Nieuwsarchief

2017

Vuurwerkvrije zone in de binnenstad

12 dec. 2017

De VVAB vraagt de burgemeester een vuurwerkvrije zone in te stellen voor de historische binnenstad van Amsterdam. Al eerder vroeg de vereniging, samen met andere erfgoedorganisaties, om een dergelijk verbod op particulier vuurwerk.
[Meer lezen]

Bezwaren tegen bouwplan Halvemaansteeg

6 dec. 2017

De VVAB heeft een brief geschreven aan het stadsdeel waarin zij haar bezwaren uit over een groot bouwplan aan de Halvemaansteeg voor een uitgaanscentrum, waarbij zelfs twee verdiepingen onder de grond worden gemaakt.
[Meer lezen]

Behoud ateliergebouw Lauriergracht!

5 dec. 2017

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van de ateliers van kunstenaars in het voormalige schoolgebouw Lauriergracht 6. De gemeente is voornemens het pand te verkopen waardoor de toekomst van het ateliergebouw onzeker is.
[Meer lezen]

Openbare verlichting stegen

10 nov. 2017

In een raadsadres heeft de VVAB gepleit voor een nieuwe standaard openbare verlichting in de stegen die recht doet aan het beschermd stadsgezicht. Dit naar aanleiding van een proefopstelling van de BIZ Kalverstraat van openbare verlichting aan spandraden in de Watersteeg.
[Meer lezen]

Oproep voor meer ogen op straat

6 nov. 2017

De afgelopen jaren is er door illegale werkzaamheden schade aan ons erfgoed ontstaan. Noodzakelijk is nu vooral dat er op de korte termijn meer ogen op straat komen. Dat erkent ook het stadsdeel. Ziet u iets wat niet in orde lijkt, u kunt het altijd bij de VVAB melden of contact leggen met het stadsdeel.
[Meer lezen]

Crowd for the crown

23 okt. 2017

De VVAG is met steun van de VVAB een crowdfunding-project gestart om de restauratie van een uniek Amsterdams monument te kunnen bekostigen: het timpaan van het Oudezijds Heerenlogement, met het wapen van Amsterdam, twee leeuwen en de onlangs teruggevonden keizerskroon.
[Meer lezen]

Van Houtenpanden

11 okt. 2017

Op de website van Het Parool stond op 12 september 2017 een interview door Ton Damen met Vincent van Rossem. De krant stelt dat de VVAB en de gemeente zouden kiezen voor een stad met 'alleen maar topmonumenten' en concludeert dat er in onze vereniging sprake is van een 'richtingenstrijd' binnen het bestuur van de VVAB, of zelfs binnen de erfgoedsector in den brede.
[Meer lezen]

VVAB stelt politieke prioriteiten

8 okt. 2017

In een brief die de VVAB aan de politieke partijen heeft gestuurd, stelt zij dat de uniciteit en authenticiteit van de Amsterdamse binnenstad in gevaar zijn. Er is een samenhangende visie nodig en de moed om echte keuzes te maken. De VVAB roept de partijen op de kwaliteit van de monumentale, levende stad te beschermen en de commercialisering te stoppen.
[Meer lezen]

Rechtbank zet streep door nieuwbouw Heineken Hoek

3 okt. 2017

De grootschalige hotelontwikkeling op de hoek van het Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen, de Heinekenhoek, gaat mogelijk niet door. De rechtbank vernietigde zowel de sloop- als de bouwvergunning. De gemeente dient de hotelontwikkeling opnieuw te beoordelen en die heroverweging moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
[Meer lezen]

Reactie op nieuwe geluidbeleid bij evenementen

24 sept. 2017

De VVAB heeft in een inspraakreactie gereageerd op het nieuwe geluidbeleid bij evenementen. Daarin vraagt de vereniging om een verdere aanscherping. Het nieuwe geluidbeleid moet ingaan op 1 januari 2018.
[Meer lezen]

Sluisbuurt enigszins aangepast

12 sept. 2017

Op 27 september vindt in de gemeenteraad de besluitvorming plaats over Sluisbuurt. De gemeente heeft het plan voor een hoogbouwbuurt op het Zeeburgereiland enigszins aangepast. Een groep bewoners heeft een aankondiging gedaan voor het houden van een referendum over het Sluisbuurtplan.
[Meer lezen]

Beroep tegen terras op brugvleugel gegrond

29 aug. 2017

De rechtbank Amsterdam acht een beroep van de VVAB tegen een terras op een brugvleugel gegrond. Het besluit tot verlenen vergunning werd door de rechtbank vernietigd. Nieuwe besluiten zullen beter moeten worden gemotiveerd.
[Meer lezen]

Geen liefdesslotjes aan onze bruggen

23 jul. 2017

In een brief steunt de VVAB het stadsdeelbestuur in het object-vrij houden van onze monumentale bruggen. De vereniging maakt zich zorgen over de mogelijke beschadiging van onze bruggen. Bovendien doen de trossen slotjes afbreuk aan het uiterlijk van de brug, hetgeen het stadsgezicht niet ten goede komt.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen gedeeltelijke sloop Rasphuispoortje

12 jul. 2017

Met toestemming van het gemeentebestuur en zonder advies in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het monumentale Rasphuispoortje aan de Heiligeweg losgehakt uit de muur waardoor het poortje een losstaand object werd. De VVAB heeft daartegen bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Gemeente doet aangifte van illegale sloop

