Bouwvergunning Nieuwe Jonkerstraat alsnog geweigerd

Op 15 mei 2008 is bouwvergunning verleend voor een groot bouwplan aan de Nieuwe Jonkerstraat 13 t/m 17 dat in strijd was met met de regels van het bestemmingsplan en de welstandsnota. Tegen die vergunning zijn in juni 2008 zes bezwaarschriften ingediend, waarvan één van onze vereniging. Op 27 november 2009 is, na een ongekend lange heroverwegingsprocedure, de bouwvergunning door het stadsdeelbestuur alsnog geweigerd, zoals de bezwaarschriftencommissie ook had geadviseerd.
Bestaande toestand.
Ontwerptekening van de nu afgekeurde nieuwbouw.

Door het grootschalige bouwplan waarvoor medewerking werd gevraagd werd een laag 'orde 2'-pand vervangen. Daarvoor was vrijstelling nodig van het bestemmingsplan, want 'orde 2'-panden mogen in principe niet worden verhoogd, tenzij het straatbeeld dat toelaat. In dit geval, zegt de bezwaarschriftencommissie, laat het straatbeeld dat niet toe want juist die lage hoogte is hier beeldbepalend. Dat er in vroeger jaren voor verhogingen uitzonderingen zijn gemaakt is geen argument want in het nu geldende bestemmingsplan is behoud en herstel als uitgangspunt opgenomen. Verder heeft de welstandscommssie het bouwplan alleen architectonisch beoordeeld, dus dat advies kan ook niet als argument voor de vrijstelling worden gebruikt. Iets om te onthouden!

Heel belangrijk is de constatering van de bezwaarschriftencommissie dat er geen sprake is van een goede belangenafweging. De aanvrager wil een zeer groot woonhuis bouwen en veroorzaakt daarbij ernstige aantasting van de toetreding van (zon)licht en lucht bij de omwonenden. Met geen woord werd beargumenteerd waarom het private belang van aanvrager voorrang moet krijgen op de belangen van omwonenden. Dat wordt door de commissie niet aanvaardbaar gevonden en dat oordeel is in het nieuwe besluit door het stadsdeelbestuur overgenomen. Voortaan mogen we dus bij belangrijke zaken een inhoudelijke argumentatie voor belangenafwegingen verwachten en dat is een belangrijk winstpunt. Een belangrijk resultaat dus voor onze vereniging!

Meer lezen:
[Nieuwe Jonkerstraat 13-17] (Binnenstad 225)
[Nieuwe Jonkerstraat 13-17] (Binnenstad 223)

[Bezwaarschrift] (20 juni 2008)
[Zienswijze] (10 mei 2007)

(HP, 9/12/2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.