Nieuwsarchief

2020

Inventarisatie

17 dec. 2020

Nu we weer in Corona-lockdown zitten, maken we regelmatig een wandeling door de binnenstad om een luchtje te scheppen en de benen te strekken. Als u op zo'n wandelingetje een vervallen pand ziet met ernstig achterstallig onderhoud, laat het ons dan weten!
[Meer lezen]

Stegen en gangen

15 dec. 2020

Na een gemeentelijke inventarisatie heeft de gemeente bij de ingang van zo'n honderd stegen een straatnaambordje met de historische naam geplaatst. Deze nieuwe bordjes zijn wit met blauwe letters. Op deze manier blijft de herinnering bewaard aan deze vaak afgesloten straatjes.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve-bokaal

10 dec. 2020

De wisselbokaal gaat dit jaar naar Hotel MAI op de Geldersekade, van architect André van Stigt. De uitreiking vond plaats in een livestream-uitzending op 10 december 2020.
[Meer lezen]

Gevelfragmenten

9 dec. 2020

De gemeente Amsterdam bezit een grote hoeveelheid gevelfragmenten van gesloopte panden, opgeslagen met het doel deze te hergebruiken bij restauraties of nieuwbouw in de Amsterdamse binnenstad. Als u denkt in aanmerking te komen, laat het ons weten!
[Meer lezen]

Alternatief plan voor kademuurherstel spaart bomen

24 nov. 2020

De VVAB heeft in een brief aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel aangeboden. In de Methode De Beaufort wordt de fundering van de kademuur hersteld zonder de kademuur zelf te slopen. Daardoor is het mogelijk de bomen te behouden.
[Meer lezen]

Red de bomen bij kademuurvernieuwing

12 nov. 2020

Wie zich bezorgd maakt om het lot van de bomen en de gemeente wil vragen de programmering aan te passen totdat de boombesparende technieken zijn uitontwikkeld, wordt gevraagd de door het comité Westelijke Grachtengordel georganiseerde petitie te tekenen.
[Meer lezen]

Terrassen in corona-tijd

1 okt. 2020

De tijdelijke terrasmaatregel is verlengd tot 1 maart 2021. Het gaat nu om tijdelijke winterterrassen. Laat ons horen wat u vindt. Wij betrekken uw inbreng bij onze reactie.
[Meer lezen]

Ons' Lieve Heer op Solder

25 aug. 2020

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in een brief aan de Raad museum Ons' Lieve Heer op Solder voorgedragen voor een positie in de Amsterdamse Basisinfrastructuur. Door de beëindiging van de subsidie van het Amsterdamse Fond voor de Kunst (AFK) werd het unieke museum met sluiting bedreigd.
[Meer lezen]

Ons' Lieve Heer op Solder

13 aug. 2020

De Amsterdamse erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, komen in een brandbrief aan het gemeentebestuur op voor het behoud van museum Ons' Lieve Heer op Solder. Door de beëindiging van de subsidie van het Amsterdamse Fond voor de Kunst (AFK) dreigt sluiting.
[Meer lezen]

Een pleidooi: 'De wal keert het schip'

12 aug. 2020

Brengt de coronapandemie nu eindelijk de gehoopte omslag in het denken? Verenigingsleden Jaap van Gent, Maarten Kleiweg en Jos Koets schreven een pleidooi, waarin zij een oproep doen aan alle burgers van de stad om hier aan bij te dragen.
[Meer lezen]

Geen groenperkjes op de grachten

18 jul. 2020

In een schriftelijke inspraakreactie op de Groenvisie van de gemeente Amsterdam heeft de VVAB kritiek geleverd op de sluipende komst van groenperkjes op de grachten. Dat is een verkeerde manier van 'vergroening' omdat de grachten een beschermd stadsgezicht vormen.
[Meer lezen]

Leidsekade 100-101

16 jul. 2020

Van de panden Leidsekade 100-101 dreigt het monumentale interieur te worden gesloopt. In het goedgekeurde bouwplan worden 6 woningen vervangen door 18 woninkjes. De VVAB heeft voor deze panden met spoed de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd.
[Meer lezen]

Keizersgracht 318 gekraakt

15 jul. 2020

Het pand Keizersgracht 318 werd op 13 juli 2020 gekraakt. De krakers zeggen dat zij het pand weer bewoonbaar gaan maken. Dat zal niet eenvoudig zijn, want het monumentale pand werd in 2017 inwendig gesloopt en onbewoonbaar gemaakt door de verwijdering van WC's, keukens e.d.
[Meer lezen]

Volksinitiatief om het drugstoerisme te stoppen

14 jul. 2020

Wij brengen bij deze het volksinitiatief Stop het drugstoerisme in Amsterdam onder uw aandacht. Onderteken het volksinitiatief als u het er mee eens bent dat ook in Amsterdam de coffeeshops alleen drugs mogen verkopen aan de eigen inwoners.
[Meer lezen]

Volksinitiatief om het massatoerisme te beperken

16 jun. 2020

Er is een volksinitiatief gestart met een voorstel voor het concreet in de hand houden van bezoekersstromen in Amsterdam in de toekomst. Het initiatief heeft in korte tijd meer dan 20.000 ondertekeningen opgeleverd.
[Meer lezen]

Bouwbord verplicht

9 jun. 2020

Voor verbouwingen in het stadsdeel Centrum, maar ook in West en Zuid, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, is met ingang van heden een bouwbord verplicht.
[Meer lezen]

Monumentenstatus aangevraagd voor panden Leidsekade

2 jun. 2020

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de panden Leidsekade 100 en 101. De panden zijn van hoge monumentale waarde, 'orde 1'-panden, maar de gemeente heeft kennelijk vergeten ze aan te wijzen als beschermd monumenten.
[Meer lezen]

