Bevordering goederenvervoer over het water

In een brief aan de opstellers van de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar doet de VVAB voorstellen om het goederenvervoer over de grachten te bevorderen. De kwetsbaarheid van bruggen en kademuren maakt de urgentie daarvan des te groter.
Bouwcontainers worden op de vrachtvervoerder van Mokum Mariteam getakeld. (foto W.S.)

De Werkgroep Water van de VVAB heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een vijftal Amsterdamse ondernemingen die actief zijn op het gebied van transport van goederen over het water, zoals bouwmaterialen, aanvoer horeca, aanvoer stadsmeubilair e.d. De vereniging zou graag willen dat de gemeente er de komende jaren alles aan doet om zo veel mogelijk transport in de binnenstad over het water te doen plaatsvinden. Het is goed dat het gemeentebestuur een Uitvoeringsplan Transport over Water heeft vastgesteld, maar in de praktijk gebeurt er nog weinig. De gemeente zou meer de regie moeten nemen.

De gemeente zou naar een einddoel kunnen toewerken, om uiterlijk 2030 een groot deel van het transport in de binnenstad over het water te laten plaatsvinden. Om de vrijblijvendheid in het uitvoeringsplan op te heffen zou de gemeente meer fysiek moeten investeren. Bijvoorbeeld in laad- en losplekken en oplaadinfrastructuur. Ook kan bij het verlenen van omgevingvergunningen als voorwaarde worden gesteld dat er alleen nog bouwmaterialen over het water wordt aan- en afgevoerd. En de gemeente kan maatregelen nemen als het instellen van venstertijden, bundelen van goederenstromen, fysieke beperkingen wegnemen, e.d.

[Brief aan de politieke partijen] (PDF-bestand, 90.8 KB)


(WS, 15/9/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.