Zienswijze nieuwe uitgaansgelegenheid Halvemaansteeg

De volgende stap in de vergunningsverlening voor een 'cultuurclubhuis' in de Halvemaansteeg is gezet. In een uitgebreide procedure is het ontwerpbesluit ter visie gelegd. De VVAB heeft met een zienswijze hierop gereageerd.
Achter deze gevelwand van de Amstel bij de Halvemaansteeg moet een groot uitgaanscomplex komen. (foto Walther Schoonenberg)

De VVAB constateert dat in het ontwerpbesluit niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan de consequenties van het bouwplan - gericht op facilitering van een nieuwe uitgaansfunctie - op de leefbaarheid, terwijl de vereniging en ook omwonenden daar nu juist de meeste moeite mee hebben. De beoogde locatie van de uitgaansgelegenheid bevindt zich al in een overbelaste buurt. Harde garanties ontbreken tegen potentiële overlast van klanten op straat. Bovendien biedt de op afstand gelegen fietsenstalling in de Kalvertoren geen structureel antwoord op de verwachte fietsparkeerproblematiek.

De VVAB vraagt het stadsdeelbestuur nu en in de toekomst consequent in te zetten op verbetering van de balans. Een leefbaarder buurt is alleen mogelijk door vermindering en spreiding van overlastgevende functies. Het stadsbestuur heeft immers uitgesproken dat de nadruk meer dan voorheen dient te liggen op het herstel van een goed woon- en werkklimaat in plaats van op versterking van de pretfunctie van de binnenstad. Daarmee valt dit bouwplan niet mee te rijmen.
Daar komt nog bij dat het realiseren van twee ondergrondse bouwlagen middenin een bouwblok waar gewoond wordt, risico's met zich mee brengt op schade aan de kwetsbare monumenten in de directe omgeving. De gemeente is de laatste jaren nu juist strenger geworden ten aanzien van het toestaan van betonnen onderkelderingen. Waarom dan toch medewerking verlenen aan het onderhavige bouwplan?

De VVAB adviseert het stadsdeelbestuur de in het geding zijnde belangen opnieuw af te wegen en geen medewerking te verlenen aan het onderhavige bouwplan, dan wel daar dusdanige voorwaarden aan te koppelen dat het voorkómen van overlast, schade en precedentwerking beter wordt geborgd dan nu het geval is.

Na de publicatie van het definitieve besluit, te verwachten na beëindiging van de huidige periode van tervisielegging, kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

De volledige tekst van de zienswijze is te lezen hier:
[Zienswijze] (PDF-bestand, 174.1 KB)

Eerder bericht:
[Bouwplan opnieuw aan de orde]


(WS, 17/6/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.