Wittenburgergracht 313-315

Hare Krishna wil monumentale kap slopen

De Hare Krishna-beweging, eigenaar van het markante hoekpand Wittenburgergracht 313-315, heeft grootse plannen om hierin een tempelruimte, winkelruimte, restaurant en woning te realiseren. De beschikbare ruimte is echter niet voldoende. Reeds in 2008 heeft de Hare Krishna-beweging een bouwaanvraag ingediend om de karakteristieke flauw hellende kap op het achterhuis te vervangen door wat feitelijk een volwaardige verdieping met plat dak is, gemaskeerd door schuine zijvlakken.
De huidige toestand van de kap en de door de Welstand afgekeurde nieuw te bouwen kap.

Omdat het een orde 2-pand betreft zijn wijzigingen aan straatgevels en kap in beginsel niet toegestaan. De Vereniging heeft hiertegen destijds dan ook een zienswijze ingediend en de Welstandscommissie keurde het bouwplan af. Eind goed al goed, zo dachten wij, totdat in 2009 een vrijwel ongewijzigd bouwplan werd ingediend. Opnieuw diende de VVAB een zienswijze in, de Welstandscommissie keurde het bouwplan voor de tweede keer af. De architecten lieten het daar echter niet bij zitten en wendden zich tot de deelraad, wat ertoe leidde dat enkele raadsleden van VVD en SP een motie indienden. In deze motie stelden zij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel voor om in afwijking van het negatieve welstandsadvies het bouwplan toch goed te keuren. Inderdaad is vervolgens op 19 augustus aan de aanvrager het voornemen tot verlening van de vergunning kenbaar gemaakt, waartegen de Vereniging voor de derde maal een zienswijze heeft ingebracht. Het betreft hier een bijzonder geval. Op Wittenburg is nagenoeg niets van de historische bebouwing bewaard gebleven, het rijtje panden langs de Wittenburgergracht is daarom bijzonder waardevol. Wittenburgergracht 313-315 is helaas al diverse malen met weinig respect voor de oorspronkelijke architectuur verbouwd, waarbij bijvoorbeeld de oorspronkelijke pui verdween. Sloop van de historische kap is daarom onwenselijk. In hun brief aan de raad formuleren de architecten enkele onjuist geïnterpreteerde historische argumenten die vervanging van de kap zouden moeten rechtvaardigen. Zo menen zij ten onrechte dat de bestaande kap van het achterhuis het bovenste, geknikte deel van een mansarde-kap is, waarvan het onderste, steile gedeelte ontbreekt. Tevens poneren zij de ongefundeerde stelling, dat de circa 140 jaar oude, met pannen gedekte kap altijd heeft gelekt. Als dat klopt, waarom is dan de lekkende pannendekking niet eerder vervangen door bijvoorbeeld zink, dat geen water doorlaat?

Deelraad schuift welstandsadvies terzijde

Het is overduidelijk dat men koste wat het kost de kap wil slopen om extra ruimte te realiseren. Het gebruik van een orde 2-pand brengt beperkingen met zich mee. De eigenaar kan zich daarom naar onze mening niet beroepen op de voor de voorgenomen gebruiksfunctie ongeschikte afmetingen van de ruimte onder de kap. De gemeentelijke regels zijn in dit opzicht glashelder. Het is daarom betreurenswaardig dat inmenging van de raad nu heeft geleid tot het voornemen om in strijd met het advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten toch vergunning te verlenen voor sloop van de karakteristieke kap. Bij het definitief worden van de vergunning zal de VVAB dan ook in beroep gaan.

David Mulder

(Uit: Binnenstad 245, maart 2011)

Meer lezen:
[Zienswijze] (PDF-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Wat mij verbaast is dat de hele zijgevel van voor- en achterhuis schijnt te worden gewijzigd, als ik in het artilkel de getoonde huidige met de nieuwe vergelijk, wat mij een nog grotere schending lijkt te betekenen.
Ter vermijding van enig misverstand: aanpakken die Deelraad !

 Nanny Truijens 16/5/2011 20:13:48

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.