Bas Boot is weg

Na een jarenlange procedure hebben VVAB en stadsdeel Centrum aan het langste eind getrokken: de Bas Boot is weg uit de Prinsengracht. De eigenaar heeft de boot verkocht en zelf verwijderd en zal binnenkort een aanvraag doen voor een nieuwe woonboot die wel aan de regels voldoet. De ligplaats blijft voor hem gereserveerd, wat overigens vrij ongebruikelijk is.
De Bas Boot nog op zijn oude ligplaats, t/o Prinsengracht 239 (foto Thomas Schlijper)

De VVAB had het stadsdeelbestuur in oktober 2010 verzocht tot handhaving over te gaan en de woonboot te doen verwijderen. Het uiterlijk en de omvang van deze woonboot was in strijd met de verleende vervangingsvergunning en de vervangingsregels. Een woonboot met een schip als onderbouw was vervangen door een ark: een woning op een betonnen bak. Daardoor was het stadsgezicht geschaad. Het stadsdeel was na een uitspraak van de Raad van State in maart 2010 gerechtigd tot handhaving over te gaan, maar maakte van deze juridische mogelijkheden geen gebruik. Na een handhavingsverzoek van de VVAB ging het stadsdeel tot actie over.

De woonbootbewoner verzette zich fel tegen de gedwongen verhuizing naar een locatie elders in de binnenstad. Een gedwongen verhuizing is voorkomen doordat de eigenaar toezegde de boot te vervangen door een nieuwe boot die wel aan de regels voldoet: een schip. Hiervoor zal een aanvraag ter visie worden gelegd.

Het handhavingsverzoek van de VVAB en het geven van uitvoering daaraan door het stadsdeel heeft een gevaarlijk precedent voorkomen. Het is nu duidelijk dat de regels op het water daadwerkelijk worden gehandhaafd en dat er geen nieuwe wildgroei op het water ontstaat. Arken mogen door schepen worden vervangen, maar omgekeerd mogen schepen niet door arken worden vervangen.

Vorig artikel:
[Vereniging verzoekt stadsdeel illegaal verbouwde woonboot te verwijderen] (oktober 2010)


(WS, 7/10/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.