16 jun. 2017

Onlangs heeft stadsdeel Centrum aangifte gedaan van de sloop van een monumentaal interieur van een grachtenhuis aan de Keizersgracht. De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning expliciet was aangegeven dat de monumentale delen intact moesten blijven.
[Meer lezen]

Fiscale aftrek blijft bestaan

12 jun. 2017

De fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenwoningen blijft bestaan. Een kleine tekstregel aan het eind van het bericht van het Ministerie van Financiƫn over de Voorjaarsnota 2017 brengt onverwacht goed nieuws voor eigenaren van monumentenpanden.
[Meer lezen]

Bijna tweeduizend reacties voor meldplicht

26 mei 2017

In zes dagen tijd werden on-line bijna tweeduizend inspraakreacties voor een meldplicht vakantieverhuur verzameld. Met een invulformulier konden bewoners op een gemakkelijke manier hun zienswijze kenbaar maken. De VVAB overhandigde de inspraakreacties op 2 juni aan wethouder Ivens.
[Meer lezen]

VVAB blij met beslissing UvA

26 mei 2017

Een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) kan het beste gerealiseerd worden op het Binnengasthuisterrein. Tot die conclusie is het College van Bestuur gekomen, op basis van de raadpleging van de academische gemeenschap, waarbij ook de VVAB in een gesprek met de UvA reeds haar standpunt had laten kennen.
[Meer lezen]

Amsterdam heeft behoefte aan betaalbare woningen

17 mei 2017

Het debat over Sluisbuurt werd tot nu toe voornamelijk in de media gevoerd. Op dinsdagavond 16 mei organiseerde de raadscommissie ruimtelijke ordening echter een hoorzitting waar verschillende deskundigen aan het woord kwamen. Namens de VVAB sprak Walther Schoonenberg.
[Meer lezen]

Besluit Van Houtenpanden onvoldoende onderbouwd

10 mei 2017

Het stadsdeel Centrum wilde afzien van de eerder door de deelraad voorgenomen plaatsing van een aantal Van Houtenmonumenten op de monumentenlijst, maar de Bestuurscommissie vindt de beargumentatie daarvan vooralsnog onvoldoende. De VVAB bepleit dat het eerdere raadsbesluit van 2007 alsnog wordt uitgevoerd.
[Meer lezen]

Rondleidingen Wallengebied

5 apr. 2017

Een brede vertegenwoordiging van touroperators zette haar handtekening onder een convenant met richtlijnen voor rondleidingen in groepen in het Wallengebied. De touroperators deden dit samen met wethouder Ollongren en stadsdeelvoorzitter Oranje en verschillende belangenverenigingen uit de buurt, waaronder de VVAB.
[Meer lezen]

Alternatief plan voor Sluisbuurt

25 mart. 2017

Architect Sjoerd Soeters heeft een alternatief stedenbouwkundig programma gemaakt voor de 'Sluisbuurt', een beoogde nieuwbouwwijk op het Zeeburgereiland. Het plan toont aan dat dezelfde aantallen woningen en dichtheid is te bereiken zonder super-hoogbouw.
[Meer lezen]

Illegale sloop op de Keizersgracht stilgelegd

24 mart. 2017

Op de Keizersgracht heeft illegale sloop plaatsgevonden in een monumentaal grachtenhuis. Na een melding van de VVAB heeft het stadsdeel een bouwstop opgelegd. De eigenaar moet een herstelplan maken dat door de gemeente zal worden beoordeeld.
[Meer lezen]

Meer dan 10.000 handtekeningen voor Jacob Hooij

21 mart. 2017

De Amsterdammers willen dat de drogisterij Jacob Hooij op de Kloveniersburgwal behouden blijft. Meer dan 10.000 mensen hebben de petitie voor het behoud van de historische winkel inmiddels getekend. De winkel wordt bedreigd omdat de eigenaar van het pand de huur heeft opgezegd.
[Meer lezen]

Mirakelkolom terug op het Rokin

25 febr. 2017

De Mirakelkolom is terug op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en opgeslagen op een gemeentelijk terrein. In de nacht van 24 op 25 februari werd het gedenkteken opnieuw opgericht.
[Meer lezen]

Nieuwe gevelstenen-website

22 febr. 2017

De Vereniging Vrienden van Amsterdams Gevelstenen (VVAG) heeft een nieuwe website gelanceerd over de gevelstenen van Amsterdam. Aan de website is ruim een jaar gewerkt. De site geeft informatie in beeld en tekst over de ruim duizend gevelstenen aan de openbare weg in onze stad.
[Meer lezen]

Beroep tegen Heineken Hoek

15 febr. 2017

De VVAB heeft bij de Amsterdamse rechtbank beroep aangetekend tegen de afgegeven bouwvergunning voor de nieuwbouw voor de Heineken Hoek op het Leidseplein / Kleine-Gartmanplantsoen. In het beroepsschrift schrijft de VVAB dat het bouwplan in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien is het nieuwe hotel strijdig met het hotelbeleid.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgrevebrug

9 febr. 2017

Brug nummer 296, over de Recht Boomssloot bij de Kromme Boomssloot in de Nieuwmarktbuurt, werd op 9 februari 2017 vernoemd naar de grote monumentenbeschermer Geurt Brinkgreve (1917-2005). Hij ijverde voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad en was de redder van vele belangrijke monumenten zoals het Huis de Pinto.
[Meer lezen]

Fiscale aftrek in 2017 blijft

4 jan. 2017

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Na het debat met de Tweede Kamer op 7 november 2016 heeft de minister per brief besloten de wet 'aan te houden'.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]