Meer dan 20 organisaties lanceren gezamenlijk actieplan Stad in Balans

21 mei 2020

Een grote groep Amsterdamse organisaties heeft gezamenlijk het Actieplan Stad in Balans opgesteld. Met dit Actieplan doen zij concrete en samenhangende voorstellen om de balans in de binnenstad van Amsterdam te herstellen. Het plan werd aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.
[Meer lezen]

VVAB bepleit een totaalverbod voor vakantieverhuur

19 mei 2020

De VVAB heeft gereageerd op het voorstel om in een aantal buurten de vakantieverhuur (waarbij de hele woning wordt verhuurd aan toeristen en de hoofdbewoner tijdelijk elders verblijft) te verbieden. De vereniging pleit voor een totaalverbod.
[Meer lezen]

VVAB reageert op plan terrassen uit te breiden

15 mei 2020

Het voorstel om op de Nieuwmarkt één groot gedeeld terras te maken blijkt enthousiast te zijn ontvangen door de burgemeester, maar ook veel kritiek op te roepen. De VVAB roept het stadsbestuur op ervoor zorg te dragen dat de verrassende kwaliteiten van een minder drukke stad behouden en beleefbaar blijven.
[Meer lezen]

Corona onthult hoe de Wallen zijn verknoeid

10 mei 2020

Door de crisis is het uitgestorven op de Amsterdamse Wallen. De VVAB en twee bewonersorganisaties vragen in een ingezonden brief om maatregelen om de balans te herstellen.
[Meer lezen]

'De daken moeten vol!'

1 mei 2020

'De daken moeten vol!' is het credo van wethouder Marieke van Doorninck, die in maart 2020 haar langverwachte en door het college van B&W vastgestelde Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 het levenslicht liet zien, later gevolgd door een Transitievisie Warmte.
[Meer lezen]

Inspraak vakantieverhuur: laat uw stem horen!

28 apr. 2020

De gemeente wil drie wijken aanwijzen waarvoor per 1 juli 2020 geen vakantieverhuur-vergunningen meer zullen worden afgegeven. Het voorgenomen besluit staat open voor inspraak tot en met 28 mei 2020. De VVAB roept haar leden op hun stem te laten horen!
[Meer lezen]

Adhesie voor monumenaanvraag huis van Etty Hillesum

23 apr. 2020

De VVAB heeft adhesie betuigd aan het Cuypersgenootschap voor de aanvraag tot aanwijzing van Gabriël Metsustraat 2, 4 en 6, waar Etty Hillesum haar dagboek schreef, als gemeentelijk monument. Deze panden dreigen gesloopt te worden.
[Meer lezen]

Zienswijze 'ruimte voor de voetganger'

22 apr. 2020

In een schriftelijke inspraakreactie op het concept-beleidsplan 'ruimte voor de voetganger' heeft de VVAB ingestemd met de uitgangspunten van het nieuwe gemeentelijk beleid inzake de voetganger. De vereniging verzoekt de gemeente de vrije doorloopruimte voor voetgangers meer consequent door te voeren.
[Meer lezen]

Welke winkels zijn open?

1 apr. 2020

Er zijn best nog wel winkels open. Maar welke? Op de website van de ondernemersvereniging Amsterdam City staat een zo volledig mogelijk overzicht.
[Meer lezen]

Zienswijze inzake het nieuwe Kader Buitenreclame

23 mart. 2020

De VVAB heeft in een zienswijze gereageerd op het conceptbeleidsplan Kader Buitenreclame. In haar reactie schrijft de vereniging blij te zijn met de koerswijziging ten opzichte van het huidige beleidsplan, maar vraagt desalniettemin om een steviger inzet en een meer consistente aanpak.
[Meer lezen]

VVAB bepleit rondleidingen voor max. 8 personen

3 mart. 2020

Het College heeft tot een nieuw rondleidingenbeleid besloten waarbij voor groepen van max. 5 personen ontheffing wordt verleend. De VVAB heeft in een zienswijze een lans gebroken voor educatieve instellingen als het Gilde Amsterdam en het Theo Thijssen Museum die van oudsher rondleidingen geven in de binnenstad.
[Meer lezen]

Bezwaren tegen tentoonstelling Oude Kerk

18 febr. 2020

De VVAB heeft bezwaren tegen de huidige tentoonstelling in de Oude Kerk. De vereniging heeft in een handhavingsverzoek om nadere informatie gevraagd.
[Meer lezen]

Rechtszaak rode raam

14 febr. 2020

Op dinsdag 11 februari vond de rechtszaak plaats over het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. De vereniging bracht enkele nadere stukken in, onder meer van oud-directeur Herbert van Hasselt. Uitspraak over zes weken.
[Meer lezen]

Informatie woonhuissubsidie

13 febr. 2020

Van 1 maart tot en met 30 april 2020 kunt u als eigenaar van een rijksmonument de woonhuissubsidie aanvragen over kosten van de instandhouding. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019.
[Meer lezen]

Stoep-nietjes ter discussie

17 jan. 2020

De VVAB is verrast door de plotselinge komst van nietjes op de stoep van de Herengracht rondom keldergaten. De hekjes vormen een aantasting van het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

VVAB wil een ander gebruik van de Oude Kerk

9 jan. 2020

De VVAB heeft in een raadsadres de alarmklok geluid over de Oude Kerk. In een aantal inspraakreacties in de raadscommissie van 8 januari 2020 werden vraagtekens gezet bij de huidige exploitatie van het gebouw die het gebouw niet voldoende respecteert.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten.

Ouder nieuws
[2023] [2022] [2021] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2000-2008]

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Twitter.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]