Huidige plannen Amsterdam Museum zijn onacceptabel

De VVAB is het met het oordeel van CRK eens dat de huidige plannen van het Amsterdam Museum onacceptabel zijn. Er moet een veel minder ingrijpend plan komen, met meer respect voor de cultuurhistorie.
Artist impression van de nieuwe museumzalen op de hoek van NZ Voorburgwal (Amsterdam Museum)

De verbouwingsplannen voor het Amsterdam Museum zijn op 3 februari en op 14 juli in de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) besproken. De commissie is niet akkoord en heeft het museum teruggestuurd naar de tekentafel. De centrale vraag luidt of de verbouwing respectvol wordt ingepast in het waardevolle en historisch gegroeide ensemble en de nieuwe toevoegingen zich voldoende voegen in de bestaande stedenbouwkundige structuur. De conclusie luidt dat dat niet het geval is. Het plan behelst een te grote ingreep in de gegroeide structuur. De nieuwe bouwmassa’s zijn te massief en sluiten niet aan bij de bestaande bebouwing. Ook stelt de commissie de vraag of de periode van de architecten Van Kasteel en Schippers helemaal moet worden weggepoetst.

De VVAB is het met dit oordeel eens. Voor ons kan elke ingreep in een monumentaal complex, dus ook die van 1975, teruggedraaid worden. De eis die wij echter stellen is dezelfde als die van CRK: een latere ingreep mag alleen ongedaan worden gemaakt als het complex er beter van wordt, wat inhoudt dat de kwaliteit die komt groter moet zijn dan de kwaliteit die gaat. Ondanks het feit dat de tot nu toe verstrekte informatie onvoldoende is om de verbouwplannen goed te kunnen beoordelen is ons inmiddels wel duidelijk dat de huidige plannen niet aan deze eis voldoen en dus voor ons ook niet acceptabel zijn. De VVAB verwacht niet dat een marginale of cosmetische aanpassing het verschil zal maken. Er moet, vindt de VVAB, een veel minder ingrijpend plan komen met meer respect voor de cultuurhistorie van het gebouw. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de ingreep van 1964-1975, waaronder de Schuttersgalerij, inmiddels deel uitmaakt van de cultuurhistorie van het gebouw. Ook de stenen binnenplaatsen en de gevelstenenmuur dienen behouden te blijven. Het mag duidelijk zijn dat de vereniging pas een eindoordeel kan hebben als de plannen definitief zijn en een vergunning wordt aangevraagd. Dat is het moment voor de finale afweging of de ingreep in balans is.

Eerder bericht:
[Amsterdam Museum terug naar de tekentafel]

[Wordt het 'Amsterdams Historisch' definitief geschiedenis?] (Binnenstad 304)

[1ste advies CRK] (3 februari 2021, PDF-bestand)

[2de advies CRK] (14 juli 2021, PDF-bestand)


(WS, 28/7/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Nu de VVAB eindelijk weer ruimte heeft om een actiegerichte koers te varen lijkt het mij goed om die te gebruiken inzake de onzalige verbouwplannen van het Amsterdam Museum. [Meer lezen]

 Betty Nijmeijer 12/9/2021 18:13:56

De museale koers van het AM is al enkele jaren passender bij Pretpark Amsterdam of Toeristenwalhalla Amsterdam dan bij Historisch Amsterdam, Monumentaal Amsterdam of - waar het uiteindelijk om zou moeten gaan - de Stad Amsterdam.

 peer 3/4/2021 00:54:39

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.