raadsvragen blijkt dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend.
[Meer lezen]

Amsterdam Museum terug naar de tekentafel

4 febr. 2021

Op woensdag 3 februari 2021 werden de verbouwingsplannen van het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat besproken in de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).
[Meer lezen]

Plannen voor de binnenstad besproken

2 febr. 2021

De VVAB heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor bestrijding van het overtoerisme, en herstel van de balans tussen wonen, werken en uitgaan. Donderdag 28 januari 2021 werden in de commissie AZ de plannen voor de binnenstad besproken.
[Meer lezen]

VVAB wint rechtszaak tegen hotelplan aan de Amstel

2 febr. 2021

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 2 februari 2021 de omgevingsvergunning vernietigd voor een hotelplan aan de Amstel hoek Nieuwe Prinsengracht, vlakbij Carré. De vergunning is in 2019 verleend door het College van B & W toen de hotelstop al van kracht was.
[Meer lezen]

Meer doortastendheid gevraagd in de Aanpak Binnenstad

26 jan. 2021

In een inspraakreactie op de raadsbrief over de Aanpak Binnenstad heeft de VVAB een verplaatsing van de raamprostitutie en invoering van het ingezetenencriterium voor de coffeeshops bepleit. Maar er is meer nodig.
[Meer lezen]

Reuzenrad aan het Oosterdok?

5 jan. 2021

Op 29 december 2020 werd een vergunning gepubliceerd voor een reuzenrad aan het Oosterdok. Het reuzenrad wordt volgens de vergunning geplaatst door Vallentgoed Kermisexploitatie BV.
[Meer lezen]

Sloop satelliet Nederlandsche Bank begonnen

4 jan. 2021

De sloop van de satelliettoren van de Nederlandsche Bank op het Frederiksplein is begonnen. Het bankgebouw ondergaat een belangrijke transformatie en krijgt een meer open karakter. De zichtlijn vanuit de Utrechtsestraat komt weer vrij.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2022]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2000-2008]