Vereniging heeft bezwaar tegen aantasting van orde 2-pand door Ons' Lieve Heer op Solder

De vereniging heeft in een zienswijze aan het stadsdeel Centrum laten weten dat er ernstige bezwaren zijn tegen de voorgestelde ingreep in het hoekpand OZ Voorburgwal 38 hoek Heintje Hoeksteeg door Museum Amstelkring, oftewel Ons' Lieve Heer op Solder. Behalve een aantasting van de waarde van het pand betekenen de voorgestelde ingrepen tevens een onaanvaardbare aantasting van het beschermde stadsgezicht.

Oudezijds Voorburgwal 38 is een pand in het beschermd stadsgezicht dat op de waarderingskaart is ingedeeld als orde 2. Bij een orde 2-pand dient zoveel mogelijk te worden uitgegaan van een restauratieve aanpak van de straatgevels en de kap. De oorspronkelijke gevelelementen moeten worden gehandhaafd en indien nodig hersteld. Het museum wil allesbehalve dat doen, maar het pand zodanig onttakelen dat sprake zal zijn van een 21ste-eeuwse toevoeging dus aantasting van de monumentale en gave gevelwand. Niet alleen worden de vensteropeningen van de voorgevel gewijzigd, waarbij ze een uniforme, doodse uitstraling zullen verkrijgen, tevens worden de markante onderpui uit de jaren twintig en de kroonlijst en dakkapel verwijderd, zodat deze gevel van alle waardevolle, karakteristieke elementen beroofd wordt. Ook de zijgevel blijft niet onaangeroerd. Alle bestaande vensteropeningen zullen worden dichtgezet en nieuwe, modern vormgegeven ramen worden toegevoegd, waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met de bestaande gevelindeling. De architect is Felix Claus. De Welstandscommissie is akkoord gegaan met het bouwplan.

De maquette toont de ingrepende onttakeling van het orde 2-pand.

De aanleiding voor deze ingrepen is gelegen in het gegeven dat bij de verbouwing de vloerniveau’s van nummer 38 moesten worden aangepast om aan bouwtechnische en programmatische eisen te voldoen. Gegeven de absolute noodzaak tot uitbreiding van de faciliteiten van het museum, de plaatsgebondenheid van het museum en het ontbreken van alternatieven kan het onaangetast laten van het bestaande pand onmogelijk als randvoorwaarde gesteld worden. Dat neemt echter niet weg dat geprobeerd moet worden een eventuele aantasting zo klein mogelijk te laten zijn en zelfs om de ernstig verwaarloosde toestand van het gebouw zo mogelijk ongedaan te maken. De ingrepen in de bestaande gevel gaan echter verder dan het strikt noodzakelijke.

Terzijde zij opgemerkt dat er jarenlang wordt gepraat over de museumuitbreiding. Een eerder plan voor het maken van luchtbruggen over de Heintje Hoeksteeg strandde op verzet van onder andere onze vereniging. Het huidige plan behelst het maken van een ondergrondse verbinding waartegen de vereniging geen bezwaar heeft. Dat is een goede oplossing.

Hoe nu verder? Het stadsdeel neemt op basis van de uitgebrachte adviezen, waaronder de zienswijze van de vereniging, een besluit, waartegen eventueel door de vereniging formeel bezwaar kan worden aangetekend. Wij hopen echter dat het stadsdeel de gevraagde vergunning niet verleend.

Meer lezen:
[Zienswijze] (4 februari 2010)

(WS, 27/2/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.