Slag in het gezicht van vier vorige gemeenteraden

VVAB teleurgesteld over het schrappen van de verbreding van het Open Havenfront

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) schrijft in een raadsadres zeer teleurgesteld te zijn dat het oude plan om het Open Havenfront bij Hotel Victoria te verbreden, niet doorgaat, als het aan het College van B & W ligt. Het gemeentebestuur wil daar een plein of plantsoen aanleggen.
Oude situatie zoals het tot voorheen was. Nieuwe situatie zoals afgesproken maar nu geschrapt.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) schreef in een raadsadres zeer teleurgesteld te zijn dat het College het oude plan, de bekroning van 15 jaar consistente planvorming en uitvoering, niet wil doorzetten. De ruimte voor Hotel Victoria is een kade en geen plein. Gedempt water van een waterstad levert geen fraaie openbare ruimte op. De verhoudingen kloppen niet. Tussen Stationsplein en Dam is er geen behoefte aan een extra plein, wel aan het verbeteren van de overgangsgebied tussen de historische binnenstad en het Stationseiland op een wijze die recht doet aan het karakter van onze stad, immers een waterstad. Dat was de gedachte achter het oorspronkelijk plan het Open Havenfront weer wat van zijn oorspronkelijke glans en glorie terug te brengen, als onderdeel van een fraaiere Rode Loper. Het besluit wordt een slag in het gezicht genoemd van maar liefst vier gemeenteraden die besluiten hebben genomen, evenals van de vele ambtenaren die jarenlang hebben gewerkt aan de uitvoering van deze besluiten. Zo is de tweede brug naast de Nieuwebrug over het Damrak gesloopt om de uitvoering van het oude plan mogelijk te maken. De zgn. 'knip' in de stadshartlus, door het verkeer achter langs het Centraal Station te leiden, maakte dit alles mogelijk. In december had de Raad juist ingestemd met het plan om het Open Havenfront te verbreden.

Bovendien negeert het College van B & W de zgn. Waterbalans. Jarenlang is compensatie beloofd voor dempingen en aanplempingen, waaronder dertig meter aan de IJ-zijde van het Centraal Station ten behoeve van een busstation. Het in stand houden van de Waterbalans is niet alleen nodig voor een mooie stad, maar ook vanwege de waterberging. De VVAB vraagt of het College Waternet om toestemming heeft gevraagd af te zien van compensatie en wat de kosten zijn, die Waternet voor het niet nakomen van de Waterbalans in rekening brengt.

Tenslotte heeft de VVAB in haar raadsadres enkele alternatieven gegeven voor de fietsenstalling die men op deze locatie wil realiseren. Zo is het heel goed mogelijk de geplande fietsenstalling onder de treinsporen te vergroten, of om de P1-garage verderop geheel of gedeeltelijk voor het stallen van fietsen te bestemmen. Het is zelfs mogelijk de fietsenstalling te combineren met het vergroten van het Open Havenfront. De vereniging vroeg deze en andere alternatieven op haalbaarheid te onderzoeken.

Op 22 januari vond een door de gemeente georganiseerde informatieavond plaats over dit onderwerp. Het besluit van het College van B & W is te lezen hier: Werk op Stationseiland goedkoper, sneller en innovatiever.

[Raadsadres] (21 januari 2014)


(WS, 21/1/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.