Plantsoen Frederiksplein aan Achtergracht dient openbaar te blijven

Van 14 tot 25 juni lag ter inzage een plan voor uitbreiding van het schoolplein van de ASVO-school aan het Frederiksplein. De VVAB heeft in een inspraakreactie haar zienswijze kenbaar gemaakt. De vereniging vindt niet alleen dat het plantsoen, maar ook het openbare karakter daarvan in stand moet blijven.
Het plantsoen gezien vanaf het Frederiksplein. Wie goed kijkt, ziet nog net het historische gebouwtje, een 19de-eeuwse politiepost, achterin het dichte struikgewas.

De VVAB draagt speelruimte voor kinderen een warm hart toe. Echter, het plantsoentje functioneert voor de buurt vooral de functie van een kleine 'groene long' die ook deels als buffer functioneert richting schoolplein. De vereniging heeft zodoende bedenkingen tegen de voorgestelde herinrichting van de openbare ruimte en stelt een aantal voorwaarden waaraan het plan zou moeten voldoen:

  1. Het openbare karakter van het plantsoentje dient in stand te blijven. Dat betekent niet alleen dat het vergrote schoolplein niet wordt afgesloten, maar tevens dat de (lage) 'omheining' voldoende transparant moet zijn en het schoolplein aan alle kanten toegankelijk blijft -uitnodigend voor buurtbewoners- met extra openingen in het hek grenzend aan de noordkant van het plantsoentje. Dit laatste is een consequentie van de omzetting van publiek kijkgroen naar openbaar gebruiksgroen.
  2. De contouren en de groene uitstraling van het plantsoentje dienen intact te blijven, met als uitgangspunt behoud van de bestaande bomen. Enigszins opschonen van het struikgewas, met bloeiende struiken aan de rand, waardoor informele speelruimte ontstaat en de monumentale politiepost achterin het plantsoen beter in zicht komt, zou de situatie aanzienlijk verbeteren.
De vereniging zal zich niet verzetten tegen een aangepast plan dat aan deze voorwaarden voldoet.

[Inspraakreactie] (PDF-bestand)


(WS, 26/6/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.