Vereniging reageert op voorstellen Project 1012

De VVAB spreekt in een schriftelijke inspraakreactie haar waardering uit voor het streven van het gemeentebestuur om de eenzijdige economische structuur, met relatief veel kwaliteitsarme en overlastgevende functies, in het oude stadshart van de historische binnenstad, te transformeren naar een meer divers en hoogwaardig aanbod en tegelijkertijd criminele activiteiten aan te pakken.

De VVAB ziet in het stadshart graag een gezond evenwicht tussen wonen, werken en verblijven ontstaan. De vereniging ziet het gebied in de eerste plaats als het middeleeuwse stadshart van de historische binnenstad, een gebied waar historisch en bouwhistorisch veel te beleven is, een rijk monumentengebied dat tot de meest interessante van Amsterdam behoort en dat niet uitsluitend of zelfs helemaal niet louter als ‘red light district’ bekend dient te staan. De grotendeels intacte stedenbouwkundige structuur gecombineerd met de historische bebouwing maakt het gebied tot één de belangrijkste gedeelten van de historische binnenstad. De gezochte kwaliteitsverbetering betekent ook dat er meer aandacht komt voor de grote cultuurhistorische waarde hiervan.

De vereniging steunt de doelstellingen van Project 1012 vanuit het uitgangspunt dat het behoud en herstel van de historische bebouwing en het karakter van de binnenstad gebaat is bij een gezond en duurzaam, tevens veilig en leefbaar binnenstadsmilieu, maar vreest dat de uitwerking teveel neerkomt op het omarmen van grootschalige ontwikkelingen.
De vereniging bepleit daarom een grotere nadruk op het herstel van de kleinschalige woonfunctie in het gebied, met behoud en herstel van de stedenbouwkundige structuur en de historische bebouwing als primair uitgangspunt. Dat betekent dat een typische Stadsherstelbenadering, een micro-aanpak van buurtrehabilitatie, is vereist. Dat is de benaderingswijze die andere delen van de binnenstad – bijvoorbeeld de Jordaan – in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft gered. Dat is een weg van lange adem, die eerder twintig dan tien jaar zal duren, maar die absoluut noodzakelijk is om het stadshart niet alleen een verleden maar ook een toekomst te geven.

Beleid in Singel-gebied voortzetten

In de inspraakreactie spreekt de vereniging haar teleurstelling uit dat het gemeentebestuur overweegt af te zien van het gedwongen sluiten van prostitutieramen in het Singelgebied - een deel van de grachtengordel dat tot het kerngebied van de voorgenomen Unescoaanwijzing behoort. De ramen in het Singel-gebied dateren uit de tijd dat deze buurt verwaarloosd was. De woonfunctie is echter hersteld en de meeste bewoners hebben hun panden opgeknapt. Het terugbrengen van de raamprostitutie is dus de volgende logische stap.

(WS, 13/4/2009)

Meer lezen:
[Inspraakreactie] (13 april 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.