Bestuurscommissie staat terrassen op bruggen toe

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft een wijziging doorgevoerd in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel staat terrassen toe op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid en heeft geprobeerd de bestuurscommissie te beïnvloeden.
Voorbeeld van een terras op een brugvleugel: voetgangers moeten over de rijweg lopen.

Bestuurslid Els Iping sprak namens de VVAB de volgende inspraak uit:

Geachte bestuurscommissie,

Namens de VVAB wil ik mijn verbazing uitspreken over de procedure die gevolgd is voor zo’n ingrijpend besluit als dat over de terrassen op brugvleugels.
Het voorgenomen besluit werd geagendeerd voor de allereerste vergadering na de vakantie. De VVAB ontving vrijdag 21 augustus bericht dat het voorgenomen besluit zou worden besproken op 25 augustus. Veel andere van de 36 indieners van een zienswijze zelfs pas de dag ervoor.
Dan is inspreken niet meer mogelijk en kan u de inspraak van bewoners niet meewegen. Vooral niet omdat in de nota van beantwoording slechts een samenvatting op hoofdlijnen van de ingediende zienswijzen wordt geleverd en het dagelijks bestuur deze zeer summier afdoet. De VVAB had een uitgebreide zienswijze ingediend van twee pagina’s. Die wordt in de nota van beantwoording keurig, maar kort samengevat. Het dagelijks bestuur gaat niet in op onze vragen en argumenten, ook niet op die van andere indieners. Tijdens de commissievergadering van 25 augustus is dan ook niet ingegaan op de bezwaren van de VVAB en van omwonenden van de bedoelde terrassen.
Dat veel mensen niet in de gelegenheid waren om in te spreken was volgens het dagelijks bestuur geen punt, men had vanavond immers nog de kans om in te spreken. Dat is een gotspe dames en heren. U heeft allemaal fractievergadering gehad en uw standpunt bepaald. U weet al wat u vanavond gaat besluiten.
Ik doe toch een poging uw standpunt te beïnvloeden. Het kan toch niet zo zijn dat de bestuurscommissie, die de ogen en oren is van de buurt, op zo’n manier omgaat met de inwoners die ze vertegenwoordigt. Ik roep u op om de VVAB en andere bewoners serieus te nemen en vanavond nog geen besluit te nemen. Lees alstublieft eerst de zienswijzen van 36 individuele inwoners van de binnenstad en van de 3000 VVAB-leden en ga met hen in gesprek.

De zienswijzen en ook onze inspraak hebben er helaas niet toe geleid dat de bestuurscommissie van de plannen afzag. Wel deed stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje (D66) enkele belangrijke toezeggingen: de lijst met (ook veel nieuwe) terrassen op brugvleugels is niet definitief, doch dient slechts als voorbeeld. Oranje is bereid tot een gesprek met de VVAB over onder meer de locaties. Voorts stelde Oranje dat ‘een terras geen recht is’ en dus te allen tijde weer kan worden opgeheven. Hoe-dan-ook wordt ieder terras na drie of vijf jaar geëvalueerd en kan de vergunning worden gestaakt.

De VVAB onderzoekt de juridische mogelijkheden tegen de vergunningsverlening voor een terras op een brugvleugel.

Eerder bericht:
[Terrasuitbreiding op brugvleugels]


(WS, 7/9/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.