Deelraadscommissie stemt in met compromisvoorstel

Gele IJsselsteentjes op het Oudekerksplein gered

De commissie openbare ruimte van stadsdeel Centrum stemde dinsdagavond 4 september 2012 in met een compromisvoorstel voor de herinrichting van het Oudekerksplein. In dit voorstel blijft niet alleen het grootste deel van de grijze keien, maar ook de gele IJsselsteentjes langs de Oude Kerk behouden.
De Oude Kerk gezien uit de Enge Kerksteeg. H.P. Schouten, 1779 (detail). De prent toont de historische bestrating van Amsterdam. (Stadsarchief Amsterdam) Gele IJsselsteentjes op het Oudekerksplein

De VVAB heeft in de formele inspraakperiode schriftelijk haar zienswijze kenbaar gemaakt dat de historische situatie van de gele steentjes rondom de Oude Kerk met daarom heen de grijze keien behouden dient te blijven. Uit alle tekeningen en foto’s van de Oude Kerk is de historische bestrating te zien (zie bijvoorbeeld de tekening van H.P. Schouten uit 1779). De gele steentjes dienen als stoep, de keien als rijweg. Uiteraard is de bestrating al vaak opengebroken en opnieuw gelegd, maar de huidige situatie geeft een van oudsher bestaande historische toestand weer.

Het aangepast voorstel voor de herinrichting van het Oudekerksplein. (Stadsdeel Centrum)

Een week vóór de commissievergadering werd in een bespreking waaraan het stadsdeel, BMA en de VVAB deelnamen, een compromis bereikt, waarmee de VVAB goed kan leven (zie het aangepaste herinrichtingsplan). De gele steentjes worden herplaatst langs de aangebouwde huizen rondom de Oude Kerk, waardoor deze huizen de stoep behouden die ze van oudsher hadden. Daarom heen komen de grijze keizen, evenals zoals van oudsher. Op het Oudekerksplein worden tenslotte polychrome kroonlantaarns geplaatst, op de bestaande lantaarnpalen model 1883.

Het voorstel is door de VVAB ook voorgelegd aan de Stichting de Oude Kerk. Ook de Oude Kerk is blij dat het historische beeld, bekend van vele afbeeldingen, blijft bestaan.

Het is de VVAB echter niet gelukt om in de raadscommissie een toezegging te krijgen dat BMA voortaan om advies wordt gevraagd bij elke herinrichting van de openbare ruimte en dat dit advies openbaar wordt gemaakt.

[Raadsnotitie] (PDF-bestand)

(WS, 5/9/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.