Govert Janssen is de nieuwe voorzitter van de VVAB

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) op vrijdag 10 september 2021 in de Zuiderkerk is een nieuw bestuur gekozen.
Govert Janssen

Mr Govert Janssen (1949) is benoemd als de nieuwe voorzitter van de VVAB. Govert heeft een lange staat van dienst als jurist. Hij heeft onder meer als zelfstandig advocaat een advocatenkantoor gerund. Zijn juridische expertise en ervaring komt in het bestuur goed van pas. Verder heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld, met name op het gebied van cultuur-historisch erfgoed. Recent nog was hij actief om het Etty Hillesumhuis te redden. De actiegerichtheid van de VVAB spreekt hem bijzonder aan.

In het bestuur werd ook Yifat Levron (1967) gekozen. Yifat Levron is zo'n 25 jaar geleden begonnen met architectuur- en stedenbouwkundige projecten in Israël, heeft vervolgens voor enkele grote Amsterdamse bureaus gewerkt als architect en projectleider, en is sinds 2010 zelfstandig restauratiearchitect in Amsterdam. Yifat voelt zich sterk verbonden met de binnenstad van Amsterdam, vanwege de historische schoonheid van dit unieke werelderfgoed, maar ook vanwege de opgaven die daar liggen, zoals het respectvol verduurzamen van monumenten.

Walther Schoonenberg (1957) werd eveneens gekozen in het bestuur. Walther is architectuurhistoricus en werkt al jarenlang voor de vereniging, in verschillende rollen en functies. Hij was in de jaren 2000-2011 voorzitter en secretaris en daarna tot 1 september 2021 betaald secretaris en beleidsmedewerker van de vereniging. Hij staat bekend als een kenner van de geschiedenis en architectuur van de Amsterdamse binnenstad, heeft vele artikelen geschreven, onder andere in ons blad 'Binnenstad', en vele acties en juridische procedures voor de vereniging gevoerd. Hij beschouwt de binnenstad als één van de meest waardevolle historische binnensteden van de wereld waarmee zorgvuldig omgegaan moet worden.

Het nieuwe bestuur is direct aan het werk gegaan. Op de eerste bestuursvergadering van dinsdag 14 september 2021 werd Walther Schoonenberg aangesteld als secretaris. De eerste taak waar het bestuur zich voor gesteld ziet, is het zoeken van een nieuwe penningmeester. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Koers van de vereniging

Impressie van de ledenvergadering (foto Wim Ruigrok)

Aan de verkiezing van de nieuwe bestuursleden ging een discussie op de Algemene Ledenvergadering vooraf over de koers van de vereniging. De vergadering besloot dat de VVAB zich weer in de eerste plaats moest richten op verwezenlijking van haar statutaire doelstelling, dat wil zeggen dat zij als erfgoedorganisatie opkomt voor het behoud van monumentale waarden, hetgeen niet mogelijk is zonder een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat. Dit betekent onder meer dat vereniging de afweging van verschillende algemene belangen van de binnenstad voortaan aan de politiek zal overlaten, maar natuurlijk niet dat zij gesprekken met de gemeente of zelfs opdrachtgevers over alternatieve oplossingen uit de weg wil gaan. De vereniging is dus geen algemene belangenorganisatie van de binnenstad, maar een erfgoedorganisatie. Het nieuwe bestuur gaat aan deze uitkomst van de ALV uitvoering geven en heeft daarvoor een duidelijk mandaat gekregen.

Meer lezen:
[Interview met Govert Janssen] (Binnenstad 305)


(WS, 15/9/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.