Reactie op voorlopig ontwerp Muntplein e.o.

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie gereageerd op het voorlopig ontwerp voor het Muntplein dat momenteel ter visie ligt. In deze brief vraagt de vereniging om verschillende maatregelen die de binnenstad autoluwer maken. Algehele afsluiting van het laatste deel van de Vijzelstraat acht de vereniging op dit moment echter onverstandig.
Chaos op het Muntplein. Foto Cliff van Dijk.

Vooral variant B - totale afsluiting van de Vijzelstraat bij het Muntplein voor autoverkeer - leidt immers tot verplaatsing van verkeer van een hoofdradiaal naar de grachten. Afsluiting van de Muntplein is pas mogelijk wanneer auto's die de Vijzelstraat inrijden primair bewonersverkeer voor de grachten betreft. De vereniging pleit er derhalve niet voor om de Vijzelstraat bij het Muntplein geheel voor autoverkeer af te sluiten, tenzij passend in een adequaat circulatieplan dat ook voorziet in het voorkomen van sluipverkeer.

De VVAB verbaast zich erover dat voor de Binnen-Amstel, met name het deel tussen de Halvemaansbrug en de Blauwbrug niet is gekozen voor éénrichtingsverkeer. Hiertoe was al besloten. Deze verkeersmaatregel, met inbegrip van het laten vallen van de 'linksaffer', betekent een aanzienlijke beperking van de drukte op het Muntplein en voorkomt dat het nodig is om de Vijzelstraat aan het einde geheel af te sluiten.

Overigens mist de VVAB een goed doordacht circulatieplan voor de gehele binnenstad, waaraan deelplannen zoals deze kunnen worden getoetst. De beleidsnota de Bereikbare Binnenstad, bevat immers niet een dergelijk circulatieplan. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, een besluit te nemen over het Muntplein zonder de gevolgen daarvan voor de gehele binnenstad te kunnen overzien.

Meer lezen:
[Inspraakreactie] (PDF-bestand)
[Eerdere inspraakreactie] op de nota Bereikbare Binnenstad (PDF-bestand)


(WS, 13/6/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.