Rondetafelgesprek

Doorbraak in de Oude Kerk

Op woensdagmiddag 9 april 2014 vond in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van het unieke authentieke kerkgebouw. Het gesprek is op een constructieve wijze verlopen.
Een deel van de aanwezigen op het rondetafelgesprek in de Oude Kerk. Uiterst links Sjoerd Soeters en Felix Rottenberg, uiterst rechts mevr. Grandjean en Boudewijn Oranje.

Afgesproken is dat een zestal deelnemers aan het gesprek zitting zullen nemen in een commissie die samen met het bestuur en de directeur van de Stichting De Oude Kerk zich verder zullen buigen over de toekomstplannen voor de Oude Kerk en het masterplan van de Stichting. Deze commissie bestaat uit Judith Belinfante, Willem van Bennekom, Judikje Kiers, Walther Schoonenberg, Marleen Slooff en Wim Vroom.
Ook over de toreningangplannen, waartegen de VVAB, met steun van de Bond Heemschut, beroep heeft aangetekend, zal worden gesproken. Alles staat weer ter discussie.

De ideeën die uit deze commissie voortkomen zullen onder leiding van Boudewijn Oranje van tijd tot tijd met de deelnemers aan het rondetafelgesprek en andere betrokkenen worden besproken. Deze doorbraak in de al meer dan een jaar durende impasse vormt het begin van een proces dat mogelijk zal leiden tot een nieuw masterplan.

Geert Mak schreef de deelnemers van het rondetafelgesprek voorafgaand aan het gesprek een brief waarin hij de hoop uitsprak dat de publieke discussie, ook met het bestuur, over de toekomst van de Oude Kerk een kans krijgt. [Meer lezen]

Vertrekpunt van een levensvatbaar exploitatieplan dient het bijzonder karakter van de Oude Kerk zélf te zijn.

Eerdere artikelen:
[Opzienbarend: Stadsdeel Centrum legt zichzelf een bouwstop op]
[Bouwstop opgeheven]
[Bouwstop opgelegd]
[Oude Kerk mag doorgaan]
[Bouwstop Oude Kerk gevraagd]
[Motie Oude Kerk aangenomen]
[Oude Kerk wordt kunsthal]


(WS, 15/4/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.